Університет | Новини | Історія | Склад кафедри | Навчально-методична робота | Розклад консультацій | Наукова робота | Міжнародні зв'язки та контакти | Дисципліни | Проекти
 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
КАФЕДРИ "ІНОЗЕМНІ МОВИ"

Кафедра «Іноземні мови» проводить навчально-методичну роботу за наступними напрямками:

 • керівництво доповідями студентів іноземною мовою з подальшим виступом студентів на щорічних міжнародних конференціях ДІІТу, а також у інших вузах;
 • робота зі студентами 5-х курсів, які бажають захищати диплом іноземною мовою;
 • підготовка друкованих та електронних збірників, а також методичних вказівок за профілем кафедри для аудиторної та самостійної роботи студентів;
 • розробка завідувачем і викладачами кафедри програми з англійської мови для початківців, для групи поглибленого вивчення мови та програми для студентів напрямку технікум-ВНЗ;
 • розробка тестів для проведення модульного контролю з використанням системи «ПРОМЕТЕЙ»;
 • підготовка збірників лексико-граматичних вправ для самостійної роботи студентів;
 • складання навчальних завдань для розвитку навичок читання технічної літератури за профілем спеціальності для студентів денного відділення;
 • оновлення та складання робочих програм курсу «Іноземнa мовa» (англійська, німецька, французька);
 • проведення відкритих занять;
 • випуски університетської багатотиражної газети англійською мовою.

Одним із основних напрямків роботи є підготовка навчальних матеріалів для активізації самостійної роботи студентів. Орієнтація на особистість студента визначає сучасну концепцію мовної освіти. Тому самостійна робота залежно від місця і часу її проведення, а також характеру керівництва викладача і способу контролю за результатами здійснюється наступним чином:

 • самостійна робота під час аудиторних занять під керівництвом викладача;
 • виконання завдань, передбачених у навчальних посібниках;
 • виконання тестових завдань, представлених у друкованому або комп'ютерному різновиді;
 • перегляд відеофільмів і ТВ-матеріалів іноземними мовами;
 • індивідуальна, самостійна робота під керівництвом викладача (планові консультації, творчі контакти і т.п.);
 • робота з використанням іншомовних текстів (огляди статей, складання анотацій і рефератів, підготовка презентацій у Power Point);
 • робота з мультимедійними курсами.

Методичне забезпечення кафедри:

