Економіко-гуманітарний
факультет

Починаючи з 50-х років ХІХ ст. в університеті проводилася підготовка інженерів-економістів на факультеті безвідривної форми навчання. Але в умовах ринкової економіки попит на фахівців економічного напрямку почав зростати. Тому з 1992 року почалася підготовка студентів за спеціальністю «Облік та аудит» на факультеті «Управління процесами перевезень». До кінця 1994/95 навчального року по цій спеціальності навчалося понад 200 студентів.

У квітні 1995 року був затверджений навчальний план та отримана ліцензія на підготовку спеціалістів із спеціальності «Менеджмент організацій», тепермає назву «Менеджмент організацій і адміністрування».

Керуючись Уставом університету, в цілях упорядкування навчальної, методичної, наукової і виховної роботи наказом ректора університету від 28 червня 1995 року № 289 був утворений факультет «Економіка та менеджмент на транспорті». До складу факультету були підпорядковані кафедри «Економіка транспорту», «Облік та аудит», «Економічна теорія».

У 1995 році було здійснено прийом студентів на спеціальності «Облік та аудит» – 50 чоловік, у тому числі 25 чоловік на контрактній основі, на спеціальність «Менеджмент організацій» – 50 чоловік, з яких 25 чоловік зараховані на контрактній основі. Перший випуск студентів спеціальності «Облік та аудит» у кількості 47 чоловік відбувся в червні 1997 року, а за фахом «Менеджмент організацій» у 2000 р. Значну частину випускників розподілено на підприємства Міністерства транспорту та зв'язку України.

У липні 2003 року з числа викладачів кафедри «Облік і аудит» була створена кафедра «Фінанси та банківська справа» і розпочато підготовку спеціалістів за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2003 р. була створена кафедри «Філологія та переклад» і відкрито нову спеціальність «Переклад» за напрямом «Філологія».

У 2007 році на факультет була передана підготовка студентів за спеціальністю «Інтелектуальна власність», а кафедра «Облік і аудит» отримала нову назву – «Облік, аудит та інтелектуальна власність».

У 2013 році розпочато прийом на спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою». В даний час на факультеті проводиться ліцензування спеціальностей «Логістика» і «Економіка підприємств».

У жовтні 2014 р. факультет було реорганізовано і перейменовано на «Економіко-гуманітарний». На факультеті навчається близько 500 студентів, більшість з яких на контрактній основі. За ці роки більш як 200 випускників факультету одержали дипломи з відзнакою.

Постійно удосконалюється матеріально-технічна база кафедр факультету. Створено предметні аудиторії, при кафедрі «Економіка та менеджмент» працює комп'ютерний клас, а на кафедрі «Фінанси та економічна безпека» він готується до відкриття. Діють навчальні лабораторії та галузева науково-дослідна лабораторія «Економіка та управління залізничним транспортом», яка щорічно виконує 3-5 науково-дослідних робіт з обсягом фінансування від 200 до 600 тис. грн.

На кафедрах факультету працюють близько 100 викладачів, з них 10 докторів наук професорів, 45 кандидатів наук, доцентів. Вчені факультету «Економіка та менеджмент на транспорті» постійно працюють над проблемами розвитку економіки транспорту, здійснюють підготовку аспірантів та докторантів. За всіма спеціальностями ведеться підготовка магістрів. За останні два роки на факультеті співробітники захистили 7 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації. Факультет підтримує дружні зв'язки з родинними факультетами ВНЗ регіону, України, країн СНД та світу. На факультеті навчаються іноземні студенти з Росії, Туркменістану, Узбекістану, Китаю, Конго, Тунісу, Камеруну, Кот-д’Ивуару, Алжиру.

Факультет підтримує дружні зв'язки з родинними факультетами ВНЗ регіону, України, країн СНД та світу. На факультеті навчаються іноземні студенти з Росії, Туркменістану, Узбекістану, Китаю, Конго, Тунісу, Камеруну, Кот-д’Івуару, Алжиру.

Економічно-гуманітарний факультет сьогодні є одним із провідних в Україні з підготовки економістів, менеджерів, бухгалтерів, фінансистів. Економічна освіта поєднується з інноваційними технологіями навчання, навчальний процес ґрунтується на світових стандартах освіти і забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким персоналом, а випускники завжди затребувані на національному і світовому ринках праці.

На факультеті створена та діє чітка система виховної роботи, що являє собою синтез плідної співпраці науково-педагогічного складу, деканату, кураторів академічних груп і студентського самоврядування. Студенти мають змогу займатися улюбленими видами спорту в спортивному комплексі університету. Всім іногороднім студентам надається гуртожиток, який є одним із найкращих у студентському містечку. За ініціативою студентського самоврядування на факультеті працює команда кореспондентів, яка публікує у своїй газеті під назвою «Економіст» інформацію про життя студентів на факультеті. Також в університеті надається можливість проходження військової підготовки, та отримання по закінченню звання молодшого лейтенанта.