Історія кафедри

Старий склад кафедри, грудень 1987 р.

Відповідно до наказу Головного управління навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення СРСР від 12 липня 1973 року в ДІІТі було створено кафедру «Політична історія». З 1993 р. до липня 2016 р. вона мала назву «Українознавство». Завідувачами кафедри працювали: доцент І.С. Чорновіл (1973-1984), доцент А.І. Куліш (1984-2000), доцент В.В. Ковтун (2000-2013).

З 1993 по 2000 р. кафедру очолював доц., канд. іст. наук Куліш А.І. Тоді були введені нові дисципліни: ,,Історія України”, ,,Народознавство”, ,,Ділова українська мова”. Відбулися значні зміни у викладацькому складі: звільнилися у зв’язку з виходом на пенсію або перейшли на іншу роботу доценти І.С. Чорновіл, С.В. Гріх, М.Л. Плетньов, старші викладачі В.О. Гудімов, В.П. Савкін. У 1993-99 рр. на кафедрі працював на посаді професора д-р іст. наук Остапенко І.М. З 1993 р. кафедра поповнилася викладачами-філологами, серед них О.О. Бочарова, С.П. Лагдан, які працюють і нині.

З 2000 р. кафедру очолювала доц., канд. іст. наук В.В. Ковтун. З того часу на викладацьку роботу були прийняті історики: асист. Г.В. Утєшева (2002 р.), асист. Єрмоленко В.В. (2004 р.), доц., канд. іст. наук М.А. Слободянюк (2005 р.). Зусиллями педагогічного колективу була значно зміцнена навчально-методична та матеріальна база кафедри.

У 2000 р. почала діяти Світлиця, яка виконувала функції навчально–методичного кабінету. У 2002 р. вона отримала офіційний статус навчальної лабораторії та стала центром національно-громадянського виховання, місцем проведення наукових конференцій, семінарів, олімпіад, зустрічей з діячами історичної науки, культури. На кафедрі була створена відеотека, яка налічує 200 відеофільмів з історії України та світової культури, близько 2 тисяч слайдів, аудіозаписів тощо. Під час проведення лекцій та практичних занять викладачі активно використовують мультимедійну систему.

З травня 2013 р. кафедру очолює доктор історичних наук, професор, академік АН вищої освіти України Кривчик Г.Г.

Кафедра забезпечує викладання таких нормативних навчальних дисциплін: «Історія України», «Історія української культури», «Історія та культура України», «Українська мова за професійним спрямуванням», дисциплін за вибором, серед яких «Історія світової культури», «Культура ділової мови», «Культура наукової мови», «Сучасні міжнародні організації», «Організаційні та правові основи Євросоюзу».

На виконання вимог наказу ректора від 29.03.16 № 42 «Про реструктуризацію кафедр університету», відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОНУ від 26.11.15 № 1230 з 1 липня 2016 р. кафедру «Українознавство» реорганізовано шляхом об’єднання з кафедрою «Гуманітарні дисципліни для іноземних студентів» (створена у 2003 р. на базі факультету гуманітарної освіти іноземних студентів) в одну кафедру «Українознавство та гуманітарна підготовка іноземних студентів». Штат кафедри поповнився висококваліфікованими спеціалістами та науковцями: доц. Бобиль С.В., доц. Бондаренко Л.І., доц. Заваруєва І.І. До переліку дисциплін, які викладала раніше кафедра українознавства, ввійшли «Російська мова як іноземна», «Країнознавство».

Кафедра залишається одним із провідних колективів університету у справі гуманітарної освіти, впровадження в життя національно-громадянського виховання, мовної політики держави, здійснює методичне керівництво музеєм ДІІТу.


Університет  |   Головна  |   Історія кафедри  |   Новини  |   Склад кафедри  |   Навчальна робота  |  
Консультації  |   Наукова робота  |   Корисні посилання  |   ЦНГВ„Світлиця“  |   Контакти  |  
Дата останнього оновлення: 23.02.2017
Розробники : Горбова О.В.  
Дрижирук І.С.