1 ІНОЗЕМНА МОВА Методичні вказівки з підготовки до вступних іспитів у магістратуру з англійської, німецької та французької мов Методичні вказівки для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей. Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2011. – 20с. Т. А. Купцова,
Н.О.Новокшонова,
Н. Б. Коваль,
І. А. Колієва
2 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки до текстів за темою «Залізниці» 1 частина Методичні вказівки для студентів II курсу денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей. Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2011. – 42с. Т. І. Власова,
К. М. Перерва,
І. А. Колієва
3 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки до текстів за темою «Залізниці» 2 частина Методичні вказівки для студентів II курсу денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей. Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2011. – 43с. Т. І. Власова,
К. М. Перерва,
І. А. Колієва
4 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки до самостійної роботи з технічними текстами для студентів спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» (Вагони та локомотиви) II курсу денної форми навчання. Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2011. – 41с. Н.С. Марочкіна,
Л.В. Афанас'єва,
К.С. Пантілеєнко
5 Практичний курс іноземної мови (англійська, німецька, французька) Методичні вказівки з підготовки студентів технічних спеціальностей денної форми навчання до складання текстів. Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2011. – 58с. О. А. Заніздра,
Є. С. Іжко,
Н.Б. Коваль
6 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки до читання текстів. Для студентів I - ІI курсів за спеціальністю «Технічна кібернетика» Дніпропетр. нац. університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна, 2011. – 43с. Т. І. Власова,
С.П. Федченко
7 АНГЛІЙСЬКА МОВА Навчальний посібник Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2011. Т. І. Власова,
А. О. Мунтян,
О. А. Заніздра,
І. А. Колієва
8 «Вища освіта в Україні та Великобританії» Методичні вказівки. Для студентів I курсу денної та заочної форм навчання технічних спеціальнос-тей. Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2012. – 38с. Т. І. Власова,
І.Г. Мірошниченко
9 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки. Для студентів І та II курсу технічних спеціальностей. Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2013. – 43с Власова Т.І.,
Мунтян А.О.,
Мірошниченко І.Г.,
Перерва К.М
10 Українсько-російський / англійський / німецький розмовник за тематикою транспорту. Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2012. – 201 с. Для всіх факультетів та спеціальностей Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2012. – 201 с. Власова Т.І.,
Тюренкова В.Я.,
Мунтян А.О. та ін.
11 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки для студентів І курсу денної та заочної форми навчання технічних спеціальностей Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2013. – 43с. Мунтян А.О.
12 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки для аудиторної роботи зі спеціальності «Вагони» для студентів II курсу денної форми навчання Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2013. – 36с. Пантілеєнко К.С.,
Мунтян А.О.
13 ІНОЗЕМНА МОВА Методичні вказівки до читання текстів для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» II курсу денної та заочної форм навчання. Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2014. – 45с. Власова Т.І.,
Ремигайло О.А.,
Федченко С.П.
14 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи зі спеціальності «Електротехніка та електротехнологія» для студентів II курсу денної форми навчання Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2014. – 39с. Власова Т.І.,
Перерва К.М.,
Афанас'єва Л.В.
15 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки до практичних занять факультету «ЕМТ» студентів II курсу денної форми навчання Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2014. – 49с. Мунтян А.О.
16 АНГЛІЙСЬКА МОВА Збірник текстів для аудиторної та самостійної роботи факультету «ПЦБ» студентів II курсу денної форми навчання Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2014. – 52с. Мосіна Ю.С.
17 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки до практичних занять факультету «УПП» студентів II курсу денної форми навчання Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2014. – 46с. Заніздра О.А.,
Лосєв О.А.
18 АНГЛІЙСЬКА МОВА Збірник текстів для аудиторної та самостійної роботи студентів ф-ту «ТК» денної форми навчання Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2015. – 46с. Мосіна Ю.С.
19 НІМЕЦЬКА МОВА Методичні вказівки до практич. занять студ. 1-го курсу ден. та заоч. форми навчання всіх спеціальностей Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2015. – 60с. Смирнова М.Л.
20 АНГЛІЙСЬКА МОВА Збірник текстів для аудиторної та самостійної роботи студентів ф-ту «ТК» денної форми навчання Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2015. – 54с. Мірошниченко І.Г.
21 АНГЛІЙСЬКА МОВА Словник-мінімум для студентів факультету «УПП» Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2015. – 54с. Мунтян А.О.,
Лосєв О.А.
22 АНГЛІЙСЬКА МОВА Словник-мінімум для студентів факультету «ТК» Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2015. – 54с. Мунтян А.О.,
Пантілеєнко К.С
23 АНГЛІЙСЬКА МОВА Іноземна мова (англійська). Ділові зустрічі, переговори, презентації: методичні вказівки. Для студентів 1,5 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2015. – 51с. Купцова Т.А.,
Мунтян А.О.
24 АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання зі спеціальності "Залізничні споруди та колійне господарство" Д.: Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2015. – 34с. Пантiлеєнко К.С.,
Заніздра О.А.
25 АНГЛІЙСЬКА МОВА Збірник текстів для аудиторної та самостійної роботи студентів. Для студентів II курсу денної форми навчання спеціальності 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" за ред. ДНУЗТ, - Д., 2015, - 31с. Купцова Т.А.,
Мунтян А.О.

