Університет | Новини | Історія | Склад кафедри | Навчально-методична робота | Розклад консультацій | Наукова робота | Міжнародні зв'язки та контакти | Дисципліни | Проекти
 
 

Новини

XVІ Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер ІІІ тисячоліття»

Відкрив конференцію ректор ДНУЗТ, д.т.н., професор О. М. Пшінько, який підкреслив важливість участі студентської молоді в науковій та винахідницькій діяльності та наголосив на творчому потенціалі сучасної молоді.

Стало вже традицією, що кожного року студенти Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Дніпропетровської металургійної академії, Придніпровської академії архітектури та будівництва, Національного гірничого університету, Дніпропетровської медичної академії, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету виступають з доповідями на нашій конференції.

Доповіді студентів відрізнялися різноманітністю тем та глибиною дослідження аналізованих проблем, які охоплювали такі сучасні галузі, як системи залізничного транспортування, медицина, екологія, будівництво, економіка, інформаційні технології, маркетинг, проблеми гендеру, соціологія та лінгвістика та ін.

Всі виступи викликали жваву зацікавленість аудиторії і активне обговорення тем, які висвітлювались доповідачами.

Підбиваючи підсумки проведення конференції, науковий комітет дав високу оцінку рівню професійної компетентності та володіння іноземною мовою доповідачів.

The Party “Poetry in Our Life”

Poetry and music are universal languages which make communication between different epochs, generations, countries and nations possible. They can never be separated as they speak the same language, the language of the Beauty. The staff of the Foreign Languages Department organized the party “Poetry in our Life” The event took place on October, 25. The students of different departments recited poems written by English and German poets and sang popular songs in English and German. Both the teachers and the students enjoyed the party. So we invite gifted students to take part in the next concerts.

      
      

Шановні викладачі та студенти!

Запрошуємо прийняти участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених, магістрантів та студентів. Робота секції «Іншомовна комунікація у сфері залізничного транспорту» відбудеться у березні 2017 року в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

Тези доповідей просимо надати до березня 2017 року на е-mail: katednepr@gmail.com Пантілеєнко Катерині Сергіївні.

Телефони для довідок: (097)-58-48-738 – Катерина Сергіївна

Кафедра іноземних мов – аудиторія № 518

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька.

Тези доповідей мають відповідати таким параметрам:

 • об’єм - одна сторінка формату А4;
 • поля : ліве та праве - 22.5 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 30 мм;
 • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт;
 • інтервал - одинарний (12 пт).

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (шрифт напівжирний набирати прописними малими літерами); через рядок по центру – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника; нижче – повна назва ВНЗ; через один рядок – текст доповіді з вирівнювання по ширині.

Електронну версію доповіді просимо надіслати на e-mail katednepr@gmail.com оргкомітету конференції до березня 2017 року. Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються окремим файлом разом із тезами до зазначеного строку.

З повагою,

оргкомітет

Приклад оформлення тез доповіді

МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Автор – Юхина Богдана Володимирівна, студентка 452 групи

Керівник – викладач Пантілеєнко Катерина Сергіївна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Основний текст тез доповіді обсягом 1 сторінка формату А4


Шановні студенти та молоді науковці!

Запрошуємо прийняти участь у XVІ Міжнародній студентській науковій конференції «Інженер ІІІ тисячоліття», яка відбудеться у травні 2017 року в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

Початок конференції о 10.00 в аудиторії 314 (реєстрація з 9.00 до 10.00).

Тези доповідей просимо надати до 10 квітня 2016року за адресою:

Кафедра філології та перекладу

Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту ім. академіка В.А. Лазаряна

вул. Лазаряна , 2,

Дніпропетровськ,

49010

Телефонидля довідок: 373-15-24

Кафедра філології та перекладу – аудиторія № 5402.

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

Організаційний внесок – 40 грн.

Тези доповідей мають відповідати таким параметрам:

 • об’єм - одна сторінка формату А4;
 • поля : ліве та праве - 22.5 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 30 мм;
 • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт;
 • інтервал - одинарний (12 пт).

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (великими літерами напівжирним кресленням 12 пт); через рядок – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника; нижче – повна назва ВНЗ; через рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині).

Електронну та роздруковану версії доповіді (2 примірники із підписом авторів), заявку на участь просимо надати до 10 квітня 2016 року на кафедру філології та перекладу (ауд. 5402). Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються окремим файлом разом із тезами до зазначеного строку.

З повагою,

оргкомітет

APPLICATION FORM

Surname __________________

Name ____________________

Student of the ____ year

Specialty _____________

The full name of the educational institution

____________________________________________________

Theme _____________________________________________

___________________________________________________

Co-authors __________________________________________

Language supervisor __________________________________

Address ____________________________________________

Phone number ______________

____________«___» __________ 2016

(signature)


Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, магістрантів та студентів 2015/2016 н. р. «Науково-технічний прогрес на транспорті»

   

Секція«Іншомовна комунікація у сфері залізничного транспорту»

31 березня 2016 року на кафедрі іноземних мов ДНУЗТ ім. В.А Лазаряна було проведене засідання секції «Іншомовна комунікація у сфері залізничного транспорту» (науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Купцова Тетяна Анатоліївна, голова секції – Бровко Кирил (ст. гр.913), секретар – Новиков Михайло (ст.гр.913). У роботі секції взяли участь 55 студентів з науково обґрунтованими тезами.

