Історія кафедри

   Завідувач кафедри – професор, доктор економічних наук Гненний Олег Миколайович. Гненний О.М. має понад 60 наукових публікацій з проблем економіки транспорту, відзначений грамотами Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей і Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА, є членом спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за спеціальніцстю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

    Кафедра «Економіка залізничного транспорту» заснована в 1944 році й з 1958 р. готувала на заочному факультеті фахівців зі спеціальності «Економіка й організація залізничного транспорту». У 1995 році була реорганізована в кафедру «Економіка та менеджмент».

    Потреба залізниць у фахівцях нової формації обумовили відкриття в 1995 році нової спеціальності «Транспортний менеджмент» за денною формою навчання (тепер спеціальність «Менеджмент організацій» № 7.050201 та магістри № 8.050201). Підготовка за спеціальністю «Менеджмент організацій» здійснюється також на безвідривній формі навчання та в інституті післядипломної освіти. Першим завідувачем кафедрою був к.е.н., доцент С. П. Мігаль і очолював кафедру до 1958 року. Після реорганізації кафедру очолив к.е.н., професор Бондаренко В. О., а з липня 1998 р. по лютий 2015 року кафедру очолював к.е.н., доцент Гненний Микола Васильович.

   Професорсько-викладацький склад: На кафедрі працює 3 професори, докторів економічних наук, 11 доцентів, кандидатів економічних наук та 7 асистентів.

    Співробітники кафедри беруть активну участь у пропаганді економічних знань. Щорічно викладачами кафедри читаються лекції на підприємствах. Ще більш вагомою є викладацька робота, пов'язана з перепідготовкою інженерних кадрів через систему факультету підвищення кваліфікації й інституту післядипломної освіти. Навчальний процес супроводжується розробкою нових методичних вказівок. Щороку в середньому публікується десять робіт. Професорсько-викладацький склад значну увагу приділяє науково-дослідній роботі. Її наукове направлення – управління залізничним транспортом, обґрунтування розвитку пасажирського господарства залізниць, підвищення ефективності перевезень та використання виробничих фондів на залізничному транспорті в ринкових умовах.

    Кафедра «Економіка та менеджмент» виконує роботу з профорієнтації абітурієнтів. Здійснюється робота по налагодженню співпраці зі школами, ліцеями, ВНЗ 1 - 2 рівня акредитації і підприємствами залізничного транспорту та інших галузей економіки. Згідно з планом роботи кафедри, кожний викладач закріплений за школами, технікумами, коледжами, структурними підрозділами та підприємствами Придніпровської залізниці, в яких регулярно проводяться зустрічі з метою профорієнтаційної роботи. Викладачі кафедри проводять роботу з підготовки молоді до вступу на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», розкривають сутність та важливість професії «менеджер». Основними концептуальними положеннями підготовки фахівців на кафедрі «Економіка та менеджмент» є удосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадження сучасних технологій навчання, індивідуалізації навчального процесу, впровадження положень Болонського процесу, удосконалення змісту складових методичного забезпечення та матеріальної бази з використанням сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій.

    Потреба залізниць у фахівцях нової формації обумовили відкриття в 1995 році нової спеціальності «Транспортний менеджмент» за денною формою навчання (тепер спеціальність «Менеджмент організацій» № 7.050201 та магістри № 8.050201). Підготовка за спеціальністю «Менеджмент організацій» здійснюється також на безвідривній формі навчання та в інституті післядипломної освіти.

    Першим завідувачем кафедрою був к.е.н., доцент С. П. Мігаль і очолював кафедру до 1958 року. Після реорганізації кафедру очолив к.е.н., професор Бондаренко В. О., а з липня 1998 р. кафедру очолює к.е.н., доцент Гненний Микола Васильович.

    Професорсько-викладацький склад: На кафедрі працює 3 професори, докторів економічних наук, 11 доцентів, кандидатів економічних наук та 7 асистентів.

