Університет | Новини | Історія | Склад кафедри | Навчально-методична робота | Розклад консультацій | Наукова робота | Міжнародні зв'язки та контакти | Дисципліни | Проекти
 
 

Історія кафедри

фото преподавательского состава

Кафедра іноземних мов Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту була заснована 9 січня 1933 року. У той час студенти вивчали німецьку та англійську мови, пізніше почала викладатися французька. Ці три мови викладаються на кафедрі по теперішній час.

Із кінця 1943 року кафедра іноземних мов поновлює роботу в рідному Дніпропетровську після евакуації. У післявоєнні роки ведеться активна робота по добору і підготовці навчальних матеріалів та поновненню тих, які були втрачені за період війни. До 1950 року це завдання було успішно виконане, і велика в цьому заслуга належить завідувачам кафедри Л.І. Латишевій (1943-1944р.р.) та Ю.Г. Олександровій (1944-1959р.р.). Із цього часу починають ефективно вирішуватися завдання з підготовки майбутніх фахівців-залізничників у області іноземних мов. Провідною мовою стає англійська, а викладання набуває залізничного спрямування. Із 1950 по 1963 роки кафедрою завідує Т.І. Данилюк.

Із 1963 по 1979 кафедру очолював М.Л. Семенець – кандидат філологічних наук, доцент, який започаткував становлення на кафедрі наукової роботи. У 1979 році захищають дисертації кандидат філологічних наук З.М. Булат і педагогічних О.Б. Тарнопольський. У цей період були укладені збірки наукових праць, опубліковані наукові статті в республіканських виданнях. фото старого складу кафедри Питання методики викладання іноземних мов, інтенсифікація і оптимізація навчального процесу стали головними. Велика увага приділялася розвитку умінь та навичок усного мовлення студентів; запроваджується використання технічних засобів навчання; розробляються програми, методичні вказівки, збірки текстів для читання тощо.

У 1980 році кафедру очолив доцент О.Б. Тарнопольський. До 90-х років була розроблена та впроваджена інноваційна методика навчання іноземним мовам в умовах технічного вузу, яка базувалася на створеній ним теорії оптимізації і інтенсифікації навчального процесу. У 1992 році О.Б. Тарнопольський захистив докторську дисертацію за цим напрямом. У 1993 році була відкрита аспірантура по теорії та методиці навчання іноземним мовам. Ю.Є. Давиденко та Н.М. Кучина, в минулому аспірантки, захищають кандидатські дисертації.

У цей період наукові дослідження в галузі методики викладання іноземних мов стали одним із основних напрямків у діяльності кафедри. Викладачами кафедри було опубліковано багато наукових робіт (монографій, статей, тез доповідей), в тому числі за кордоном. О.Б. Тарнопольський неодноразово стажувався в США.

З 2001 року кафедрою завідує кандидат філологічних наук, доцент Власова Тетяна Іванівна. За цей час кафедра налаштувала свою методичну роботу з урахуванням останніх досягнень методичної науки та навчання за допомогою відео- та мультимедійних програм. Т.І. Власова – автор чотирьох підручників з англійської мови, які отримали гриф Міносвіти. У 2002 році видається книга Власової Т.І. "Learn science", призначена для студентів, магістрантів та аспірантів вищих технічних закладів, а в 2004 – посібник "Англійська мова".

Кафедра активно бере участь у різноманітних міжнародних проектах (Лівія, Іран, Франція, Канада), веде підготовку студентів ІV-тих курсів із французької мови для проходження стажування в Школі Управління та Бізнесу (ЄЖС) Сен-Назера (Франція) під керівництвом доц. Пустовойт Н.І. Студенти цього французького закладу щорічно приїздять на стажування в ДІІТ з різних дисциплін. Викладачі кафедри активно беруть участь в українських і міжнародних конференціях, публікують свої наукові роботи в міжнародних виданнях.

Кафедра на чолі з завідувачем професором Власовою Т.І. організувала англійськомовні семінари по управлінню підприємствами: щорічно університет Західного Онтаріо (Канада) проводив семінар для студентів та співпрацівників.

Із метою активізації самостійної роботи студентів на кафедрі постійно працює клуб "English Speaking Debate Club", видається газета "University Times", регулярно проводяться міжнародні наукові студентські конференції англійською мовою.

Кафедра є зареєстрованим центром Лондонського екзаменаційного інституту City & Guilds Pitman Qualifications, що надає можливість студентам ДІІТу та всім бажаючим складати іспити з англійської мови міжнародного стандарту та отримувати сертифікати, які визнаються в усьому світі урядовими організаціями, професійними об'єднаннями, вищими навчальними закладами та адміністраціями підприємств при працевлаштуванні.

З 1 липня 2014 року на посаду завідувача кафедри «Іноземі мови» було призначено кандидата філологічних наук, доцента Мунтян Антоніну Олександрівну.

На сучасному етапі викладачі кафедри активно працюють над удосконаленням особистої професійної підготовки, піднімають свій методичний рівень та кваліфікацію. За останні роки було надруковано ряд фахових статей, розроблено та видано методичні вказівки для студентів I та II-х курсів тощо. Ведеться активна робота зі студентами щодо залучення їх до участі в різноманітних науково-практичних конференціях у різних університетах України. Викладачами кафедри готуються інтерактивні методичні семінари та розробляються лабораторні роботи з іноземної мови.

Викладачі кафедри активно займаються науковою роботою. Мірошниченко І.Г. – здобувач наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 (українська мова) при кафедрі перекладу та лінгвістичної підготовки іноземних студентів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Коло наукових інтересів: мас-медійний дискурс, лінгвістичний аналіз тексту, стислий текст. Афанас'єва Л.В. – здобувач наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 (російська мова) при кафедрі перекладу та лінгвістичної підготовки іноземних студентів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Коло наукових інтересів: лексико-семантичне поле освіти. Мосіна Ю.С. – здобувач наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 (українська мова) при кафедрі української мови Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Коло наукових інтересів: метафоричні перевтілення в прозі Ліни Костенко.


Дата останнього оновлення: 09.02.2017