Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методична робота
Українська мова                  English

Pоботa студентського наукового-практичного семінару

ENGLISH SPEAKING DEBATE CLUB

Студентські семінари регулярно проводяться під науковим керівництвом доктора філософських наук, професора, завідуючої кафедри «Філологія та переклад» Власової Т.І. та доцента Білан Н.І. Вони присвячуються широкому колу суспільно-політичних та наукових питань, які є невід’ємною складовою світогляду сучасних фахівців рівнів «Бакалавр» та «Магістр». Така науково-дослідницька робота надає студентам ДНУЗТу змогу бути освіченими та самостійними учасниками міжкультурної комунікації англійською мовою.

Останнім часом зі студентами було проведено ряд наукових семінарів за такими актуальними темами, як «The institute of family is a sacred social institution», «The beauty of human relationship», «How consumerism affects environment», «Peaceful coexistence in the epoch of information wars», «Liberal attitude to moral degradation of globalizing society» та іншими. У семінарах приймають участь студенти III – V курсів спеціальності «Переклад» та студенти різних технічних факультетів університету.

Протягом підготовки до проведення семінарів студентам пропонують дослідити історію та сучасний стан проблеми, що обговорюється. Студенти ретельно аналізують матеріали, які вони отримують від керівників та вилучають з Інтернет-сайтів. Під час підготовки до семінарів проводяться проміжні семінари, на яких студенти висловлювали свою точку зору з тем, що досліджуються, та за допомогою керівників студентського наукового семінару професора Власової Т.І. та доцента Білан Н.І. встановлюють причиново-наслідкові та історичні зв’язки між фактами.

Аргументуючи свою точку зору, студенти користуються відео матеріалами: графіками, картами, уривками з інтерв’ю і документальних фільмів. Майбутніх філологів орієнтують на професійну роботу з публіцистичними текстами.

Під науковим керівництвом доктора філософських наук, професора, завідуючої кафедр «Філологія та переклад» Власової Т.І., доцента Купцової Т.А. та старшого викладача Колієвої І.А. проводяться наукові семінари за актуальними проблемами гендерних досліджень, такими як «Роль жінки у ХХІ сторіччі», «Роль гендерних стереотипів у формуванні світогляду людини – чоловіка й жінки – у ХХІ ст.»,«Феномен материнства у трансформаціях «пост сучасного» суспільства»»,«Жінка-вчений: роль жінок-вчених в історії ДНУЗТ»,«Гендерний портрет ДНУЗТ»,«Гендерні трансформації соціальних систем на початку ХХІ ст.»,«Мова і гендер як проблеми науки та вищої школи». У наукових семінарах приймають участь студенти ІV– V курсів поглибленого вивчення технічних та екологічних спеціальностей університету. На підготовчому етапі студентам пропонують основні питання, які передбачаються для обговорення під час семінару, а також запрошують прийняти участь в анкетному опитуванні по наданим темам. Дуже жваве обговорення серед учасників семінару викликали такі питання: «Роль жінки на різних етапах світової історії»; «Фемінізм, його сутність та наслідки»; «Роль жінки на початку ХХІ сторіччя»; «Жінки та вища освіта (на прикладі ДІІТУ)»; «Поняття гендеру як психотипу особистості»; «Явища «скляної стелі» та «липкої підлоги» як свідоцтво дискримінації жінок за статевою ознакою».

На семінарах також розглядалися такі дискусійні питання як робота молодих спеціалістів – випускників українських вищих навчальних закладів за кордоном – переваги та недоліки, браків за любов’ю та розрахунком, негативні сторони Інтернету та популярність печатних видань у сучасному світі, отримання освіти закордоном, гендерні аспекти пострадянської конфліктології в умовах глобалізації та інші.

Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття»

Вже 15 років двері Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту відкриваються для студентів України та інших зарубіжних країн. Ця подія відома як Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття».

Ідея проведення конференції була запропонована проф. Власовою Т. І. у 2001 році. Пропозиція була повністю підтримана ректором університету, проф. Пшіньком О.М. та проректором з наукової роботи, проф. Мямліним С.В.

Унікальність конференції полягає у тому, що проблеми сучасних технологій, в цілому, та залізничного транспорту, зокрема, обговорюються виключно англійською, німецькою або французькою мовами

У 2015 році в конференції прийняли участь понад 70 студентів з Дніпропетровська, близько 30 учасників з інших навчальних закладів України та 8 іноземних студентів.

Так у 2015 році в конференції прийняли участь понад 70 студентів з Дніпропетровська, близько 30 учасників з інших навчальних закладів України та 8 іноземних студентів.

Кожного року студенти Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Дніпропетровської металургійної академії, Придніпровської академії архітектури та будівництва, Національного гірничого університету, Дніпропетровської медичної академії та ін. виступають з доповідями на конференції. Від самого початку добрим знаком конференції стало залучення до роботи провідних технічних ВНЗ інших міст України (Криворізький технічний університет, Дніпродзержинський державний технічний університет, Донецький національний технічний університет, Красноармійський промисловий інститут, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») та з закордону.

