University | News | History of Department | Department Staff | Teaching Methods and Methodologies | Consultation schedule | Scientific Work | International Links | Subjects | Projects
 
 

News

The Party “Poetry in Our Life”

Poetry and music are universal languages which make communication between different epochs, generations, countries and nations possible. They can never be separated as they speak the same language, the language of the Beauty. The staff of the Foreign Languages Department organized the party “Poetry in our Life” The event took place on October, 25. The students of different departments recited poems written by English and German poets and sang popular songs in English and German. Both the teachers and the students enjoyed the party. So we invite gifted students to take part in the next concerts.

      
      

Шановні викладачі та студенти!

Запрошуємо прийняти участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених, магістрантів та студентів. Робота секції «Іншомовна комунікація у сфері залізничного транспорту» відбудеться 31 березня 2016 року в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

Початок секції о 14.30 в аудиторії 524

Тези доповідей просимо надати до 15 березня 2016 року на е-mail: katednepr@gmail.com Пантілеєнко Катерині Сергіївні.

Телефони для довідок: (097)-58-48-738 – Катерина Сергіївна

Кафедра іноземних мов – аудиторія № 518

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

Тези доповідей мають відповідати таким параметрам:

  • об’єм - одна сторінка формату А4;
  • поля : ліве та праве - 22.5 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 30 мм;
  • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт;
  • інтервал - одинарний (12 пт).

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (шрифт напівжирний набирати прописними малими літерами); через рядок по центру – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника; нижче – повна назва ВНЗ; через один рядок – текст доповіді з вирівнювання по ширині.

Електронну версію доповіді просимо надіслати на e-mail katednepr@gmail.com оргкомітету конференції до 15 березня 2016 року. Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються окремим файлом разом із тезами до зазначеного строку.

З повагою,

оргкомітет

Приклад оформлення тез доповіді

МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Автор – Юхина Богдана Володимирівна, студентка 452 групи

Керівник – викладач Пантілеєнко Катерина Сергіївна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Основний текст тез доповіді обсягом 1 сторінка формату А4


Шановні викладачі та студенти!

Запрошуємо прийняти участь у XV Міжнародній студентській науковій конференції «Інженер ІІІ тисячоліття», яка відбудеться 12 травня 2016 року в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

Початок конференції о 10.00 в аудиторії 314 (реєстрація з 9.00 до 10.00).

Тези доповідей просимо надати до 10 квітня 2016року за адресою:

Коробейніковій Тетяні Ігорівні

Кафедра філології та перекладу

Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту ім. академіка В.А. Лазаряна

вул. Лазаряна , 2,

Дніпропетровськ,

49010

Телефонидля довідок: (096)-032-30-79 – Тетяна Ігорівна;

      (050)-945-32-75 – Аліна Олександрівна.

E-mail:

conference-diit@mail.ua

Кафедра філології та перекладу – аудиторія № 5402.

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

Організаційний внесок – 40 грн.

Тези доповідей мають відповідати таким параметрам:

  • об’єм - одна сторінка формату А4;
  • поля : ліве та праве - 22.5 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 30 мм;
  • шрифт Times New Roman Cyr 12 пт;
  • інтервал - одинарний (12 пт).

Тези доповідей подаються у такій послідовності: відцентрована назва тез (великими літерами напівжирним кресленням 12 пт); через рядок – прізвище та ініціали автора (ів); наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника; нижче – повна назва ВНЗ; через рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині).

Електронну та роздруковану версії доповіді (2 примірники із підписом авторів), заявку на участь та організаційний внесок (40 грн.) просимо надати до 10 квітня 2016 року на кафедру філології та перекладу (ауд. 5402) або надіслати на e-mail оргкомітету конференції conference-diit@mail.ua. Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються окремим файлом разом із тезами до зазначеного строку.

З повагою,

оргкомітет

APPLICATION FORM

Surname __________________

Name ____________________

Student of the ____ year

Specialty _____________

The full name of the educational institution

____________________________________________________

Theme _____________________________________________

___________________________________________________

Co-authors __________________________________________

Language supervisor __________________________________

Address ____________________________________________

Phone number ______________

____________«___» __________ 2016

(signature)


   

On the 31st of March, 2016 Foreign Languages Department organized the work of the section “Foreign Language Communication in Railway Transport” within the framework of All-Ukrainian scientific-technical conference of young scientists and students “Scientific-Technical Progress in Transport”.

55 students from different higher educational establishments of our city, region and even other countries took part in the work of the section: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar, Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Dnipropetrovsk Medical Academy, Zaporizhzhia National University, Kharkiv National Automobile and Highway University, Humboldt-University (HU) in Berlin and the National University named after Leon Kozminskii in Poland.

The reports varied of topics and deep research of analyzed problems that covered such questions as foreign language communication in railway transport, the importance of mastering foreign languages in occupational activities, the issues of intercultural communication in modern world, the problems of education in the innovative society, linguistic aspects of forming the outlook of young specialists. The speeches were accompanied by illustrations on the screen with the help of multimedia devices that contributed more concernment of students to the reports

It is important to distinguish the best reports of the students. Among them are: Denis Kis (a student of group 420), who delivered the report “The importance of foreign language communication in technical sphere”, Serhii Lytvyn (a student of group 411), who delivered the report “The role of English in Globalization”, Kamila Hasanova (the 4th year student of Zaporizhzhia National University) who delivered the report “Transformations of equivalent-lacking grammatical constructions in the translation of the novel “A game of Thrones” by G.R.R. Martin. It should be noted that the work of the section was fruitful. The confirmation of this fact was the effective interaction of the participants in the form of dialogues.


English Language Olympiad

   
   


 

Last updated: 09.02.2017