Кафедра «Економіка і менеджмент» входить до складу "Економіко-гуманітарного факультету".
    Декан факультету – доцент, кандидат економічних наук Полішко Тетяна Валеріївна. Завідувач кафедри – професор, доктор економічних наук Гненний Олег Миколайович. Гненний О.М. має понад 60 наукових публікацій з проблем економіки транспорту, відзначений грамотами Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей і Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА, є членом спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за спеціальніцстю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

    Напрям підготовки - «Менеджмент»
за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і
адміністрування» (за видами економічної діяльності)


   Кафедра «Економіка та менеджмент» веде підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Менеджер має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна. Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера.

   Випускники можуть працювати на підприємствах залізничного транспорту від економіста до заступником начальника залізниці з економічних питань, промисловості, торгівлі, малого та середнього бізнесу, у державній податковій адміністрації, банках, інших фінансових установах. Провідним економістом в структурних підрозділах залізниць.    Студенти під час навчання можуть отримати другу вищу освіту.

    Напрям підготовки «Менеджмент»
за професійним спрямуванням «Логістика»


    Бакалавр з логістики вирішує задачі, пов’язані з оптимізацією процесів постачання, виробництва, розподілення, складування, транспортування, тобто охоплює всі питання, які пов’язані з переміщенням матеріальних та інформаційних потоків.

   Задля ефективного функціонування в складних сучасних економічних умовах підприємства нашої країни почали створювати служби логістики. Саме фахівці з логістики аналізують ситуацію на підприємстві та розробляють рекомендації щодо зниження витрат та збільшення прибутку, оптимального використання потужностей, ефективної співпраці з контрагентами.

   Завдяки отриманню професії менеджера-логіста ви зможете розраховувати на швидкий кар’єрний зріст та високооплачуване робоче місце: на виробничих підприємствах і торгових компаніях, в консалтингових фірмах, в маркетингових підрозділах бірж, банків, інвестиційних і фінансових компаніях, в органах влади.

   Крім того, Міністерство інфраструктури доручило готувати нашому університету логістів для роботи в Українському транспортно-логістичному центрі та інших підрозділах відомства.

© 2009 Розроблювач: Дударева Н.В. Лабораторія інформаційних технологій. Всі права захищені.
Сайт оптимізований під браузер Internet Explorer.
Дата останнього поновлення: 19.02.2016