З кожним роком кількість учасників зростає. Цей факт характеризує конференцію «Інженер III тисячоліття» як значущий студентський науковий захід у нашому регіоні. Близько 100 тез доповідей друкуються у збірнику конференції щорічно.

Слід підкреслити, що за підсумками конференції учасники мають змогу опублікувати результати своєї науково-технічної роботи. Таким чином, Дніпропетровщина побачила вже 15 збірок тез доповідей студентів. Оргкомітет конференції нагороджує студентів-учасників конференції почесними сертифікатами. Це також не менш важливо, тому що участь у конференції такого типу значно підвищує університетський рейтинг студента, а це необхідно для тих, хто планує продовжити навчання у магістратурі або аспірантурі.

НАВЧАННЯ В КИТАЇ

Сучасний розвиток світової цивілізації вимагає удосконалення мовного спілкування в плані обміну інформацією в різних сферах людської діяльності. Студенти кафедри інтенсивно вивчають іноземні мови і розуміють, що це нині є нагальною потребою. Кращі із наших студентів навчалися у Китаї, в університеті Ланжоу у рамках програми обміну студентами.

Студенти вивчають такі дисципліни.

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Фахівець підготовлений до роботи:

 • Усний та письмовий переклад
 • Переклад науково-технічної та ділової літератури
 • Робота з базами даних
 • Реклама
 • Викладання іноземної мови в загальноосвітній школі та в дошкільних закладах
 • В бюро перекладів
 • В організаціях транспорту та промисловості
 • В професійних організаціях
 • В політичних організаціях
 • В агентствах друку

Фахівець здатний виконувати наступні види роботи:

 • Перекладач усний
 • Перекладач письмовий
 • Перекладач науково-технічної та ділової літератури
 • Вчитель іноземної мови в загальноосвітній школі та в дошкільних закладах.

Може займати посади:

 • Інженер-перекладач
 • Вчитель іноземної мови в загальноосвітніх школах.
 • Підприємства, установи, організації, навчальні заклади забезпечують необхідні умови для використання фахівців за здобутими ними у вищому навчальному закладі кваліфікацією та спеціальністю згідно чинного законодавства.


СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Фахівець повинен мати фундаментальні знання у даній галузі, володіти двома іноземними мовами та використовувати їх у різних сферах діяльності, пов'язаних з перекладом, перекладати усно та письмово тексти різних стилів, реферувати іноземними та державною мовами різноманітні інформаційні матеріали.

Фахівець-перекладач повинен володіти методикою перекладу текстів різних стилів та жанрів з двох іноземних мов українською та з української на відповідні іноземні мови.

Фахівець з письмового перекладу здійснює письмовий переклад науково-технічних, політичних, художніх, ділових текстів, а також інформаційних матеріалів з однієї мови на іншу.

Перекладач художньої літератури пристосовується до способу мислення та стилю автора. Він повинен відтворювати соціальні, психологічні, естетичні конотації твору, який перекладає. Це передбачає наявність досконалого знання рідної мови і творчий підхід. Ці ж якості необхідні при перекладі поезії, художніх фільмів, а також при роботі над публіцистичними творами.

Усний перекладач передає інформацію в усній формі. Перекладач відрізняється гострим розумом та образністю висловлювань, широкими фоновими знаннями про предмет повідомлення.

Існує два види усного перекладу – послідовний та синхронний.

Послідовний переклад характеризується тим, що перекладач виступає відразу після слів доповідача. Він працює у безпосередньому контакті з аудиторією і може користуватися своїми нотатками.

Під час синхронного перекладу перекладач перекладає одночасно з виступом доповідача. Він працює зазвичай в кабіні, як з використанням попередньо зроблених письмових перекладів, так і без них. В обох випадках мова йде про професійну майстерність, яка вимагає від перекладача необхідних психологічних та філологічних навичок. Найважливіші якості – гострий розум та яскрава індивідуальність. В професійному плані розрізняють два види усного перекладу: переклад безпосереднього спілкування і переклад на конференціях.

Переклад безпосереднього спілкування визначається як переклад для третьої особи, що відбувається під час двостороннього контакту.

Переклад на конференціях (послідовний або синхронний) навпаки розгортається у контексті, точно встановленому сукупністю об'єктивних даних: характер форми – колоквіум, семінар, конгрес, міжнародна конференція, мовний режим (двомовне чи багатомовне спілкування) і професійна підготовка перекладача. Остання вимагає навичок роботи з усного перекладу для великої аудиторії, включаючи роботу в кабіні.


Університет  | Про кафедру  | Склад  | Наукова робота  | Метод робота

Розробник: Горбова О.В.
Дата останнього оновлення: 29/11/2016