    Співробітники кафедри беруть активну участь у пропаганді економічних знань. Щорічно викладачами кафедри читаються лекції на підприємствах. Ще більш вагомою є викладацька робота, пов'язана з перепідготовкою інженерних кадрів через систему факультету підвищення кваліфікації й інституту післядипломної освіти. Навчальний процес супроводжується розробкою нових методичних вказівок. Щороку в середньому публікується десять робіт. Професорсько-викладацький склад значну увагу приділяє науково-дослідній роботі. Її наукове направлення – управління залізничним транспортом, обґрунтування розвитку пасажирського господарства залізниць, підвищення ефективності перевезень та використання виробничих фондів на залізничному транспорті в ринкових умовах.

   Кафедра «Економіка та менеджмент» виконує роботу з профорієнтації абітурієнтів. Здійснюється робота по налагодженню співпраці зі школами, ліцеями, ВНЗ 1 - 2 рівня акредитації і підприємствами залізничного транспорту та інших галузей економіки. Згідно з планом роботи кафедри, кожний викладач закріплений за школами, технікумами, коледжами, структурними підрозділами та підприємствами Придніпровської залізниці, в яких регулярно проводяться зустрічі з метою профорієнтаційної роботи. Викладачі кафедри проводять роботу з підготовки молоді до вступу на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», розкривають сутність та важливість професії «менеджер».

   Основними концептуальними положеннями підготовки фахівців на кафедрі «Економіка менеджмент» є удосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадження сучасних технологій навчання, індивідуалізації навчального процесу, впровадження положень Болонського процесу, удосконалення змісту складових методичного забезпечення та матеріальної бази з використанням сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій.

   Перелік спеціальностей з напряму «Менеджмент», за якими здійснюється підготовка: спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» рівня «бакалавр» і «спеціаліст» (№ 6.030601 ), та рівня «магістр» (№ 8.03060101).

   Наукова школа: наукова школа "Економіка та управління залізничним транспортом" була заснована у 80-х роках XX століття за участю професорів Бондаренка В. О. та Перепелюка А. В. Під керівництвом професора В. О. Бондаренка, який очолював кафедру "Економіка залізничного транспорту" а потім «Економіка та менеджмент» ДІІТу з 1976 по 1998 рік, було виконано більш як 20 науково-дослідних робіт. Він був ініціатором створення у 80-х роках Галузевої науково-дослідної лабораторії (ГНДЛ), яка у 1996 році була перейменована у «Економіка та управління залізничним транспортом».

   На кінець 80-х років припадає розквіт наукової діяльності знаного фахівця в галузі економіки залізничного транспорту доктора економічних наук, професора Анатолія Васильовича Перепелюка, який одним із перших в Україні приділив увагу науковим основам менеджменту на транспорті.

   У площині традицій сформованої в ДІІТі наукової школи, що має назву «Економіка та управління залізничним транспортом», працювали чи продовжують наукову діяльність такі фахівці як: д.е.н. Тимошенко Л. І., д.е.н. Покотілов А. А., д.т.н. Вєчєров В.Т., д.е.н. Копитко В. І., д.е.н. Пасічник В. І., к.е.н. Гненний М. В., д.е.н. Бараш Ю. С, д.е.н. Гненний О. М., к.е.н. Полішко Т. В. к.е.н. Романко В. І., к.е.н. Задоя В.О., к.е.н. Тесленко Т.В., к.е.н. Марценюк Л.В., к.е.н. Калашников А.І., к.е.н. Міщенко М. І., та інші.

   Зростаючий з року в рік обсяг наукових публікацій представників школи дозволив зареєструвати розділ «Економіка транспорту» у фаховому виданні – «Віснику Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна». Однією з традицій діяльності наукової школи стала щорічна міжнародна наукова конференція «Проблеми економіки транспорту».

