top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за трьома формами: наукова робота за рахунок часу в мережах основного навантаження (так звана друга половина дня); робота в межах держбюджетного фінансування; робота по госпдоговорах. Основні напрямки: дослідження та розробки систем централізованого теплопостачання об'єктів залізничного транспорту, інтенсифікація теплообміну і енергозбереження у енергетичних і енерготехнологічних установках залізничного транспорту, раціоналізація систем енергообліку і енергоспоживаючого устаткування на підприємствах залізничного транспорту, теплофізика енергетичних установок з закрученими потоками текучих середовищ.

 1. В період до 1992 р. кафедра відповідно завданням директивних органів виконувала спільні наукові дослідження з Інститутом загальної фізики АН СРСР, НВО “Енергія”, Центральним інститутом матеріалознавства, Інститутом технічної теплофізики АН УРСР, Інститутом атомної енергії ім.. І.В.Курчатова, КБ “Південне”, НВО “Алмаз”, НВО “Астрофізика”.
 2. Основні напрямки наукових досліджень:
  • інтенсифікація теплових процесів;
  • технологія випробувань метало оптичних технологічних лазерів;
  • гідродинаміка колекторних систем.

Результати досліджень впроваджувались як у вказаних організаціях і підприємствах, але і на залізничному транспорті по договорах про співдружність.

По результатам наукових досліджень:

 • запропоновані методи розрахунків та проектування компактних теплообмінників і високотемпературних теплових труб;
 • впроваджено нову технологію випробувань лазерної оптики високих інтенсивностей на термодеформаційну стійкість і створено унікальну установку для випробувань лазерної оптики під електронно-променевим навантаженням;
 • запропоновано і впроваджено нові способи інтенсивного охолодження теплонапружених елементів конструкцій енерготехнологічного обладнання;
 • розроблено ряд технічних пропозицій з централізації теплозабезпеченння залізничних вузлів та станцій (Нижньодніпровськ-вузол, Павлоград), а також рекомендовані заходи по реконструкції теплопостачання об'єктів на станціях Львів, Бессарабська Молдавської залізниці, Одеса-головна, Мелітополь;
 • розроблено технічну документацію на систему одержання дистильованої води високої чистоти, а також систему використання енергії розрядження акумуляторних батарей при їх формуванні.

Основні напрямки наукових досліджень після 1992 р.:

 • тепло - та масообмін в кондиціонерах випарного типу;
 • енергозберігаючі технології у промисловості та на залізничному транспорті;
 • теплофізика енергетичних установок з закрученими потоками текучих середовищ.

По цих напрямках виконані прикладні розробки:

 • кондиціонер випарювально - конденсаційного типу за патентом України 252447 А. В 61 D 27/00 від 30.10.1998 р.;
 • розпилювачі мазуту для пальників парових та водогрійних котлів котелень та електростанцій (патент України 24373А. F 23 D 11/04 від 17.07.1998 р.) – впроваджені на котлах Дніпропетровського вагоноремонтного заводу, Придніпровського хімічного заводу, трубопрокатного заводу ім.. К.Лібнехта та ін.;
 • розпилювальні градирні зворотних систем водопостачання (патент України 24415А. В 05 В 1/34 від 17.07.1998р.) - впроваджено на підприємствах Черкаське ВАТ, “Азот”, “Південмаш”, Запорізький абразивний завод, “УКРТАТнафта” та ін.

У 2001 р. розроблені і впроваджуються “Правила нагляду за паровими котлами і резервуарами, які працюють під тиском”.

Розпочинається велика робота, пов`язана з паспортизацією і удосконаленням енергетичних систем і обєктів підприємств залізничного транспорту. Крім того, на даний час кафедра приймає участь у тендері на виконання ряду проектів енергозберігаючих обєктів.

У 2004 році кафедра "Теплотехніка" перемогла в конкурсі учасників організацій та установ країн СНД та отримала грант американського фонду CRDF на розробку та проведення наукових досліджень по вловлюванню аерозолів з розміром часток менш за 50мкм.

Дослідження проводилися в період 2004-2006 рр. робочою групою співробітників кафедр університету: "Теплотехніка" (співкерівник досліджень професор Кравець В.В., доцент Бондаренко В.І., доцент Гавриш Ф.Д., доцент Христян Є.В., доцент Жевжик О.В., доцент Борщ В.Л., аспірант Горбулицький О.П.), "Енергопостачання залізниць" (доцент Дьяков В.О.), "Автоматизований електропривод" (зав. лабораторії Залєсов М.Ю.), "Іноземних мов" (доцент Власова Т.І., доцент Заніздра О.А.); співробітників КБ "Південне" (Паршкін Є.М., Відай О.П., Гуз Ю.А.); співробітників Інституту екології та природокористування (доцент Копач П.І.). Ця робота велась спільно з Пенсільванським університетом (співкерівник досліджень, доктор Д. Матсон, США).

