Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методична робота
Українська мова                  English

КАФЕДРА ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА НАСТУПНИМИ СТУПЕНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Перший (бакалаврський)

Спеціальність: 035 «Філологія»

  • Спеціалізація: 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)»
  • Освітня кваліфікація: бакалавр з германських мов та літератур
  • Форма навчання: денна
  • Тривалість програми: 4 р.

Другий (магістерський)

Спеціальність: 035 «Філологія»

  • Освітня кваліфікація: магістр з філології
  • Форма навчання: денна
  • Тривалість програми: 1,5 р.

Узагальнений об'єкт діяльності: забезпечення письмової та усної комунікації та інформації в різних галузях народного господарства, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом текстів державною та іноземними мовами.

The Philology and Translation Department

Head of the Philology and Interpreting Department is Doctor of Philosophic Sciences, Candidate of Philological Sciences, Professor Tatyana Vlasova

Personal Message of the Head of the Department

Dniepropetrovsk National University of Railway Transport is a modern campus university with all its academic buildings and student support facilities on the campus itself. Most visitors to our University are surprised by the beauty of the open area especially in spring when our famous Japanese cherry trees are in full blossom.

Though the opportunities for recreating and sport are outstanding and the facilities in the “town and around” impress all the visitors to our University, still of paramount importance is academic education. To this end we are working much and hope, that the undergraduate degree courses we teach in speciality “Interpreting” are designed to give not only a firm understanding of the principles of technical translation but also a clear picture of its relevance to the life in the contemporary “global village”. Whatever the nature of the language class, be it translation, precise writing, aural comprehension, BBC interpreting, analytical reading, grammar or syntax, the emphasis is on small groups (up to 10 students) and maximal personal attention.

Our Department is a community of individuals with a shared interest in education and research which helps us to deal with both academic and non academic matters, thus ensuring that good staff/student communication is maintained.

T.Vlasova

Кафедру "Філологія та переклад" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна створено у 2003 р.

Відкриття цієї нової філологічної спеціальності є важливим внеском для подальшого розвитку гуманітарного напряму у технічному вузі. Крім того, це надає можливість готувати висококваліфікованих фахівців-перекладачів технічного напрямку з різних мов, а саме: англійської, німецької та французької. Це також дозволить забезпечити кваліфікованими перекладачами економічне поле, яке дедалі поширюється, з одного боку, а з іншого – посприяє розвитку Дніпропетровського університету залізничного транспорту як національного, що охоплює не тільки технічні галузі науки, а й гуманітарні.

Очолює нову кафедру доктор філософських наук, професор Власова Т. І., яка має багаторічний досвід роботи керівника та вченого у галузі філології.

Мотивацією відкриття спеціальності "Переклад" є існуючий дефіцит кваліфікованих спеціалістів, який відчувається в технічних сферах науки і виробництва. Кожний рік викладачами і студентами кафедри «Філологія та переклад» проводиться святковий концерт, присвячений прийняттю першокурсників в лави студентського братства. На концертах завжди багато почесних гостей і друзів.

Вже 15 років у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту проводиться Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття». Унікальність конференції полягає у тому, що проблеми сучасних технологій, в цілому, та залізничного транспорту, зокрема, обговорюються виключно англійською, німецькою або французькою мовами.

Так, у 2015 році для участі в конференції було подано 117 заявок та тез доповідей від представників Голландії, Йорданії, Китаю, Польщі, Шрі-Ланки та України. Доповіді включали 90 публікацій англійською і 27 публікацій – німецькою та французькою мовами. В конференції активну участь приймали студенти – бакалаври та магістри – Транспортного університету міста Ланьчжоу, КНР.

Важливо, що Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту співпрацює з університетом Ланьчжоу Джаотонг за програмою обміну студентами і студенти нашого університету мають можливість творчого пізнання інокультурної дійсності Китаю та методик вивчення іноземних мов без оплати за курс лекцій, практичні заняття і проживання у гуртожитку.

Вітання студентів, що знаходилися в університеті Ланьчжоу в той час, коли в ДНУЗТ проводилися Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття» можна подивитися тут:

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Власова Тетяна Іванівна

Доктор філософських наук, професор. Займається питаннями перекладу та герменевтики, гендера та філософії постмодернізму; проблемами літератури та англійського жіночого роману.

Пустовойт Наталія Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент. Займається проблемами теорії та практики перекладу з французької мови на українську.

Білан Наталія Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент. Займається проблемами семантикосинтаксичної структури висловлювань англійської, української та російської мов.

Устінова Тетяна Аркадіївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри. Сфера наукових досліджень – аналіз та інтерпретація англійського роману ХХ століття.

Колієва Ірина Анатоліївна

Кандидат філософських наук. Доцент кафедри. Сфера наукових досліджень – феномен жіночої суб’єктивності в філософії постмодернізму.

Миронова Тетяна Юріївна

Старший викладач. Займається проблемами філологічного аналізу поетичного твору другої половини 20 сторіччя.

Іжко Євгенія Станіславівна

Старший викладач кафедри. Сфера наукових досліджень – проблеми формування у студентів навичок автономного навчання та впровадження стратегій та технік навчання іноземним мовам.

Решетньова Юлія Юріївна

Викладач кафедри. Сфера наукових досліджень – гендерні дослідження в філософії та культурі.

Безруков Андрій Вікторович

Викладач кафедри. Сфера наукових досліджень – філологічний аналіз поетичної спадщини Англії XVII ст., зокрема митців «метафізичної школи», та європейської поезії доби бароко.

Масур Ганна Сергіївна

Викладач кафедри. Коло наукових інтересів – впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес.

Новокшонова Наталія Олександрівна

Завідуюча лабораторією, викладач німецької мови. Займається питаннями соціокультурної компетенції.

Середа Анастасія Андріївна

Лаборант кафедри. Займається питаннями гендерної рівності


Університет  | Про кафедру  | Склад  | Наукова робота  | Метод робота

Розробник: Горбова О.В.
Дата останнього оновлення: 29/11/2016