Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами

    У грудні 2007 року в університеті було відкрито спеціалізовану Вчену Раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).    Одночасно співробітники кафедри працюють над докторськими дисертаціями. У 2004 році у Національному авіаційному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Пасічник В. І. У 2008-му захистили докторські дисертації Бараш Ю. С. та Аксьонов І. Г.

   У 2012 році захистили кандидатські дисертації Задоя В.О., Марценюк Л. В. та Тесленко Т.В., а у 2013-му – Чаркіна Т.Ю. та Жижко К.В.

   У 2013 році докторську дисертацію захистив Гненний О. М., а у 2014 році –Міщенко М.І.


© 2009 Розроблювач: Дударева Н.В. Лабораторія інформаційних технологій. Всі права захищені.
Сайт оптимізований під браузер Internet Explorer.
Дата останнього поновлення: 19.02.2016