ubarash@mail.ru

(056) 373 15 69

(0562) 33 58 13

(067) 631 93 02

Кафедра облiк, аудит та iнтелектуальна власнiть

Кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність» приділяє значну увагу науковій роботі. Для цього на кафедрі два рази на рік видається збірник наукових праць, у якому співробітники Економіко-гуманітарного факультету публікують свої наукові праці. Щорічно кафедра проводить Міжнародну наукову конференцію «Проблеми економіки транспорту», у якій беруть участь представники усіх транспортних ВНЗ України та деякі університети Росії, Польщі, Німеччини, Ізраїлю, Казахстану, Білорусі. Працівники кафедри беруть участь у міжнародних конференціях з питань транспорту, обліку та аудиту.

На кафедрі виконується активна робота щодо підготовки кандидатів та докторів наук. Для цього працює аспірантура зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Під керівництвом д-ра екон. наук, професора Бараша Ю. С. протягом 2012-2015 років захистили кандидатські дисертації 10 осіб: П?ятигорець Г. С., Пінчук О. П. Марценюк Л. В., Задоя В. О., Тесленко Т. В., Железняк В. В., Булгакова Ю. В., Божок Н. О., Момот А. В., Матусевич О. О.

На кафедрі створена галузева науково-дослідна лабораторія «Економіка та управління залізничним транспортом», яка щорічно виконує науково-дослідні роботи.

За останні 10 років лабораторія виконала самостійно та брала участь як співвиконавець у 23 науково-дослідних роботах на загальну суму 3,7 млн грн. Основні напрямки наукової діяльності галузевої науково-дослідної лабораторії:

 • - реформування та реструктуризація залізничного транспорту України;
 • - акціонування залізничного транспорту України;
 • - реструктуризація окремих господарств залізничного транспорту;
 • - підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту;
 • - підвищення ефективності функціонування вантажних перевезень;
 • - підвищення ефективності здійснення пасажирських перевезень;
 • - розробка тарифної політики пасажирських перевезень в дальньому сполученні;
 • - розробка тарифної політики пасажирських перевезень в приміському сполученні;
 • - розробка тарифної політики на вантажні перевезення;
 • - розробка організаційних структур управління окремими господарствами залізничного транспорту;
 • - обґрунтування економічної ефективності впровадження швидкісного руху;
 • - обґрунтування економічної ефективності впровадження високошвидкісного руху;
 • - розвиток залізничного транспорту в умовах сталого розвитку суспільства;
 • - економічне обґрунтування нових методів організації руху та ремонтів рухомого складу;
 • - розробка цінової політики на додаткові послуги господарств залізничного транспорту;
 • - розробка економічних методик до визначення рентабельності окремих пасажирських поїздів в дальньому та приміському сполученні;
 • - розробка методики визначення розміру відшкодування збитків, завданих пошкодженням вагонів;
 • - розробка принципів переходу на вертикальну форму управління галузевими господарствами залізниць;
 • - розробка науково-методичного забезпечення органів місцевого самоврядування щодо пріоритетних напрямків та цілей розвитку територій;
 • - розробка методів оцінки економічної стійкості територіальних громад України.

За останні три роки на базі ГНДЛ «Економіка та управління залізничним транспортом» співробітниками кафедри «Облік, аудит та інтелектуальна власність» виконувалися такі науково-дослідні роботи:

 1. Розробка принципу переходу на вертикальну форму управління галузевими господарствами залізниць;
 2. Розробка порядку визначення ефективності курсування пасажирських поїздів;
 3. Розробка методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні;
 4. Методику розрахунку тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні;
 5. Розробка програмного забезпечення для побудови тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні;
 6. Удосконалення техніко-економічних показників пасажирського рухомого складу;
 7. Підвищення ефективності пасажирських перевезень за рахунок оптимізації зон курсування та удосконалення класифікації поїздів.
 8. Розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом в Україні

На кафедрі активно працює студентське наукове товариство під керівництвом старшого викладача кафедри Матусевича О.О. Студенти активно приймають участь у наукових конкурсах, олімпіадах зі спеціальності «Облік та оподаткування» а також у студентських та міжнародних конференціях.

Для висвітлення результатів наукової діяльності 2 рази на рік випускається Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту» - http://pte.diit.edu.ua