top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Трансформатори теплоти, III курс.

Ведучий викладач: Христян Євген Васильович

В даному кypci вивчаються вci види трансформаторів теплоти - холодильні, криогенні та теплонасоні установки. проводиться аналіз їх енергетичних показників, наведені схеми установок, надані рівняння i приклади розрахунків.

Вступ. Призначення та області застосування. Класифікація трансформаторів теплоти.

Термодинамічні основи процесів трансформаторів теплоти. Термодинамічні цикли трансформаторів теплоти: циклічні, квазіциклічні, нециклічні процеси. Каскадні i регенеративні трансформатори теплоти.

Ексергетичний метод аналізу систем трансформації теплоти. Визначення значень ексергії. Складання ексергетичних балансів.

Загальна характеристика холодоагентів та криоагентів; фреони. Холодоагенти та холодоносії.

Парорідинні компресійні трансформатори теплоти. Холодильні та теплонасосні установки.

Методика розрахунку одноступеневих термотрансформатоів. Теплонасосні установки. Регенеративний теплообмін у парорідинних трансформаторах теплоти. Багатоступеневі компресійні трансформатори теплоти. Методика розрахунку багатоступеневих холодильних установок i теплових насосів. Каскадні рефрижераторні установки.

Особливості роботи та конструкції нагнітальних i розширювальних машин що застосовуються у трансформаторах теплоти.

Робота парорідинних трансформаторів теплоти у нерозрахункових умовах. Характеристики основних елементів трансформатора теплоти. Регулювання холодопродуктивності холодильних машин.

Абсорбційні трансформатори теплоти.

Струмінні трансформатори теплоти. Типи струминних. Принципова схема i ккд пароежекторних холодильних установок. Принципова схема вихрової труби i процес її роботи.

Газорідинні трансформатори теплоти. Особливості газорідинних трансформаторів теплоти. Кріорефрижератори. Низькотемпературна теплова ізоляція. Зріджування i заморожування газів Низькотемпературне розділення газових сумішей.

Газові (повітряні) компресійні трансформатори теплоти. Особливості процесів в газових трансформаторах теплоти. Газові цикли i квазіцикли зi стаціонарними процесами. Цикли i установки з нестаціонарними процесами.

Термоелектричні холодильні машини. Застосування холоду. Холодильні підприємства. Розрахунки теплонадходжень у охолоджуванні приміщення. Способи охолодження приміщень i апаратів.

Особливості роботи холодильного обладнання рухомого складу складу. Теплонадходження крізь огороджуючі поверхні вагону.

Застосування холодильних машин з використанням вторинних теплових реcypciв.

Література:
 1. Соколов Н.Я., Бролянский В.М. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения. Учеб. Пособие для вузов. - 2-е изд., перераб - М.: Энергоиздат, 1981.-320 с, ил.
 2. Иванов И.Т. Тепломассообменные и холодильные установки железнодорож?ного транспорта. Учебник для вузов ж.д. трансп. - М.: "Транспорт", 1984. 224 с, ил.
 3. Курылев Е.С., Герасимов В.А. Холодильные установки: Учебник для студен?тов вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение, 1980. - 622 с, ил.
 4. Холодильная техника /В.Ф. Лебедев, И.Г. Чумак, Г.Д. Аверин и др.) /Под ред. В.Ф. Лебедева. - М.: Агропромиздат, 1986. 335 с: ил. - (Учебники и учеб. пособия для вузов).
 5. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник /Под общ. Ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина - 2-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1991. -588 с: ил. -(Теплоэнергетика и теплотехника: Кн. 4)
 6. Холодильные машины. Учебн. Для втузов по специальности "Холодильные машины и установки" /Н,Н. Кошкин, И.А. Сакун, Е.Н. Бамбушек и др.; Под общ. Ред. И.А. Сакуна. Л.: Машиностроение, Ленингр. Отд-ние, 1985.-510 с.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. практичні заняття;
 4. індивідуальні завдання:
  • курсовий проект;
 5. самостійна робота студентів;
 6. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!