   Протягом 10 років науковим керівником ГНДЛ «Економіка та управління залізничним транспортом» є завідувач кафедри «Облік, аудит та інтелектуальна власність» професор Бараш Ю. С. Тільки за останні три роки виконано 15 науково-дослідних робіт на суму 2 млн грн. В план НДР лабораторії включено 8 угод на проведення наукових досліджень на суму 1 млн грн. За останні два десятиліття на базі науково-дослідних робіт, що виконані ГНДЛ, підготовані 4 доктора економічних наук та 20 кандидатів, підготовлені до захисту 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

   За останні п’ять років на кафедрі були виконані наступні дослідження:
 1. Дослідження перспективної моделі управління залізничним транспортом в ринкових умовах з визначенням оптимальної організаційно-правової форми суб’єкту господарювання.
 2. Участь у розробці Концепції та державної програми з перспективи розвитку вантажного рухомого складу на найближчі 10 років.
 3. Участь у розробці проекту Державної цільової програми розвитку залізничного вантажного рухомого складу.
 4. Підвищення ефективності перевезень на залізничному транспорті в умовах ринку.
 5. Розробка методики визначення рентабельності пасажирських поїздів (вагонів) в прямому і в місцевому сполученні.
 6. Розробка методики про порядок ціноутворення на додаткові (неурегульовані державою) послуги, що надаються пасажирам на вокзалах і в поїздах.
 7. Розробка науково обґрунтованої програми розвитку пасажирського господарства в умовах ринкових перетворень.
 8. Розробка методики визначення цін на послуги підприємств промислового залізничного транспорту.

Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами
   У грудні 2007 року в університеті було відкрито спеціалізовану Вчену Раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

   Одночасно співробітники кафедри працюють над докторськими дисертаціями. У 2004 році у Національному авіаційному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Пасічник В. І. У 2008-му захистили докторські дисертації Бараш Ю. С. та Аксьонов І. Г.

   У 2012 році захистили кандидатські дисертації Задоя В.О., Марценюк Л. В. та Тесленко Т.В., а у 2013-му – Чаркіна Т.Ю. та Жижко К.В.

   У 2013 році докторську дисертацію захистив Гненний О. М., а у 2014 році –Міщенко М.І

   
Розширення кафедри
   У 2013 році до складу кафедри економіки та менеджменту було приєднано кафедру «Економічна теорія», яка має багату історію свого існування. Так, відповідно наказу першого ректора ДІІТу Федиченко Н.М. від 23 жовтня 1930 року під №126 була утворена кафедра політичної економії, що організаційно входила до складу об’єднаної кафедри соціально-економічних дисциплін (СОЦЕК).

   У роки Великої Вітчизняної війни основний склад кафедри був евакуйований у Новосибірськ, де кафедра одержала нову назву «Основи марксизму й політичної економії».

   В 1945 році відповідно наказу начальника інституту під №1099 від 17.09.45 р. була затверджена кафедра політичної економії. Першим завідуючим кафедрою був доцент Нестеровський М.Л. (1945-1953 рр.).

   У наступні роки кафедру очолювали: доц. Стародубцев А.В. (1954-1955 рр.), доц. Приходько А.Г. (1955-1966 рр.), доц. Машура В.П. (1966-1976 рр.), доц. Глазирін В.П. (1976-1997 рр.), д.е.н., проф. Покотілов А.А. (1997-т.ч.).

   Викладачами кафедри підготовлено до видання й видано 6 монографій, більш 60 науково-методичних робіт, 7 навчальних посібників, наукові статті. Видано навчальний посібник «Особливості державного регулювання економіки сучасної України» та колективна монографія «Формування фінансових активів інституціональних одиниць та правові засади захисту конкуренції в умовах сучасного ринкового розвитку (теоретичні та методологічні аспекти)». Готуються до видання навчальні посібники з дисциплін «Історія економічних вчень», «Мікроекономіка», «Маркетинг».

   Наукові інтереси викладачів кафедри спрямовані на розробку теоретичних та практичних проблем:
 1. Сталого розвитку економіки країни.
 2. Сталого розвитку регіонів країни.
 3. Формування депресивних територій різних регіонів країни.
 4. Сталого розвитку транспорту, зокрема, залізничного транспорту країни у взаємозв’язку з регіональним соціально-економічним розвитком.
 5. Формування сучасних ринкових відносин.
   Викладачі кафедри одержали міжнародну сертифікати за результатами навчання в блоці-семінарі по темам: «Введення в виробничий маркетинг», «Кадрове господарство» по програмах Нюрнберзького університету.

