Кафедра «Фінанси та економічна безпека»

УНІВЕРСИТЕТ     ГОЛОВНА     ІСТОРІЯ КАФЕДРИ     ВИКЛАДАЧІ     НАУКОВА РОБОТА     ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТА     КОНТАКТИ    
СКЛАД ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
КАФЕДРИ «ФІНАНСИ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»

ГОЛОВКОВА Людмила Степанівна
Завідувач кафедри «Фінанси та економічна безпека», доктор економічних наук, професор

Тема докторської дисертації – «Формування та розвиток сукупного економічного потенціалу корпорацій». Рік захисту – 2010. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера професійних інтересів – розвиток науково-методичних, методологічних та практичних аспектів корпоративного управління та фінансово-економічної безпеки корпорацій.

Кількість наукових робіт більше 180 наукових праць.

Дисципліни, які викладає – «Корпоративне управління», «Стратегічне управління», «Інноваційний розвиток підприємств».

Хобі – подорожування, музика, мистецтво.

Контакти – g.liudmila@mail.ru

ЧИМШИТ Сергій Іванович
Доктор економічних наук, професор кафедри «Фінанси та економічна безпека»

Тема докторської дисертації – «Процесно-орієнтований механізм управління сукупним потенціалом промислового підприємства в умовах невизначення зовнішнього середовища». Рік захисту – 2013. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера професійних інтересів – бізнес аналітика, фінансове планування, фінансовий менеджмент, управління витратами підприємства, операційний менеджмент.

Кількість наукових робіт більше 57 наукових праць.

Дисципліни, які викладає – «Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Бюджетування».

Хобі – футбол, баскетбол, музика, історія, професія, стратегічні ділові ігри.

Контакти – chimshit@gmail.com

ДОБРИК Лілія Олександрівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»

Тема кандидатської дисертації – «Організаційно-економічний механізм управління реалізаційними процесами на машинобудівних підприємствах». Рік захисту – 2008. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Сфера професійних інтересів – методи діагностування кризових явищ, невизначенність та ризик в економіці, міжнародна економічна політика і міжнародні фінансові відносини, оцінка інвестиційних проектів, визначення вартості бізнесу, вплив інвестиційних проектів на вартість підприємств.

Кількість наукових робіт більше 32 наукових праць.

Дисципліни, які викладає – «Фінансове право», «Фінансовий контроль та аудит», «Інвестування», «Бюджетний менеджмент», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств», «Бюджетна система», «Страховий менеджмент», «Інвестиційний аналіз», «Правове забезпечення субєктів господарювання в Украні».

Хобі – рок музика, плавання, література, подорожування, мистецтво.

Контакти – lila.d@mail.ru

ЖЕЛЕЗНЯК Вікторія Валеріївна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»

Тема кандидатської дисертації – «Діагностика та управління економічним потенціалом підприємства». Рік захисту – 2012. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Сфера професійних інтересів – розвиток страхового ринку та окремих його сегментів, фінансовий аналіз, управління фінансами залізничного транспорту.

Кількість наукових робіт більше 31 наукової праці.

Дисципліни, які викладає – «Фінансовий аналіз», «Фінанси залізничного транспорту», «Страхування», «Страхові послуги», «Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємства».

Хобі – література, подорожування.

Контакти – zheleznyak.2009@yandex.ru

КОРЕНЮК Людмила Володимирівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»

Тема кандидатської дисертації – «Удосконалення системи оподаткування аграрного сектору економіки в період формування ринкових відносин в Україні». Рік захисту – 1996. Спеціальність 08.02.03 – Управління, планування та державне регулювання економіки.

Сфера професійних інтересів – грошова-кредитна політика держави, соціальна відповідальність держави у контексті сталого розвитку, розробка механізмів санації та запобігання банрутству підприємств галузей національної економіки.

Кількість наукових робіт більше 51 наукової праці.

Дисципліни, які викладає – «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Санація та банкрутство підприємств», «Соціальна відповідальність».

Хобі – кухня і задоволення своїх рідних ексклюзивними стравами.

