top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Технічна термодинаміка, ІІ курс.

Ведучий викладач: Горячкін Вадим Миколайович

Основні поняття та закони термодинамiки. Термодинамiчна система. Стан та його характеристики. Форми енергообмiну тiл. Термодинамiчнi процеси. Вихiднi постулати першого та другого законiв. Розрахунки кiлькостi механiчної роботи та теплоти.

Перший та другий закони термодинамiки i їх застосування. Необоротнi термодинамiчнi процеси.

Диференцiальнi рiвняння термодинамiкi i їх застосування. Характеристичнi функцiї.

Iдеальнi гази, розрахунки i аналiз газових процесiв. Реальнi гази та пари. Розрахунки i аналiз процесiв водяної пари iз застосуванням таблиць i дiаграм. Сумiшi iдеальних газiв. Парогазовi сумiшi. Вологе повiтря, дiаграми стану його.

Термодинамiчнi показники потокових тепломеханiчних процесiв. Ексергiя i анергiя енергоресурсiв. Ексергетичний баланс потокових процесiв i установок. Термодинамiчний аналiз основних виробничих процесiв.

Основи теорiї тепломеханiчних циклiв i установок. Паросиловi, газосиловi та комбiнованi цикли та установки, їх характеристики i аналiз, шляхи пiдвищення ефективностi. Зворотнi цикли. Газовi, парокомпресорнi, абсорбцiйнi холодильнi машини. Теплонасоснi установки.

Література:
 1. Н.М. Беляев. Термодинамика. - К.: "Вища школа", 1987.
 2. Н.М. Литвин. Техническая термодинамика. - Москва: Госэнергоиздат, 1963.
 3. Г.Н. Алексеев Общая термодинамика. - Москва, Высшая школа, 1980.
 4. И.П. Базаров Термодинамика. - Высшая школа, 1976.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. практичні заняття;
 4. індивідуальні завдання:
  • контрольні завдання - 2;
 5. самостійна робота студентів;
 6. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!