Під час проведення дослідницьких робіт було створено пілотну модель пристрою (діючу), досліди на якій дозволили оцінити параметри майбутнього пристрою. Водночас з дослідженнями на пілотній установці було розпочато монтаж та конструювання повномасштабного пристрою, який базувався на промисловому зразку градирні ІВА-25. Цю градирню разом з необхідним оснащенням було придбано за кошти гранту.

За підсумками досліджень отримано позитивний відгук від представників фонду CRDF. На даний час кафедра має можливість надавати послуги по розробці проектної документації електростатичних водоуловлювачів для конкретних градирень. Під час виконання цієї роботи кафедра створила матеріальну базу, на якій можна проводити різноманітні дослідження в області охолоджувачів води (таких, як градирня) з використанням полів високої напруженості та проводити навчання студентів.

У 2004-2006 рр. на кафедрі виконані дві науково-дослідні роботи по аналізу енергетичної бази вагонного та локомотивного депо ст. П’ятихатки. Були розроблені методи раціонального використання енергетичних ресурсів і запропоновані заходи з енергозбереження, 1– пов'язані зі зниженням витрат теплової та електричної енергії при роботі системи опалення і вентиляції (підвищення ККД котельних установок, автоматизації роботи систем, використання вторинних енергоресурсів), 2 – такі, що знижують витрати теплової і електричної енергії у будовах і приміщеннях, але не пов'язані з із дією систем електро- і теплопостачання.

Економічна доцільність застосування енергозберігаючого заходу визначалась з порівняльної економічної ефективності, зіставляючи витрати і результати при цих витратах.

Були надані рекомендації по економії енергоресурсів, які стосуються перш за все використання вторинних теплових енергоресурсів, а саме пропозиція використання теплоти, що відводиться від стиснутого повітря на компресорній станції при його охолодженні, більш повне використання теплоти від ходячого повітря з барабанної піскосушарки, заміна морально і фізичного обладнання, тощо.

Були проведені спостереження за зміною витрат теплоти на опалення будівель від температури зовнішнього повітря, а також встановлення режимів опалення промислових приміщень в залежності від пори доби на «черговий» та «робочий».

Свідоцтво У 2007р. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) надало право ведення енергетичного аудиту (протокол №2 від 15.03.2007р.) Дніпропетровському національному університету залізничного транспорту (кафедрам теплотехніки та енергопостачання залізниць). Кафедра має право проводити енергетичні обстеження промислових підприємств, локомотивних, вагонних депо та інших структурних підрозділів “Укрзалізниці”, а також організацій житлово-комунального господарства, соціальної сфери і бюджетних установ. До реєстру енергоаудиторів зараховані співробітники кафедри доц. Горячкін В.М. та ас. Горбулицький О.П.

Згідно з рішенням Верховної Ради України №3158 про перехід транспортних засобів на біопаливо до 2010 року та лист №769/01-21/1 державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.06.2006 року на кафедрі "Теплотехніка" початі дослідження в даному напрямку.

Для здійснення даної задачі на початку 2007 р. студентів 5-го курсу Захарчука К.В. та Підгорного С.О. було направлено на дипломування до Харківського Національного Технічного Університету (НТУ "ХПІ") на кафедру "Двигуни Внутрішнього Згорання", де під керівництвом провідного спеціаліста даної галузі професора Дяченко В.Г. було розроблено методику та схему випробувань і розраховано основні параметри установки для здійснення запланованого об’єму випробувань. Також студентам-дипломантам кафедра "ДВЗ" надала можливість прийняти участь в проведені досліджень на власних установках для отримання навиків роботи з обладнанням такого типу після проведення теоретичних занять за базовими дисциплінами.

Щорічно у ДІІТі проводиться студентська науково-технічна конференція, де є секція “Теплоенергетика”. У студентському конкурсі «Інтелект-творчість-успіх» у 2003-2004 р. на кращу студентську роботу одержано чотири дипломи 2 і 3 ступеню (брати Реви Андрій та Олександр, Капран Микола, Ключников Ігор та інші). Дипломами та грамотами Всеукраїнського конкурсу студентських робіт нагороджені нагороджено багато студентів: Кузьмін В.О. (2003 р.), Соловйов Д.І. (2000, 2001 р.), Кудлай Н. (2006 р.), Прокопенко К., Коваленко О. (2008 р.) та інші. Диплом компанії Solid Works отримав студент Іващенко О. (2006 р.).

Патенти, що були отримані співробітниками кафедри: Горячкин В.Н. " Покажчик рівня бака оприскувача" № 78346, 2007.; Михайлов В.С., Панасенко В.Я., Клименко В.С. "Пристрій для очищення колесної пари". (подана в 2006-2007 н.р.); 3 Михайлов В.С., Панасенко В.Я., Клименко В.С." Пристрій для очищення мийного розчину". (подана в 2006-2007 н.р.); Горбулицкий А.П., Гавриш Ф.Д., Кравець В.В., Іващенко А.В.(студент) "Улавлювач краплин". (подана в 2006-2007 н.р.)


[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!