top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Тепломасообмін, II курс.

Ведучий викладач: Івін Віталій Федорович

Основнi поняття та визначення теорiї тепломасообмiну. Поле температур i теплових потокiв, градiєнт температур. Рiвняння енергiї i теплопровiдностi.

Аналiтичнi методи в задачах теплопровiдностi: точнi i наближенi. Чисельнi методи в задачах теплопровiдностi. Метод електро-теплової аналогiї. Приклади окремих задач стацiонарної та нестацiонарної теплопровiдностi.

Принципи побудови математичних моделей конвективного теплообмiну. Наближення Буссiнеску i пограничного шару.

Тепловiддача при кипiннi та конденсацiї, основнi закономiрностi та методи розрахункiв.

Основнi закономiрностi теплового випромiнювання, методи розрахункiв теплообмiну випромiнюванням твердих тiл i газiв.

Зведення математичних моделей конвективного теплообмiну до безрозмiрної форми. Подiбнiсть процесiв конвективного теплообмiну. Елементи теорiї моделювання. Зв'язок помiж тепловiддачею i тертям. Наближенi аналiтичнi методи в задачах конвективного теплообмiну. Приклади окремих задач конвективного теплообмiну.

Теплообмiннi апарати: основи проектного i перевiрочного розрахункiв, гiдромеханiчний розрахунок.

Література:
 1. В.П. Исаченко. В.Л. Осипова. Л.С. Сукомел. Теплопередача. - М.: Энергия, 1981.
 2. Н.А. Михеев. Основы теплопередачи. - М.: ГЭИ, 1964.
 3. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент. Справочник /Е.В. Аметистов. В.А. Григорьев, Б.Г. Емцев и др./ под общ, ред. В.А. Григорьева и В.М Зорина. - М.: Энергоиздат, 1962.
 4. С.С. Кутателадзе. Основы теории теплообмена. - Машгиз, 1962.
 5. Г.М. Клюев, B.C. Чиркин. Краткий курс теплопередачи. - М.: Оборонгиз, 1961.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. практичні заняття;
 4. індивідуальні завдання:
  • контрольні завдання - 2;
 5. самостійна робота студентів;
 6. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!