Університет | Новини | Історія | Склад кафедри | Навчально-методична робота | Розклад консультацій | Наукова робота | Міжнародні зв'язки та контакти | Дисципліни | Проекти
 
 

Наукова робота кафедри

Перелік статей за 2015 н.р.

 1. Зав. каф., доцент Мунтян А.О.:
  • Angel of the mist – елементи готичного в романі Карлоса Руїса Сафона «The shadow of the wind» /Мунтян А.О.// – Збірник наукових статей «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство». – Бердянськ: БДПУ, 2015. – Вип. VIII. – Ч. 3. – С.131-140
  • Використання автентичних письмових та аудіо/відео матеріалів при навчанні іноземної мови / Мунтян А.О. // Збірник наукових праць «Англістика та американістика» – Д.: ЛІРА, – 2015. – Вип. 11. – С. 88-92
  • «Official political discourse of Ukraine in the End of the 1 it guarder 21st century»/A.O. Muntian// - Przemysl: Nauka I studia. – № R (140) – 2015. C. 30 –35
  • Еволюція готичного роману/Мунтян А.О.// Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб.наук.праць. – К.: Університет «Україна», 2014. – Вип.30. – С.197-207
 2. Доцент Шпак І.В.:
  • Особливості продовження традицій літературної казки в романах Дж. К. Роулінг /Шпак І.В.// Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – Вип. 2 (58). – Частина друга. – Харків: ППВ «Нове слово», 2009. – С. 147–155
  • Жанрова природа фентезі /Шпак І.В.// Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – Вип. 4 (60). – Частина друга. – Харків: ППВ «Нове слово», 2010. – С. 138–143
  • Специфічна лексика жанру фентезі (на прикладі творів Дж.К. Роулінг про Гаррі Поттера) /Шпак І.В.// Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – Вип. 2 (62). – Частина друга. –Харків: ППВ «Нове слово», 2010. – С. 161–166.
  • Особенности перевода романа Дж.К. Роулинг «ГарриПоттер и философский камень» на русский и украинский языки /Шпак І.В.// Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – Вип. 4 (64). – Частина перша. – Харків: ППВ «Нове слово», 2010. – С. 160–165.
  • Фентезі як жанр масової літератури /Шпак І.В.// Література в контексті культури: Зб. наук. праць. – Вип. 19. [Ред.кол.: В.А. Гусєв (відп.ред.) та ін.]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 354–359.
  • Романы Дж. К. Роулинг: нелитературоведческая интерпретация/Шпак І.В.//Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – Вип. 3 (67). – Частина перша. – Харків: ППВ «Нове слово», 2011. – С. 171–176.
  • Об одном из аспектов восприятия романов Дж.К. Роулинг в России /Шпак І.В.// Література в контексті культури: Зб. наук. праць. – Вип. 21(1) [Ред.кол.: В. А. Гусєв (відп.ред.) та ін.]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – С.146–153.
  • Скандинавський Noir Hero детективного романа/Шпак І.В.// Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. Харків 2014. – Вип. 1(77). – Частина перша. – 224с. – С. 212-219
  • Особливості перекладу творів фентезі (на прикладі романів Дж.К. Роулінг про Гаррі Поттера). /Шпак І.В.// Англістика та американістика: [зб. наук. праць] / ред. кол. : А. І. Анісімова(голов.ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.] – Д. : ЛІРА, 2014. – Вип.11. – С. 136-139. Фахове видання
  • Atlas Shrugged: Feminism Discourse of Discourse of Femininity/Шпак І.В., Мунтян А.О.// Література в контексті культури: Зб. Наук праць. Вип. 26 (2)./ред.кол.: В.А. Гусєв (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015 С. 141 – 146
 3. Старший викладач Перерва К.М.:
  • Benefits of project work as a means of dynamic english teaching/ Перерва К.М.// Харківський національний автомобільно-дорожній університет «Інтеграційні процеси та інноваційні технології: досягнення та перспективи технічних наук» (іноземними мовами) Збірник наукових праць, Харків, 2014
  • Web-quests in English as a foreign language studying and teaching is a valuable resource and effective tool./ Перерва К.М.// Вісник. ДНУЗТ, 2015.
 4. Викладач Пантілеєнко К.С.:
  • Влияние социально-полового самоопределения личности на бытийность/Пантилеенко Е.С.// Науч.конф. «Роль женщины в науке и социальной политике» – Санкт-Петербургский государственный горный институт. Кафедра социологии и психологии. – Санкт-Петербург, 2015.
  • Формирование категорий пол/гендер / Пантилеенко Е.С.// II Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські проблеми сучасності» – Херсонський державний аграрний університет» Інститут соціально-гуманітарних досліджень. – 2015. – С. 168-170.
 5. Викладач Афанас'єва Л.В.:
  • Lexical field theory. Trier's concept of lexical fields»/ Афанас'єва Л.В.// Харківський національний автомобільно-дорожній університет «Інтеграційні процеси та інноваційні технології: досягнення та перспективи технічних наук» (іноземними мовами) Збірник наукових праць, Харків 2015. C. 263-266.
  • Мodernisation of higher education and its globalisation/ Афанас'єва Л.В.// Харківський національний автомобільно-дорожній університет «Інтеграційні процеси та інноваційні технології: досягнення та перспективи технічних наук» (іноземними мовами) Збірник наукових праць, Харків 2014. C. 242-246.
  • Тhe significance of the term “concept” in the international communication process in english/ Афанас'єва Л.В.// Харківський національний автомобільно-дорожній університет «Інтеграційні процеси та інноваційні технології: досягнення та перспективи технічних наук» (іноземними мовами) Збірник наукових праць, Харків 2013. C. 182-186.
 6. Викладач Мірошниченко І.Г.:
  • Пресупозиції та імплікатури як засоби стиснення тексту в українському мас-медійному дискурсі./ Мірошниченко І.Г.// ДНУ. – Вісник. 2015. С. 85-89
  • Синтаксичні засоби створення стислого тексту (на матеріалі українських мас-медіа)./ Мірошниченко І.Г.// – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» 2015. С. 125-130 (Фах. видання)
 7. Викладач Смирнова М.Л.:
  • Роль иностранного языка в конкурентоспособности образования./ Смирнова М.Л.//Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды ХІV Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 30 - 31 мая 2015 . С. 252-254.
  • Projektarbeit im Fremdsprachenunterricht./ Смирнова М.Л.// Харківський національний автомобільно-дорожній університет «Інтеграційні процеси та інноваційні технології: досягнення та перспективи технічних наук» (іноземними мовами) Збірник наукових праць, Харків, 2014. С.297-300

