ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Кривчик Геннадій Георгійович

Вчений ступінь, звання: д-р іст. наук, професор, академік АН вищої освіти України

Посада на кафедрі: завідувач кафедри

Викладає навчальні дисципліни:
- «Історія України»;
- «Історія української культури»;
- «Історія та культура України»

Напрямки наукових інтересів:
- Проблеми новітньої аграрної історії;
- Європейська інтеграція України;
- Організація державної влади в Україні;
- Формування української національної ідеї

 

Бобиль Світлана Володимирівна

Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент

Викладає навчальні дисципліни:
- «Російська мова як іноземна»

Напрямки наукових інтересів:
- Аспекти міжкультурного спілкування;
- Професійна іншомовна підготовка;
- Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури

 

Ковтун Віра Володимирівна

Вчений ступінь, звання: кандидат історичних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент

Викладає навчальні дисципліни:
- «Історія України»;
- «Історія української культури»;
- «Історія та культура України»

Напрямки наукових інтересів:
- Виховний потенціал вищої школи;
- Гендерна політика;
- Краєзнавство

 

 

Слободянюк Микола Анатолійович

Вчений ступінь, звання: кандидат історичних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент

Викладає навчальні дисципліни:
- «Історія України»;
- «Історія української культури»;
- «Історія та культура України»

Напрямки наукових інтересів:
- Історія України періоду Другої світової війни

 

 

Накашидзе Ірина Сергіївна

Посада на кафедрі:доцент

Викладає навчальні дисципліни:
- «Українська мова за професійним спрямуванням»

Напрямки наукових інтересів:
- Українська література ХХ ст. (материкової України та діаспори);
- Жанри літератури ( поезія, проза)

 

 

Бондаренко Лариса Іванівна

Посада на кафедрі:кандидат філологічних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:
- «Російська мова як іноземна»

Напрямки наукових інтересів:
- Інтегровані методи навчання російської мови як іноземної;
- Використання мови ЗМІ під час навчання РЯІ;
- Диференційований підхід до навчання

 

 

Заваруєва Інна Іванівна

Посада на кафедрі:кандидат філологічних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:
- «Російська мова як іноземна»

Напрямки наукових інтересів:
- Застосування електронних інформаційно-комунікативних технологій для навчання українській (російській) мові як іноземній;
- Нові стратегії навчання іноземній мові;
- Вивчення наукового та офіційно-ділового стилів в іншомовній аудиторії

 

 

Лагдан Світлана Петрівна

Посада на кафедрі: старший викладач

Викладає навчальні дисципліни:
- «Українська мова за професійним спрямуванням»

Напрямки наукових інтересів:
- Діловодство;
- Українська термінологія та термінографія

 

 

Бочарова Олена Олександрівна

Посада на кафедрі: старший викладач

Викладає навчальні дисципліни:
- «Українська мова за професійним спрямуванням»

Напрямки наукових інтересів:
- Аспекти етимології та структура залізничної термінології

 

 

Чабан Ольга Миколаївна

Викладає навчальні дисципліни:
- «Російська мова як іноземна»

Напрямки наукових інтересів:
- Діалогічне мовлення при вивченні РЯІ;
- Напрямки підвищення міжкультурної компетенції;
- Міждисциплінарний підхід як засіб активізації креативного мислення

 

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

 

Кучер Валентина Миколаївна

Посада на кафедрі: завідувач лабораторії

 

 

 

 

 

Євсєєва Альона Олегівна

Посада на кафедрі: лаборант

 

 

 

 


Університет  |   Головна  |   Історія кафедри  |   Новини  |   Склад кафедри  |   Навчальна робота  |  
Консультації  |   Наукова робота  |   Корисні посилання  |   ЦНГВ„Світлиця“  |   Контакти