Перелік навчальних дисциплін підготовки бакалаврів з менеджменту

Назва навчальної дисципліни
Кількість навчальних годин
Цикл гуманітарної і соціальної підготовки
Філософія
108
Історія України
108
Історія української культури
72
Українська мова проф. спрямування
108
Іноземна мова професійного спілкування
180
Цикл математичної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
Вища та прикладна математика
288
Статистика
162
Інформаційні системи і технології
216
Безпека життєдіяльності
72
Екологія
54
Економічна теорія
288
Міжнародні економічні відносини
108
Цикл професійної та практичної підготовки
Державне та регіональне управління
144
Теорія організацій
108
Менеджмент
270
Адміністративний менеджмент
54
Самоменеджмент
54
Управління інноваціями
108
Управління персоналом
162
Операційний менеджмент
108
Стратегічне управління підприємством
108
Право
396
Фінанси, гроші і кредит
180
Економіка і фінанси підприємства
324
Облік і аудит
162
Маркетинг
162
Логістика
144
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
126
Основи охорони праці
54
Цикл практичної підготовки
Навчальна практика (комп’ютерна)
126
Загально залізнична практика
54
Виробнича практика
54
Варіативна частина.
Цикл дисциплін за вибором ВНЗ
Регіональна економіка
144
Економетрія
108
Раціональне природокористування
72
Аналіз господарської діяльності підприємств
108
Контролінг
90
Страхування
108
Економіка праці і соціально-трудові відносини
108
Інформаційні системи в менеджменті
108
Міжнародні транспортні перевезення
108
Маркетингова діяльність підприємств
90
Трудове право
90
Технологія автоматизованої обробки економічної інформації
108
Вступ до спеціальності
72
Загальний курс транспорту
126
Технологія і організація перевезень
108
Рухомий склад, його експлуатація і ремонт
108
Постійні споруди, їх експлуатація і ремонт
90
Економіка залізничного транспорту
270
Управління матеріально-технічним забезпеченням
108
Залізничн статистика
90
Управління промисловим залізничним транспортом
90
Цикл дисциплін за вибором студента
Військова підготовка або:
Антикризовий менеджмент
108
Основи бізнесу
126
Корпоративне управління
126
Транспортно-дорожний комплекс України
126
Комерційна робота на залізничному транспорті
126
Податковий менеджмент
126
Математичне моделювання економічних процесів на залізничному транспорті
108

Перелік навчальних дисциплін підготовки спеціалістів з менеджменту

Назва навчальної дисципліни
Кількість навчальних годин
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної
та соціально-економічної підготовки
Охорона праці в галузі
54
Цивільний захист
54
Інтелектуальна власність
54
Договірне право
54
Цикл професійної підготовки
Публічне адміністрування
72
Менеджмент організацій
72
Корпоративне управління
72
Управління змінами
72
Управління якістю
54
Фінансовий менеджмент
72
Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями
72
Цикл практичної підготовки
Виробнича практика
162
Переддипломна практика
108
Дипломування
648
Цикл дисциплін за вибором ВНЗ
Інвестиційний менеджмент
126
Оцінка бізнесу та майна на залізничному транспорті
108
Цикл дисциплін за вибором студента
Управління конкурентоспроможністю
або
Логістика на залізничному транспорті
90

Перелік навчальних дисциплін підготовки магістрів з менеджменту

Назва навчальної дисципліни
Кількість навчальних годин
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної
та соціально-економічної підготовки
Охорона праці в галузі
54
Цивільний захист
54
Інтелектуальна власність
54
Договірне право
54
Методологія і організація наукових досліджень
54
Цикл професійної підготовки
Публічне адміністрування
108
Менеджмент організацій
90
Корпоративне управління
90
Управління змінами
90
Управління якістю
72
Управління проектами
90
Фінансовий менеджмент
108
Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями
108
Цикл практичної підготовки
Виробнича практика
162
Наукова практика
162
Переддипломна практика
Дипломування
648
Цикл дисциплін за вибором ВНЗ
Інвестиційний менеджмент
180
Оцінка бізнесу та майна на залізничному транспорті
180
Управління конкурентоспроможністю на залізничному транспорті
108
АРМ менеджера
108
Логістичний менеджмент
90
Логістика на залізничному транспорті
72
Міжнародний менеджмент
90
Теорія систем та системний аналіз
90
Цикл дисциплін за вибором студента
Методика викладання у вищій школі
або
Конфліктологія
108
Ділове спілкування
або
Ділова іноземна мова
108

© 2009 Розроблювач: Дударева Н.В. Лабораторія інформаційних технологій. Всі права захищені.
Сайт оптимізований під браузер Internet Explorer.
Дата останнього поновлення: 19.02.2016