На засіданні секції були присутні 22 студенти та 8 викладачів. Для участі в конференції було подано 55 тез доповідей (29 – англійською, 2 – українською, 3 – російською, 20 – німецькою, 1 – французькою мовами). Прослухано і обговорено 22 доповіді, із них–12 доповідей англійською, 2– українською, 1 – російською, 9 – німецькою та 1 – французькою мовами. Доповіді відрізнялися різноманітністю тем та глибиною дослідження аналізованих проблем, які охоплювали такі теми, як іншомовна комунікація на залізничному транспорті, важливість володіння іноземними мовами у професійній діяльності, питання міжкультурної комунікації у сучасному світі, проблеми освіти в сучасному інноваційному суспільстві, лінгво-краєзнавчі аспекти формування світогляду сучасних спеціалістів.

Робота секції була проведена на відповідному науковому та методичному рівні. Виступи супроводжувалися ілюстраціями на екрані (за допомогою мультимедійного проектору та інших технічних засобів) що сприяло більшій зацікавленості студентів до доповіді. Усі виступи викликали великий інтерес аудиторії і активне обговорення тем, які висвітлювались промовцями.

Серед найкращих доповідей слід відзначити:

 1. Кись Дениса Ігоревича (студ. гр.420), доповідь «Важность иноязычной коммуникации в технической сфере», мовний керівник – викладач Мосіна Ю.С.;
 2. Литвина Сергія (студ. гр. 411), доповідь «The role of English in Globalization», керівник канд. філос. наук, доцент Купцова Тетяна Анатоліївна;
 3. Гасанову Камілу Ехтігамівну (студентку IV курсу Запорізького національного університету), доповідь «Transformations of equivalent-lacking grammatical constructions in the translation of the novel “A game of Thrones” by G. R. R. Martin, керівник – викладач Залужна Марина Володимирівна.

Шановні викладачі та студенти!

Запрошуємо прийняти участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених, магістрантів та студентів. Робота секції «Іншомовна комунікація у сфері залізничного транспорту» відбудеться 31 березня 2016 року в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

Початок секції о 14.30 в аудиторії 524

Тези доповідей просимо надати до 15 березня 2016 року на е-mail: katednepr@gmail.com Пантілеєнко Катерині Сергіївні.

Телефони для довідок: (097)-58-48-738 – Катерина Сергіївна

Кафедра іноземних мов – аудиторія № 518

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

Тези доповідей мають відповідати таким параметрам:

 • об’єм - одна сторінка формату А4;
 • поля : ліве та праве - 22.5 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 30 мм;
 • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт;
 • інтервал - одинарний (12 пт).

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (шрифт напівжирний набирати прописними малими літерами); через рядок по центру – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника; нижче – повна назва ВНЗ; через один рядок – текст доповіді з вирівнювання по ширині.

Електронну версію доповіді просимо надіслати на e-mail katednepr@gmail.com оргкомітету конференції до 15 березня 2016 року. Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються окремим файлом разом із тезами до зазначеного строку.

З повагою,

оргкомітет

Приклад оформлення тез доповіді

МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Автор – Юхина Богдана Володимирівна, студентка 452 групи

Керівник – викладач Пантілеєнко Катерина Сергіївна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Основний текст тез доповіді обсягом 1 сторінка формату А4


Вітаємо переможців університетського туру олімпіади!

   
   

Шановні викладачі та студенти!

Запрошуємо прийняти участь у XV Міжнародній студентській науковій конференції «Інженер ІІІ тисячоліття», яка відбудеться 12 травня 2016 року в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

Початок конференції о 10.00 в аудиторії 314 (реєстрація з 9.00 до 10.00).

Тези доповідей просимо надати до 10 квітня 2016року за адресою:

Коробейніковій Тетяні Ігорівні

Кафедра філології та перекладу

Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту ім. академіка В.А. Лазаряна

вул. Лазаряна , 2,

Дніпропетровськ,

49010

Телефонидля довідок: (096)-032-30-79 – Тетяна Ігорівна;

      (050)-945-32-75 – Аліна Олександрівна.

E-mail:

conference-diit@mail.ua

Кафедра філології та перекладу – аудиторія № 5402.

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

Організаційний внесок – 40 грн.

Тези доповідей мають відповідати таким параметрам:

 • об’єм - одна сторінка формату А4;
 • поля : ліве та праве - 22.5 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 30 мм;
 • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт;
 • інтервал - одинарний (12 пт).

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (великими літерами напівжирним кресленням 12 пт); через рядок – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника; нижче – повна назва ВНЗ; через рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині).

Електронну та роздруковану версії доповіді (2 примірники із підписом авторів), заявку на участь та організаційний внесок (40 грн.) просимо надати до 10 квітня 2016 року на кафедру філології та перекладу (ауд. 5402) або надіслати на e-mail оргкомітету конференції conference-diit@mail.ua. Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються окремим файлом разом із тезами до зазначеного строку.

З повагою,

оргкомітет

APPLICATION FORM

Surname __________________

Name ____________________

Student of the ____ year

Specialty _____________

The full name of the educational institution

____________________________________________________

Theme _____________________________________________

___________________________________________________

Co-authors __________________________________________

Language supervisor __________________________________

Address ____________________________________________

Phone number ______________

____________«___» __________ 2016

(signature)


 

Дата останнього оновлення: 09.02.2017