Позааудиторні форми роботи студентів:

З метою заохочення студентів до вивчення іноземних мов та для того, щоб вони мали змогу практикувати та розвивати свої мовленнєво-комунікативні навички на кафедрі іноземних мов нашого університету проводяться перегляди та обговорення фільмів на іноземних мовах на засіданнях «English Movie Club». Молодь бере активну участь в обговоренні проблемних питань, поставленних у фільмі. Вони висловлюють свої про це на сторінках газети Alma Mater (Для перегляду фільмів запрошуються всі бажаючи в аудиторію 524, слідкуйте за об’явами).

Так 5 жовтня, під керівництвом старшого викладача К.М. Перерви відбувся перегляд короткометражного фільму англійською мовою “Цікавість”/ “Curiosity” (тривалістю лише одна хвилина).

На останньому засіданні дискусійного клубу «English Movie Club» 11 листопада під керівництвом доцента Т.А. Купцової студентам було запропоновано переглянути короткометражний фільм англійською мовою «Людина-посмішка / The Smile». Даний фільм розповідає про людину, яка попала в автомобільну аварію. В результаті цього герой отримав пошкодження хребта і тепер весь час вимушений жити з посмішкою на обличчі. Фільм викликав неабиякий інтерес у студентів до таких життєвих питань як: 1. Посмішка не завжди доречна. 2. Людина удосконалюється в процесі подолання труднощів. 3. Завжди знайдеться людина, яка зможе зрозуміти і підтримати.

З відгуками студентів про «English Movie Club» можете ознайомитись на сторінках газети Alma Mater.

Дискусія після фільмів проходить в тісній співпраці викладачів і студентів. Всі задоволенні! Це велика практика, випробування і забава!

Також 12 листопада відбувся інтерактивний семінар викладача І.Г. Мирошніченко за темою «Сучасні підходи до навчання аудіюванню». Метою семінару було розглянути, що дійсно аудіювання є однієї із самих актуальних тем у сучасній методиці навчання іноземним мовам, тому що без нього неможливо мовне спілкування, оскільки це процес двосторонній. Аудіювання включає процес сприйняття і розуміння усної мови, це дуже важливий та досить складний вид мовленнєвої діяльності для студентів технічних вузів.

Відбувся методичний семінар «Listening to the songs as one of the methods of teaching English», який підготувала викладач Мосіна Ю.С. Метою цього семінару було продемонструвати, як, працюючи з піснею, можна навчити студентів засвоювати лексику і граматичні конструкції. Для підвищення якості методичних навичок викладачі кафедри регулярно проводять відкриті заняття із залученням наочних матеріалів та технічних засобів.

Також був проведений семінар з німецької мови «Film – und Musik stunde» (Час фільму та музики), який підготувала викладач Смирнова М. Л. Метою цього семінару було навчити студентів правильній поведінці в повсякденних життєвих ситуаціях за кордоном на прикладі коротких бесід і діалогів.

У листопаді 2014 року почала виходити газета кафедри «Alma Mater», у якій висвітлюються актуальні проблеми студентства та суспільного життя молоді, де студенти мають змогу висловлювати свої думки з тієї чи іншої проблематики.

Також у грудні 2014 було започатковано засідання кіноклубів «English Movie Club», де учасникам пропонується не тільки переглянути британський фільм, а й взяти участь у дискусії, що виникла у ході обговорення після перегляду фільму.

У грудні було проведено перше засідання кіноклубу «English Movie Club», де учасникам було запропоновано не тільки переглянути британський фільм, а й взяти участь у дискусії, що виникла у ході обговорення проблематики фільму.

У грудні серед студентів успішно була проведена університетська олімпіада з іноземних мов.

Вітаємо переможців ІІ-го туру олімпіади 2016-17 н. р.:
   

Англйська мова для технічних спеціальностей

І місце - Матвієнко Яків 912 гр.

ІІ місце - Волков Денис 417 гр.

ІІІ місце - Сансієва Ірина 921 гр.

   

Німецька мова для технічних спеціальностей

І місце - Скубченко Д.О.

ІІ місце - Исаев А.А.

ІІІ місце - Прихно А.В.

   


Дата останнього оновлення: 09.02.2017