top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Вторинні енергоресурси, V курс.

Ведучий викладач: Шаптала Максим Валентинович

Поняття вторинних енергоресурсiв (ВЕР). Класифiкацiя ВЕР. Можливостi використання ВЕР в промисловостi, енергетицi на транспортi. Джерела ВЕР i їх використання.

Утилiзацiйнi установки, показники їх роботи. Шляхи використання низькопотенцiальних ВЕР. Використання ВЕР для виробництва холоду в абсорбцiйних холодильних машинах. Планування виходу ВЕР. Економiчна ефективнiсть використання ВЕР.

Основи енерготехнологiчного комбiнування. Загальний метод розв'язання задач енерготехнологiчного використання палив. Приклади енерготехнологiчного комбiнування в промисловостi i енергетицi.

Література:
 1. Сушон С.П., Завалко А.Г., Минц М.И., Вторичные энергетические ресурсы промышленности СССР. - М.: Энергия, 1978.
 2. Дэвис Д. Энергия. - М.: Энергоатомиздат, 1985.
 3. Котлы-утилизаторы и энерготехнологческие агрегаты / А.П. Воинов, В.А. Зайцев, Л.И. Куперман, Л.Н. Сидельников. - М.: Энергоатомиздат, 1989.
 4. Харитонов В.В., Голубев В.А., Овчинников В.М., Лиходиевский В.Л. Вторичные теплоэнергетические ресурсы и охрана окружающей среды. - Мн.: Выш. шк. 1988.
 5. Френкель М.И. Поршневые компрессоры. - М.: Машиностроение, 1969.
 6. Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. - М.: Энергия, 1978.
 7. Сизанов Б.В. Доменные газотурбинные установки, 1965.
 8. Методика исследования твердых отходов. М. Стройиздат, 1970.
 9. Теплитский М.Г. Сухое тушение кокса. Металлургия, 1970.
 10. Арзамасова З.А., Александровская З.И. Санитарная очистка городов. М., Госстойиздат, 1966.
 11. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник / А.М. Бакластов, В.М. Бродянский, Б.П. Голубев и др. Под ред Григорьева В.А. и Зорина В.М.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. практичні заняття;
 4. індивідуальні завдання:
  • курсовий проект;
 5. самостійна робота студентів;
 6. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!