Додаткова інформація
Абітурієнту
Розклад консультацій
Життя студентів
Випускники кафедри
Факультет
Університет
 

Наукова робота на кафедрі "Електротехніка та електромеханіка" виконується за сумісництвом співробітниками кафедри в межах наукових підрозділів університету, а також на підприємствах залізничного транспорту. Кафедра підтримує зв'язки з багатьма вищими навчальними закладами держави в плані науково-методичної діяльності (Дніпропетровський національний гірничий університет, Дніпродзержинський технічний університет, Львівська "Політехніка", Київський політехнічний університет, Харківська академія залізничного транспорту та ін.).

На кафедрі з 1997 року існує аспірантура та докторантура зі спеціальності 05.22.09 “Електротранспорт” та 05.22.07 “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені – технічні науки. Для прийому в очну аспірантуру претендент складає вступні іспити з філософії, іноземної мови та іспит зі спеціальності. Навчання в аспірантурі та докторантурі проходить протягом трьох років. За час навчання аспірант повинен скласти кандидатські іспити (канд. мінімум) з філософії, іноземної мови, а також з обраної спеціальності. Окрім цього, аспіранти проходять педагогічну практику на кафедрі. Більша частина учбового часу аспірантів присвячена науково-дослідній роботі і підготовці дисертації. У виконанні науково-дослідних робіт (НДР) регулярно беруть участь аспіранти кафедри та студенти старших курсів нашої кафедри.

За результатами проведених досліджень за останні роки були захищені ряд кандидатських дисертацій під керівництвом д.т.н., професора Дубинця Л.В. та д.т.н., проф. Костіна М.О. (Момот 0.І., Суліма С.Д., Муха А.М., Устименко Д.В., Лоза П.О., Михаліченко П.Є., Міщенко Т.М., Шаповалов А.В., Краснов Р.В., Карзова О.О., Маренич О.Л., Саблін О.І., Петров А.В.). У 2011-2013 роках докторантами кафедри Мухою А.М. та Михаліченко П.Є. були захищені докторські дисертації.

Під керівництвом д.т.н., проф. Костіна М.О. у 1975 році створена і активно працює наукова школа – школа імпульсного електролізу. Враховуючи важливість наукових досліджень, виконуваних цією школою, Міністерство транспорту України створило при кафедрі ГНДЛ „Електроосадження металів і сплавів”, а її наукового керівника, проф. Костіна М.О. обрано дійсним членом (академіком) Транспортної Академії України. У 2005 році проф. Костін М.О. переміг в конкурсі «Вибір року» за номінацією «Кращий вчений»

Результати наукових розробок ГНДЛ і кафедри впроваджено на 48 підприємствах та залізницях України і держав СНД, в містах: Києв, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Москва, Казань, Жмеринка, Углич тощо.

Працівники кафедри постійно приймають участь у міжнародних симпозіумів, які проводяться з участю фахівців ближнього та дальнього зарубіжжя.

Працівники кафедри постійно приймають участь у міжнародних симпозіумів, які проводяться з участю фахівців ближнього та дальнього зарубіжжя:
1) Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія та практика;
2) Проблеми вдосконалення електричних машин та апаратів";
3) Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту.

За період 2003-2013 років викладачами кафедри було опубліковано наступні навчальні посібники:

Студенти Балійчук О.Ю. та Бондаренко Ю.С. разом з викладачем кафедри Мухою А.М. у 2011-2012 році оформили два патенти на винаходи.

Молоді викладачі, аспіранти та студенти кафедри приймають активну участь у всеукраїнських студентських науково-технічних конкурсах та олімпіадах.

Тому, щорічно під керівництвом викладачів, студенти кафедри "Електротехніка та електромеханіка" беруть активну участь у фінальних етапах всеукраїнських наукових конкурсах і щорічно отримують грамоти та дипломи вищих ступенів.

Студенти четвертого курсу Балійчук О.Ю. та Бондаренко Ю.С. у 2011 р. зайняли призові місця та отримали дипломи третього ступеня.

Професор кафедри Безрученко В.М. та старший викладач Гривнак А.Я. брали активну участь у виготовленні на НВО "ДЕВЗ" разом з німецькою фірмою "SIMENS" електровозу ДСЗ (з асинхронними двигунами) для України.

Викладачами кафедри було проведено ряд експериментальних досліджень перехідних процесів при роботі двигунів компресорів на дослідних електросекціях ЕР1.

Результати осцилографування процесів пуску двигунів-компресорів дають можливість проводити дослідження впливу частих пусків на перегріви обмоток під час різних температурних режимах.

Кафедра підтримує постійний зв'язок з усіх видів діяльності з кафедрою електричної тяги Московського університету залізничного транспорту (МІІТ).


 

 
Головна | Про кафедру | Склад кафедри | Дисципліни | Наукова робота | Аспірантура | Контакти |
© 1992-2013 кафедра "ЕТЕМ", ДІІТ.