ubarash@mail.ru

(056) 373 15 69

(0562) 33 58 13

(067) 631 93 02

Кафедра облiк, аудит та iнтелектуальна власнiть

Кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність» виконує підготовку фахівців спеціальностю "ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ"

Спеціальність «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ» є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного факультету Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Наші випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку у веденні бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, внутрішнього аудиту, оцінці суттєвості подій, аналізі операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності.

Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні не тільки виконує традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі охорони активів і збереженні того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому, веде податковий облік з точки зору мінімізації податкових розрахунків та здійснює податкові консультації.

Підготовка спеціалістів спрямована на отримання студентом глибоких знань, які надають йому можливість працевлаштування бухгалтером та податковим консультантом на підприємствах різних форм власності та різних напрямків діяльності.

Невід’ємною частиною навчального процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових проектів та проходження виробничих практик. При цьому студенти можуть брати участь у роботі семінарів і конференцій з питань економіки та бухгалтерського обліку.

Навчання на цій спеціальності здійснюється за рахунок бюджетних коштів і за контрактом. Існує денна і заочна форми навчання. Підготовка фахівців з ОБЛІКУ І ОПАДАТКУВАННЯ здійснюється за ступенями: бакалавр (4 роки навчання денна і 5 років заочна форми), бакалавр за скороченим терміном навчання після технікуму (2 роки денна та 2 рік 6 міс. заочна форма навчання), магістр (1 рік навчання денна і 1,5 роки навчання заочна форми), доктор філософії (4 роки денна форма навчання) Освітньо-професійна підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється на принципах кредитно-модульної системи й передбачає вивчення гуманітарних, загальноекономічних та фахових дисциплін.

Передбачено навчання студентів за такими напрямками: облік туристичної діяльності; управлінський облік та контроль; облік і аудит; контроль і ревізія; облік і аналіз; податковий облік і контроль.

Освітньо-професійна підготовка фахівців за напрямом «Облік і оподаткування» здійснюється на принципах кредитно-модульної системи і передбачає вивчення гуманітарних, загальноекономічних та фахових дисциплін: бухгалтерський облік, фінансовий облік, концепції та принципи бухгалтерського обліку, управлінський облік, облік у банках, облік на залізничному транспорті, облік у галузях економіки, аудит, організація та методика аудиту, контроль та ревізія, економічний аналіз, організація та методика економічного аналізу, економічний аналіз на залізничному транспорті, фінансовий менеджмент, політична економія, історія економіки та економічної думки, макро - та мікроекономіка, економіка підприємства, статистика, менеджмент, маркетинг, гроші та кредит, страхування, інвестування, інформаційні системи і технології у обліку, податковий облік, іноземна мова та інші дисципліни.

Випускники нашої спеціальності можуть працювати на підприємствах різних форм власності на посадах бухгалтера з обліку грошових коштів, матеріалів, основних засобів, економіста планового та фінансового відділів, аудитора, ревізора. Після здобуття певного досвіду спеціаліст може обіймати посади віце-президента фірми з фінансів, фінансового директора, головного бухгалтера, начальника відділу (управління) та інші керівні посади в управлінні підприємствами, структурними підрозділами залізниць, різних формуваннях регіонального і територіального рівнів (область, район) та інших структурах управління і господарської діяльності, а також у правоохоронних органах.

Хлопці та дівчата можуть паралельно навчатися на кафедрі військової підготовки та отримати офіцерське звання, що дає можливість працевлаштування в податкову поліцію, ОБЕП та економічні відділи СБУ.