   Комісія Міністерства освіти України в 1997 році відзначила кафедру в числі перших по використанню персональних ЕОМ у навчальному процесі. Кафедрою розроблена програма навчання й контролю знань студентів зі застосуванням ЕОМ по дисциплінах кафедри.

   У 1998 році доктор економічних наук, професор Покотілов А.А. обраний дійсним членом Міжнародної Академії Транспорту (АМТ). Він є головним редактором журналу «Економіка: проблеми теорії й практики» і членом редакційних колегій загальноукраїнських наукових журналів, у тому числі «Залізничний транспорт України».

   Кафедра підтримує міжвузівські зв’язки на регіональному й міждержавному рівнях з Львівським політехнічним університетом, Одеською Академією харчових технологій, Інститутом економіки й управління транспортними системами (Санки-Петербург), Міжнародною Академією транспорту, а також деякими університетами дальнього зарубіжжя. Зв’язки з виробництвом характеризуються проведенням науково-практичних консультацій з працівниками Міністерства транспорту і зв’язку України та робітниками Одеської та Придніпровської залізниць.

   Викладачі й аспіранти кафедри беруть участь у наукових конференціях різного рівня. Однією з форм науково-дослідної роботи на кафедрі стало проведення постійно діючого теоретичного семінару по різних проблемах ринкової трансформації економіки. На кафедрі працює студентський науковий економічний гурток.

   Кафедрою розроблений перспективний план, у якому передбачене подальше вдосконалення навчального процесу, наукової й організаційної роботи, комп’ютеризації навчального процесу, відновлення навчальних посібників і програм, які відповідають сучасним вимогам.

   
Великі можливості випускників
   Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку в галузі економіки, технології залізничного транспорту, законах ринку, корпоративного управління та менеджменту.

   Менеджер має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань.

   Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна.

   Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера.

   Підготовка студентів спрямована на отримання студентом глибоких знань, які надають йому можливість працевлаштування на підприємствах у якості управлінців різних рівнів.

   Під час навчання у студентів є можливість бути «академічно мобільними», тобто паралельно навчатися у нашому університеті та в іншому європейському вузі.

   При цьому випускник гарантовано отримає два дипломи – українського та європейського зразка, що надасть йому конкурентні переваги на ринку працевлаштування.

   Окрім перспективної спеціальності кожен студент впродовж навчання отримує можливість самовираження.

   Це може бути спортивна, громадська, і навіть, політична діяльність.

   
   Основні спеціальні навчальні дисципліни: «Менеджмент організацій», «Управління проектами», «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Оцінка бізнесу та майна на залізничному транспорті», «Логістика на залізничному транспорті», «Економіка залізничного транспорту», «Публічне адміністрування», «Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями».

   Можливості працевлаштування: Міністерство інфраструктури, Укрзалізниця, Український транспортно-логістичний центр, консалтингові фірми, маркетингові підрозділи бірж, банків, інвестиційних і фінансових компаній, органи влади.


   Випускники можуть успішно працювати на підприємствах залізничного транспорту на посадах від економіста до заступника начальника залізниці з економічних питань, промисловості, торгівлі, малого та середнього бізнесу, у державній податковій адміністрації, банках, інших фінансових установах.

    Повна назва ВНЗ:
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДІІТ)
Адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2
Телефон: (056) 776-59-47; Факс: (0562) 47-18-66;
Електронна адреса: dnuzt@diit.edu.ua
Веб-сторінка: www.diit.edu.ua -->

© 2009 Розроблювач: Дударева Н.В. Лабораторія інформаційних технологій. Всі права захищені.
Сайт оптимізований під браузер Internet Explorer.
Дата останнього поновлення: 19.02.2016