Контакти – korenyuk@list.ru

Ляшко Дмитрій Юрійович
Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека», координатор освітньо-професійних програм
АССА

Тема кандидатської дисертації – «Організаційно-економічний механізм інформаційного забезпечення управління багато переробним виробничим процесом підприємства». Рік захисту – 2004. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Сфера професійних інтересів – корпоративне управління транспортними корпораціями в контексті формування вартості бізнесу, звітність підприємств за міжнародними стандартами, інтегрована звітність, корпоративний фінансовий менеджмент та фінансове планування. Впровадження та аккредитація освітньо-професійних програм АССА.

Кількість наукових робіт більше 40 наукових праць.

Дисципліни, які викладає – «Фінансовий менеджмент корпорацій», «Фінансова звітність», «Банківський менеджмент», «Банківська система».

Хобі – Автотуризм, вивчення іноземних мов.

Контакти – dmytrolyashko@rambler.ru

РЕКУН Іван Іванович
Доктор економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»

Тема докторської дисертації – «Методологічні засади розвитку системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту». Рік захисту – 2016. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера професійних інтересів – Методи та моделі прийняття рішень, оптимізація бізнес-процесів, прогнозування та математична статистика.

Кількість наукових робіт більше 50 наукових праць.

Дисципліни, які викладає – «Економічна статистика», «Методи та моделі прийняття рішень у фінансовій діяльності», «Оптимізація та моделювання бізнес-процесів в фінансах», «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки», «Теорія безпеки соціальних систем», «Антикризове управління підприємством», «Автоматизація фінансової діяльності».

Хобі – активний туризм.

Контакти – docrekun@gmail.com

ЯКИМОВА Алла Михайлівна
Заступник завідуючого кафедрою «Фінанси та економічна безпека», кандидат економічних наук, доцент кафедри

Тема кандидатської дисертації – «Управління операційними грошовими потоками підприємства». Рік захисту – 2006. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Сфера професійних інтересів – розробка теоретико-методологічних засад та науково-методичних підходів, удосконалення практичних рекомендацій щодо управління потенціалом фінансово-економічної безпеки в залізнично-транспортному комплексі України.

Кількість наукових робіт більше 25 наукових праць.

Дисципліни, які викладає – «Фінансовий менеджмент», «Податковий менеджмент», «Податкова система», «Фінансовий контролінг», «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки», «Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ».

Хобі – в’язання креативних виробів, фітнес, духовний розвиток.

Контакти – Alle_gra@bigmir.net

РУДЕНКО Марина Вадимівна
Аспірант кафедри «Фінанси та економічна безпека»

Тема кандидатської дисертації – «Управління якістю послуг пасажирських перевезень підприємств залізничного транспорту».

Сфера професійних інтересів – управління фінансами підприємства, стратегічне управління, організаційний розвиток, управління якістю, управління людським капіталом підприємства.

Кількість наукових робіт 15 наукових праць.

Дисципліни, які викладає – «Фінанси», «Фінанси, гроші та кредит», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінансування діяльності на залізничному транспорті», «Історія світових фінансових криз», «Теорія безпеки соціальних систем».

Хобі – мистецтво та література.

Контакти – chmv24@yandex.ua

БОЙКО Віра Іванівна
Завідувач лабораторії кафедри «Фінанси та економічна безпека»

Освіта -Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, спеціальність «Інженер-економіст» (1969 рік).

Наукові інтереси – техніко-економічні порівняння різних видів тяги, ефективність використання різних видів тяги.

Стаж роботи в університеті – 39 років. На кафедрі «Фінанси та економічна безпека» працює з 2004 року.

Хобі – кулінарія, література.

Контакти – fbdiit@yandex.ru

Фелві Огустан Самба
Аспірант кафедри «Фінанси та економічна безпека»

Тема кандидатської дисертації – «Економічна ефективність вантажного залізничного транспорту Конго на основі логістики».

Сфера професійних інтересів – логістичні процеси та оцінка економічної ефективності залізничного транспорту.

Хобі – подорожування, іноземні мови.

Контакти – felvy-samba@mail.ru