ubarash@mail.ru

(056) 373 15 69

(0562) 33 58 13

(067) 631 93 02

Кафедра облiк, аудит та iнтелектуальна власнiть


Бараш Юрій Савелійович, завідуючий кафедрою

З лютого 2004 року кафедру очолив Бараш Ю. С., який у березні 2008 року захистив докторську дисертацію, а у січні 2011 року став професором і створив на кафедрі наукову школу, у якій навчалися та навчаються 16 аспірантів та здобувачів. 11 аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації. Він одночасно є науковим керівником ГНДЛ «Економіка та управління залізничним транспортом», основним організатором щорічної Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту», редактором збірника наукових праць «Проблеми економіки транспорту» та економічного розділу Вісника Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Наука та прогрес транспорту, Головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Бобиль Володимир Володимирович

Бобиль Володимир Володимирович (нар. 02 грудня 1976, м. Дніпропетровськ) —український вчений у галузі економіки. Доктор економічних наук (2015), доцент кафедри обліку, аудиту та інтелектуальної власності Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.Освіта У 1999 році з відзнакою закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Облік і аудит» з присвоєнням кваліфікації економіста. В 2003 році Володимир Володимирович достроково завершив навчання в аспірантурі та захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічні фактори соціально-класової стратифікації в умовах становлення сучасного ринкового господарства України» (спеціальність 08.01.01. ¬ економічна теорія), у 2015 — докторську: «Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи» (спеціальність 08.00.08. ¬ гроші, фінанси та кредит). Автор і співавтор понад 100 наукових праць, у т. ч. 2 монографій, 1 навчального посібника, статей у зарубіжних та вітчизняних фахових періодичних виданнях. Повна інформація

Жовтонога Микола Миколайович

Кандидат економічних наук, доцент, проректор з економічних питань.
Викладає такі дисципліни: аудит, організація та методика аудиту, економічний аналіз.

Сначов Микола Павлович

Кандидат технічних наук, доцент
Викладає наступні дисципліни: управлінський облік; облік у зарубіжних країнах; міжнародні стандарти обліку і звітності; концепції і принципи бухгалтерського обліку; фінансовий менеджмент; контролінг

П’ятигорець Ганна Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри з 2012 року
Викладає наступні дисципліни: Фінансовий облік - 1; Фінансовий облік – 2, Бухгалтерський облік.

Пінчук Олена Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри з 2012 року
Викладає наступні дисципліни: Податковий облік і звітність

Марценюк Лариса Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри з 2012 року

Топоркова Олена Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент
Викладає наступні дисципліни: контроль і ревізія, аудит, економіка та облік на залізничному транспорті

Шило Лілія Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент
Викладає наступні дисципліни: аудит; організація і методика економічного аналізу; економічний аналіз на залізничному транспорті; аудит; інформаційні системи в обліку; управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Божок Наталія Олексіївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри з 2015 року. Викладає дисципліни «Бухгалтерський облік (теорія)», Інтелектуальна власність, виконує керівництво дипломними роботами студентів.

Матусевич Олексій Олександрович

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку аудиту та інтелектуальної власності. Викладає наступні дисципліни: Бухгалтерський облік 2, Інтелектуальна власність, Контроль і ревізія

Дзюба Володимир Іванович

Старший викладач.
Викладає такі дисципліни: вступ до спеціальності, особливості бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності, звітність підприємств. Член Вченої ради Економіко-гуманітарного факультету.

Кассір Віта Володимирівна

Старший викладач
Викладає наступні дисципліни: загальна теорія статистики; економічна статистика; залізнична статистика. Член Вченої ради Економіко-гуманітарного факультету, заступник декана Економіко-гуманітарного факультету

Хоменко Інна Іванівна

Старший викладач
Викладає дисципліни «Інформаційні системи в обліку і аудиті», «АРМ бухгалтера», «Аудит», «Контроль і ревізія», «Управлінський облік», виконує керівництво дипломними роботами спеціалістів.

Адамян Юлія Петрівна

Асистент кафедри.
Викладає дисципліни «Інформаційні системи в обліку і аудиті», «Основи аудиту», «Аудит», «Облік у бюджетних установах», «Облік у банках». Виконує керівництво дипломними роботами студентів. Продовжує роботу над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Ломтєва Ірина Миколаївна

Асистент кафедри.
Викладає наступні дисципліни: інформаційні системи в бухгалтерському обліку, управлінський облік.

Булгакова Юлія Вадимівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри
З 2010 р. працює на кафедрі. Викладає такі дисципліни: облік у зарубіжних країнах, економічний аналіз на залізничному транспорті, контроль і ревізія. У 2014 році випустила монографію "Розвиток системи управління діяльністю вантажних вагонних депо".

Кравченко Христина Василівна

Викладає наступні дисципліни: Облік у зарубіжних країнах, Бухгалтерський облік 2 У 2014 році закінчила аспірантуру, планує захищати кандидатську дисертацію.

Логвиненко Алла Володимирівна

Завідувач навчальною лабораторією

Чорновіл Олена Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри Викладає наступні дисципліни: Бухгалтерський облік, Аудит