Прізвище, Ім’я, по батькові
Посада
Найменування дисциплін, які закріплені за викладачем
Гненний Олег Миколайович
завідувач кафедри «Економіка та менеджмент», доктор економічних наук, професор
«Економіка залізничного транспорту», «Інвестиційний менеджмент», «Оцінка бізнесу та майна на залізничному транспорті»
Бараш Юрій Савелійович
Професор
«Менеджмент», «Менеджмент організацій»
Міщенко Максим Іванович
Професор, доктор економічних наук
«Стратегічне управління підприємством», «Управління конкуренто-спроможністю»
Гненний Микола Васильович
Доцент
«Самоменеджмент», «Управління персоналом» , «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Менеджмент персоналу»
Гордєєва Інна Олександрівна
Доцент
«Управління змінами», «Управління якістю», «Управління проектами»
Жижко Костянтин Вікторович
Доцент
«Міжнародний менеджмент», «Основи менеджменту та маркетингу»
Задоя В’ячеслав Олександрович
Доцент
«Міжнародні транспортні перевезення», «Основи бізнесу», «Транспортно-дорожний комплекс України»
Марценюк Лариса Володимирівна

Доцент

«Антикризовий менеджмент», «Залізнична статистика», «Контролінг», «Управління матеріально-технічним забезпеченням», «Сталий місцевий розвиток»
Пінчук Олена Петрівна
Доцент
«Податковий менеджмент»
Полішко Тетяна Валеріївна
Доцент
«Державне та регіональне управління», «Економіка залізничних підприємств»
Романко Володимир Іванович
Доцент
«Вступ до спеціальності», «Економіка і організація виробництва», «Економіка виробництва», «Економіка локомотивного господарства»
Скрипченко Наталія Миколаївна
Доцент
«Публічне адміністрування»
Тесленко Тетяна Вікторівна
Доцент
«Комерційна робота на залізничному транспорті», «Регіональна економіка»
Чаркіна Тетяна Юріївна
Доцент
«Менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю»
Радіонова Наталія Вікторівна
Старший викладач
«Маркетинг транспортних послуг», «Економічна теорія»
Гребенюк Галина Михайлівна
Асистент
«Самоменеджмент» , «Управління персоналом»
Головінова Галина Миколаївна
Асистент
«Політична економіка», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія»
Ковальчук Тетяна Олександрівна
Асистент
«Історія економічної думки», «Міжнародна економіка», «Маркетинг»
Любохинець Людмила Миколаївна
Асистент
«Адміністративний менеджмент», «Антикризовий менеджмент» «Корпоративне управління», «Операційний менеджмент», «Комерційна робота на залізничному транспорті», «Міжнародні транспортні перевезення»
Сурмило Наталья Сергіївна
Асистент
«Менеджмент», «Управління експлуатаційними витратами на залізничному транспорті»
Таранець Єлизавета Ігорівна
Асистент
«Економіка і фінанси підприємства», «Державне та регіональне управління», «Теорія організацій», «Статистика», «Регіональна економіка», «Залізнична статистика», «Транспортно-дорожний комплекс України», «Управління конкурентоспроможністю»

© 2009 Розроблювач: Дударева Н.В. Лабораторія інформаційних технологій. Всі права захищені.
Сайт оптимізований під браузер Internet Explorer.
Дата останнього поновлення: 19.02.2016