ubarash@mail.ru

(056) 373 15 69

(0562) 33 58 13

(067) 631 93 02

Кафедра облiк, аудит та iнтелектуальна власнiть

   
   

Кафедра обліку, аудиту та інтелектуальної власності є однією з основних на Економіко-гуманітарному факультеті та здійснює навчально-методичну, науково-дослідну, виховну роботу та виконує підготовку фахівців за спеціальністю «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ».

Студенти цієї спеціальності вивчають фінансовий, управлінський та податковий облік, аудит, контроль та аналіз господарської діяльності, оподаткування, звітність підприємств та інші предмети.

На кафедрі створено всі необхідні умови навчання студентської молоді. Процес навчання проходить в спеціально обладнаних лекційних і мультимедійних аудиторіях. Практичні заняття з багатьох предметів проводяться в комп`ютерних класах, де студенти набувають навиків роботи з комп`ютерною технікою, використовуючи спеціалізовані бухгалтерські програми так як 1С: Бухгалтерія та «Фобос».

Після закінчення університету випускники кафедри можуть працювати в бухгалтерії, економічних відділах, відділах праці і заробітної плати на підприємствах залізничного транспорту, підприємствах та об’єднаннях різних форм власності, аудиторських фірмах та бюджетних установах на посаді бухгалтера, економіста, керівника обліково-економічної служби, аудитора, спеціаліста фінансових органів податкової інспекції.

Випускники даної спеціальності зможуть застосовувати раціональну форму ведення бухгалтерського обліку з урахуванням специфіки діяльності підприємства; обирати систему оподаткування залежно від обсягів діяльності; аналізувати напрямки вкладення коштів; складати бізнес-плани, бюджети та ін. Вони можуть працювати в бухгалтерії, економічних відділах, відділах праці і заробітної плати на підприємствах залізничного транспорту, підприємствах та об’єднаннях різних форм власності, аудиторських фірмах та бюджетних установах на посаді бухгалтера, економіста, керівника обліково-економічної служби, аудитора, спеціаліста фінансових органів податкової інспекції.

Підготовка студентів здійснюється за такими кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр та доктор філософії за денною та заочною формами навчання. Також здійснюється перепідготовка спеціалістів за другою вищою освітою.