НАУКОВА ДІЯЛЬНОСТЬ
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ «ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ»

    На кафедрі проводяться наукові дослідження за профілем підготовки фахівців. В останній час на кафедрі економіки та менеджменту сформувались наукові напрямки, що відповідають профілю підготовки бакалаврів.

   При кафедрі працює галузева науково-дослідна лабораторія (ГНДЛ) за трьома науковими напрямками:
 • економіка залізничного транспорту;
 • система управління на залізничному транспорті;
 • оцінка об’єктів матеріальної та нематеріальної форми на залізничному транспорті.


    За останні п’ять років на кафедрі виконано 9 науково-дослідних робіт (НДР):
 • Розробка заходів щодо зменшення дефіциту пасажирських вагонів за рахунок оптимізації КВР, формування та організації руху поїздів (2008р.); - Дослідження умов роботи залізничного транспорту України з позицій сталого розвитку (2009р.);
 • Розробка основних принципів сталого розвитку залізничного транспорту в умовах фінансово-економічної кризи (2010р.);
 • Розробка принципів переходу на вертикальну форму управління галузевими господарствами залізниць (2011р.);
 • Розробка методичних рекомендацій з визначення спеціальної вартості особливо привабливих об'єктів залізничного транспорту (2011 р.);
 • Методика визначення розміру відшкодування збитків, завданих пошкодженням вагонів (2011 р.);
 • Розробка порядку визначення ефективності курсування пасажирських поїздів (2012 р.);
 • Розробка методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні (2012 р.);
 • Розробка програмного забезпечення для побудови тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні (2012 р.).


   Співробітники кафедри приймали участь у виконанні міжнародних НДР на замовлення АО «Российские железные дороги» (назва тем НДР мовою оригіналу):
 • Совершенствование Правил комплексных расчетов между железнодорожными администрациями государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (ПКР), в том числе: разработка эффективной системы экономической ответственности за несвоевременное проведение платежей; механизма расчетов взаимоотношений железнодорожных администраций при утрате или повреждении до степени исключения подвижного состава; разработка предложений по порядку расчетов за арендованные вагоны (2008 р.);
 • Анализ действующей системы расчетов за пассажирские, грузовые перевозки и услуги, связанные с ними в международном сообщении и подготовка предложений по возможности организации документооборота, позволяющего осуществлять своевременное признание полученных доходов и отражение расходов за фактически оказанные/полученные услуги. Разработка предложений (технических, технологических и др.), направленных на сокращение сроков проведения расчетов за пассажирские, грузовые перевозки и услуги, связанные с ними в международном сообщении, в части, касающейся расчетов за грузовые перевозки и услуги, связанные с ними в международном сообщении (2008 р.);
 • Анализ действующей системы расчетов за пассажирские, грузовые перевозки и услуги, связанные с ними в международном сообщении и подготовка предложений по возможности организации документооборота, позволяющего осуществлять своевременное признание полученных доходов и отражение расходов за фактически оказанные/полученные услуги. Разработка предложений (технических, технологических и др.), направленных на сокращение сроков проведения расчетов за пассажирские, грузовые перевозки и услуги, связанные с ними в международном сообщении, в части, касающейся расчетов за пассажирские перевозки и услуги, связанные с ними в международном сообщении (2009 р.);
 • Разработка предложений по экономической ответственности при нарушении железнодорожными администрациями Правил эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств на основе анализа действующей системы расчетов (2010 р.).

© 2009 Розроблювач: Дударева Н.В. Лабораторія інформаційних технологій. Всі права захищені.
Сайт оптимізований під браузер Internet Explorer.
Дата останнього поновлення: 19.02.2016