Кафедра «Фінанси та економічна безпека»

УНІВЕРСИТЕТ     ГОЛОВНА     ІСТОРІЯ КАФЕДРИ     ВИКЛАДАЧІ     НАУКОВА РОБОТА     ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТА     КОНТАКТИ    
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», кафедри фінансів і економічної безпеки ДНУЗТ, є учасником спільного освітнього проекту нашого університету з глобальною професійною організацією Дипломованих Фінансистів і Бухгалтерів (АССА – Association Chartered Certified Accountants, www.accaglobal.com) та Оксфорд Брукс Університету (Oxford Brooks University, www.brookes.ac.uk).

Цей проект дає студентам університету унікальну можливість паралельно з академічним навчанням за рівнем бакалавра чи магістра, отримати професіональну кваліфікацію глобального рівня АССА, практику, стажування та працевлаштування в міжнародних компаніях і організаціях, а також можливість отримання диплома бакалавра з прикладних фінансів і бухгалтерії Оксфорд Брукс Університету (Diploma of Bachelor in Applied Accounting of Oxford Brookes University).

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит») одержують теоретичну і практичну підготовку в сфері державних фінансів, фінансів підприємств, фінансового менеджменту, банківської справи, фінансового ринку, страхування тощо.

Підготовка спеціалістів спрямована на отримання умінь і навичок з фінансової роботи та фінансового управління в таких сферах: грошово-кредитна система; фінансова діяльність підприємств та організацій; оподаткування підприємств; діяльність організацій на фінансовому ринку; банківські операції та їх проведення; валютний ринок та валютне регулювання; діяльність страхових організацій та страхові послуги, ринок цінних паперів, валютні та фондові біржі; фінансовий менеджмент; маркетинг фінансово-кредитної сфери; організація та вдосконалення інформаційних систем у банках, фінансових органах, органах податкової і митної служб та інших фінансових установах; міжнародні фінанси і міжнародні фінансові організації; державне та недержавне пенсійне, медичне та страхове забезпечення; інші сфери фінансової системи.

Освітні рівні випускників: бакалавр, магістр. Основні спеціальні навчальні дисципліни: фінанси; гроші та кредит; фінанси підприємств; фінансовий ринок; податкова система; страхування; фінансове право; фінансовий аналіз; банківська система; управління фінансовою санацією та банкрутством підприємства; бюджетна система, бюджетний менеджмент; податковий менеджмент; інвестиційний менеджмент; фінансовий аналіз; міжнародний менеджмент; фінансовий менеджмент.

Можливості працевлаштування:

 • фінансово-економічні служби, відділи, управління підприємств та організації усіх галузей національної економіки;
 • банківські установи;
 • кредитні спілки та союзи, ломбарди;
 • страхові компанії;
 • інвестиційні компанії;
 • аудиторські компанії;
 • установи рахункової палати;
 • контрольно-ревізійні управління (відділи та служби);
 • податкові адміністрації та інспекції;
 • установи державного казначейства;
 • фондові та товарні біржі;
 • фінансові управління органів місцевого самоврядування;
 • управління соціальним страхуванням (установи пенсійного фонду, фонду медичного страхування, соціального страхування, фонду зайнятості);
 • науково-дослідна та педагогічна діяльність;
 • недержавні пенсійні фонди;
 • інші фінансові установи.

Випускники магістерської програми зі спеціальності «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою») одержують теоретичну і практичну підготовку в сфері економічної безпеки держави, регіону, підприємства. Навчальна програма розроблена для тих, хто має хист до вирішення економічних та правових проблем на рівні держави, суб’єктів господарської діяльності: підприємств, фірм, організацій і окремих фізичних осіб. Програма спрямована на оволодіння необхідними знаннями з формування та забезпечення економічної безпеки. Особливістю програми підготовки магістрів є чітка практична орієнтація на висвітлення тих змін, що відбуваються як в економічному просторі України, так і в глобальному світі і сприяють більш глибокому аналізу питань національної безпеки, серед яких провідними є економічна безпека.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: теорія безпеки соціальних систем, сучасні методи забезпечення надійності персоналом, професійна психологія, правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні, організація та управління системою фінансової безпеки, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві, наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки, міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств, корпоративні конфлікти та методи їх подолання, інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки, стратегічне та інноваційне управління безпекою підприємств тощо.

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників: магістр

Можливості працевлаштування:

 • керівник (директор) підприємства;
 • аналітик, професіонал з питань фінансово-економічної безпеки;
 • експерт технічний з промислової безпеки;
 • професіонал з корпоративного управління, член управління акціонерним товариством, член спостережної ради;
 • фахівець з організації майнової та особистої безпеки;
 • експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи);
 • економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань;
 • економіст з фінансової роботи;
 • науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій, вищі навчальні заклади);
 • помічник-консультант народного депутату України;
 • радник (органи державної влади).

Підготовку проводить кафедра «Фінанси та економічна безпека», яка знаходиться в приміщенні Старого навчального корпуса, кімната 253.
         Телефон: (056) 373-15-74 або +38 (068) 304–38-68.
         Завідуючий кафедрою – доктор економічних наук, професор Головкова Людмила Степанівна. Кімната 252. Телефон: (056) 373-15-74; +38(066)965-44-73,
          +38(067)275-41-79.Вверх