Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методична робота
Українська мова                  English

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Власова Тетяна Іванівна

Доктор філософських наук, професор по кафедрі філософії та соціології, кандидат філологічних наук, доцент по кафедрі англійської філології, завідувач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Є автором понад 200 наукових праць, у тому числі 11 монографій та 10 навчальних посібників із грифом МОН та університету. Під її керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій.

Читає наступні лекційні курси: «Порівняльна граматика англійської та української мов», «Семантико-стилістичні проблеми перекладу», «Герменевтика тексту і контексту при перекладі художньої літератури», «Теорія перекладу».

Т.І. Власовій як науковому керівникові молодих учених, автору системних досліджень теорії гендеру та фемінізму, ініціатору та науковому керівникові Центра гендерних досліджень при нашому університеті вдалося створити дослідницький напрям у проблемному полі сучасної філософії, який розширює сферу її теоретичних і аналітичних інтересів.

Пустовойт Наталія Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна з 1994 року.

Читає наступні лекційні та практичні курси: «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови», «Методика викладання іноземних мов», «Практичний курс другої іноземної мови (французька)».

Викладає наступні лекційні та практичні курси: «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови», «Методика викладання іноземних мов», «Практичний курс другої іноземної мови (французька)».

Автор понад 63 наукових публікацій, в тому числі 17 методичних вказівок, 1 навчального посібнику. Працює перекладачем при міжнародному відділі університету.

До кола наукових інтересів входять проблеми лінгвістики та методики викладання французької мови.

Білан Наталія Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Викладає наступні лекційні та практичні курси: «Порівняльна граматика англійської та української мов», «Термінологія основної іноземної мови (англійська)», «Порівняльна стилістика англійської та української мов», «Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу», «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)».

Має понад 40 публікацій, 3 учбових посібники у співавторстві та 8 методичних вказівок. Сфера наукових досліджень – когнітивна та дискурсивна лінгвістика, крос-культурні проблеми перекладу.

Устінова Тетяна Аркадіївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Закінчила філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Англійська, німецька мова та зарубіжна література»; навчалась у Копенгагенському королівському університеті.

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара за спеціальністю 10.01.04 «Література зарубіжних країн».

Працювала перекладачем українсько-канадського економічного проекту.

Викладає наступні лекційні та практичні курси: «Історія зарубіжної літератури», «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою (англійська)».

Автор 16 публікацій, зокрема 15 статей у фахових виданнях.

Сфера наукових досліджень – аналіз та інтерпретація англійського роману ХХ століття.

Колієва Ірина Анатоліївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Працює на кафедрі з 2012 року.

Закінчила романо-германське відділення Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література», отримала кваліфікацію «Філолог, викладач англійської мови та літератури».

Викладає наступні дисципліни: «Історія основної іноземної мови», «Практика перекладу з основної іноземної мови», «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)»

Є редактором університетської багатотиражної газети «University Times».

Автор близько 30 публікацій. У 2015 році захистила дисертацію.

Сфера наукових досліджень – феномен жіночої суб’єктивності в філософії постмодернізму.

Миронова Тетяна Юріївна

Старший викладач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. з вересня 2011 року.

Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

В 2005 році закінчила заочну аспірантуру за спеціальністю «Германські мови» ДНУ ім. Олеся Гончара.

Викладає наступні дисципліни: «Практичний курс основної іноземної мови», «Труднощі художнього перекладу та редагування», «Практика перекладу з основної іноземної мови».

Є редактором університетської багатотиражної газети «University Times».

Працює над дисертацією. Автор близько 25 публікацій, зокрема 11 статей.

Сфера наукових досліджень – проблеми філологічного аналізу поетичного твору другої половини 20 сторіччя.

Іжко Євгенія Станіславівна

Старший викладач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Працює на кафедрі з 2003 р.

У 2003 році закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю перекладач з німецької та англійської мов.

Проводить активну роботу з пропагування вивчення німецької мови, постійно організує зустрічі студентів з представниками німецьких організацій, які займаються розповсюдженням німецької мови у світі. Займається інноваційними методами навчання з німецької мови. Використовує особистісно-орієнтований підхід в процесі навчання.

Працює над дисертацією з педагогіки. Сфера наукових досліджень – проблеми формування у студентів навичок автономного навчання та впровадження стратегій та технік навчання іноземним мовам. Автор 11 статей, 17 тез доповідей та 5 методичних вказівок у співавторстві.

Решетньова Юлія Юріївна

Викладач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Працює на кафедрі з 2014 року.

Закінчила з відзнакою Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2014 році за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію перекладача англійської та французької науково-технічної літератури.

Аспірантка заочного відділення за спец. 09.00.05 – історія філософії.

Автор 8 публікацій.

Сфера наукових досліджень – гендерні дослідження в філософії та культурі.

Безруков Андрій Вікторович

Викладач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

У 2012 р. закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобув кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури. У 2015 р. закінчив очну аспірантуру ДНУ ім. О. Гончара.

Працює над дисертацією. Автор близько 30 публікацій, зокрема 12 наукових статей у фахових виданнях України та зарубіжжя.

Викладає наступні лекційні та практичні курси: «Лінгвокраїнознавство (країни англійської мови)», «Основи інформатики та прикладної лінгвістики», «Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою (англійська)», «Практичний курс основної іноземної мови», «Практика перекладу з основної іноземної мови».

Сфера наукових досліджень – філологічний аналіз поетичної спадщини Англії XVII ст., зокрема митців «метафізичної школи», та європейської поезії доби бароко.

Масур Ганна Сергіївна

Викладач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

У 2013 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара (факультет післядипломної освіти) за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, у 2015 р. здобула ступінь магістра з педагогіки.

У 2010–2014 рр. працювала у Центрі гендерних досліджень Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Автор 10 публікацій. Викладає наступні практичні курси: «Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою (англійська)», «Практичний курс основної іноземної мови».

Коло наукових інтересів – впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес.

Новокшонова Наталія Олександрівна

Завідуюча лабораторією, викладач німецької мови.

Закінчила романо-германське відділення Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Німецька мова та література», отрималак валіфікацію «Філолог, викладач німецької мови та літератури».

Автор 19 публікацій. Займається питаннями соціокультурної компетенції.

Середа Анастасія Андріївна

Старший лаборант кафедри.

У 2016 р. закінчила Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за фахом «Перекладач науково-технічної літератури (англійська та німецька мови)».

Займається питаннями гендерної рівності.


Університет  | Про кафедру  | Склад  | Наукова робота  | Метод робота  |

Розробник: Горбова О.В.
Дата останнього оновлення: 29/11/2016