Накова робота зі студентами

Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття»

Уже більш як чотирнадцять років двері Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту відкриваються для студентів України та зарубіжних країн. Ця подія відома як Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття».

Ідея проведення конференції була запропонована завідувачем кафедри філології та перекладу нашого університету, професором Власовою Т.І. у 2001 році. Ця пропозиція була повністю підтримана ректором університету професором Пшінько О.М.

З того часу організація та проведення конференції є доброю традицією ДНУЗТ. Щорічно за її результатами учасники мають змогу опублікувати результати своєї науково-технічної роботи. Унікальність конференції полягає в тому, що проблеми сучасних технологій, у цілому, та залізничного транспорту, зокрема, обговорюються виключно англійською, німецькою або французькою мовами. За результатами конференції «Інженер III тисячоліття» учасники опублікують результати своєї науково-технічної роботи. Таким чином, науковий світ Дніпропетровщини побачить уже 14 збірку тез доповідей студентів.

Минулого року оргкомітетом було прийнято до друку 117 тез. Для участі в конференції зареєструвалися 65 учасників. Серед них – 7 іноземних студентів із наступних країн: КНР, Анголи, Росії, Нідерландів, Німеччини та Узбекистану. Серед українських студентів, крім учасників із ДНУЗТ, – представники вітчизняних вузів: Київського національного університету харчових технологій, Чернігівського національного технологічного університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Дніпропетровської медичної академії МОЗ України, Національного гірничого університету, Академії митної служби України та Національної металургійної академії України.

Відкрив конференцію ректор ДНУЗТ, д.т.н., професор Пшінько О.М., який звернув увагу на важливість участі студентської молоді в науковій та винахідницькій діяльності. Із привітальним словом виступила завідувач кафедри філології та перекладу, д.філософ.н., професор Власова Т.І.

Під час роботи конференції із доповідями виступили 51 учасник, із них 31 – у секції «Англійська мова» та 20 – у секції «Німецька та французька мови».

Доповіді відрізнялися різноманітністю тем та глибиною дослідження аналізованих проблем, які охоплювали такі сучасні галузі, як системи залізничного транспортування, медицина, екологія, будівництво, економіка, інформаційні технології, маркетинг, проблеми гендеру, соціологія та лінгвістика та ін. Серед обговорюваних питань значне місце зайняли актуальні на сучасному етапі проблеми енергозбереження, які викликали жваву дискусію в аудиторії молодих ентузіастів науки.

Робота секцій була проведена на достатньо високому науковому та методичному рівнях. Більшість учасників підготували відеопрезентації та використовували мультимедійний проектор для демонстрації схем та ілюстрованого матеріалу своїх доповідей. Всі виступи викликали жваву зацікавленість аудиторії і активне обговорення тем, які висвітлювались доповідачами.


 

Дата останнього оновлення: 09.02.2017