Історія кафедри

Старий склад кафедри, грудень 1987 р.

Кафедра українознавства створена у 1993 р. на базі кафедри політичної історії, яка існувала з 1973 р. В умовах незалежної України перед кафедрою постало завдання підготовки та перепідготовки викладацьких кадрів, створення нових навчальних програм, підготовки методичних розробок.

З 1993 по 2000 р. кафедру очолював доц., канд. іст. наук Куліш А.І. Тоді були введені нові дисципліни: ,,Історія України”, ,,Народознавство”, ,,Ділова українська мова”. Відбулися значні зміни у викладацькому складі: звільнилися у зв’язку з виходом на пенсію або перейшли на іншу роботу доценти І.С. Чорновіл, С.В. Гріх, М.Л. Плетньов, старші викладачі В.О. Гудімов, В.П. Савкін. Це було пов'язано із значним скороченням обсягу історичних навчальних дисциплін.

З 1993 р. кафедра поповнилася викладачами-філологами, серед них О.О. Бочарова, С.П. Лагдан, які працюють і нині. У 1993-99 рр. на кафедрі працював на посаді професора д-р іст. наук Остапенко І.М.

З 2000 р. кафедру очолювала доц., канд. іст. наук В.В. Ковтун. З того часу на викладацьку роботу були прийняті кваліфіковані фахівці: асист. Г.В. Утєшева (2002 р.); Єрмоленко В.В. (2004 р.); доц., канд. іст. наук М.А. Слободянюк (2005 р.). Зусиллями педагогічного колективу була значно зміцнена навчально-методична та матеріальна база кафедри.

З травня 2013 р. кафедру очолює доктор історичних наук, професор, академік АН вищої освіти України Кривчик Геннадій Георгійович.

У 2000 р. почала діяти Світлиця, яка виконувала функції навчально–методичного кабінету. У 2002 р. вона отримала офіційний статус навчальної лабораторії. Світлиця стала центром національно-громадянського виховання, місцем проведення наукових конференцій, семінарів, олімпіад, зустрічей з діячами наук, техніки, культури. На кафедрі була створена відеотека, яка налічує 200 відеофільмів з історії України та світової культури, близько 2 тисяч слайдів, аудіозаписів тощо.

Викладачами були підготовлені та видані навчально-методичні посібники та розробки. Серед них, рекомендовані Міністерством освіти і науки: Ковтун В.В., Актуальні питання української історії: ХХ ст. – Дн-ськ, 2004; Російсько-український термінологічний словник: Вагони та вагонне господарство. Локомотиви. Словник/ Укл.: Б.С. Боднар, О.О. Бочарова, В.В. Колбун – Дн-ськ, 2005.

Вийшли друком монографії:

  • Куліш А.І. Нариси з історії ДІІТу. Рукопис. – Дн-ськ, 2004.;
  • Куліш А.І. Легенди ДІІТу. – Дн-ськ, 2010;
  • Іващенко Г Л. Нехай козириться. Гральні карти в історичному та культурологічному контекстах. – Дн-ськ: Вид-во Арт-Прес, 2004
  • Слободянюк М.А., Шахрайчук І.А. Рух опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни. – Дн-ськ: Оксамит-Текс, 2004;
  • Слободянюк М.А., Шахрайчук І.А. Рух опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни. – вид. 2 – Дн-ськ: Оксамит-Текс, 2005.

Щорічно поповнюються методичні комплекси.

Науково-педагогічна та виховна діяльність кафедри отримала позитивну оцінку з боку державних та громадських органів. У 2001 р. доц. Кулішу А.І. було присвоєно почесне звання приват-професора. Значком ,,Відмінник освіти” відзначені В.В. Ковтун та А.І. Куліш. Доц. В.В. Ковтун, доц. А.І. Куліш, ст. викл. Г.Л. Іващенко нагороджені почесними грамотами облдержадміністрації. Ряд викладачів – грамотами Управління освіти і науки облдержадміністрації та міської ради. Колектив кафедри за багаторічну плідну працю з національно-громадянського виховання, активну роботу з популяризації здобутків української культури був відзначений Подякою Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів, грамотами Управління освіти і науки облдержадміністрації та міської ради.


Університет  |   Головна  |   Історія кафедри  |   Новини  |   Склад кафедри  |   Навчальна робота  |  
Консультації  |   Наукова робота  |   Методична робота   |   Корисні посилання  |   ЦНГВ„Світлиця“  |   Контакти  |  
Дата останнього оновлення: 01.12.2014
Розробники : Горбова О.В.  
Дрижирук І.С.