top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Планування теплотехнічного експерименту, VІ курс

Ведучий викладач: Іщенко Володимир Олексійович

Історія розвитку тeopiї планування експерименту. Основні задачі теорії планування експерименту.

Математична статистика.

Основні положення тeopії планування експериментів. Параметри оптимізації. Фактори в тeopії планування експериментів. Побудова математичної моделі експерименту. Поліноміальні моделі. Вибір моделі. Повний факторний експеримент. Властивість повного факторного експерименту. Математична модель повного факторного експерименту. Дрібний факторний експеримент. Дрібна репліка. Мінімізація числа спроб. Проведення експерименту. Дисперсія параметрів оптимізації. Обробка результатів експерименту. Повірка адекватності моделі. Метод найменших квадратів. Статистичний аналіз результатів. Критерії оптимальності планів. Двуфакторний ортогонально квадратичний план. Класифікація експериментальних планів. Плани дисперсійного аналізу. Плани багатофазного аналізу. Динамічні задачі планування. Статистична перевірка статистичних гіпотез. Послідовний аналіз.

Література:
  1. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М. Наука, 1976. - 278с.
  2. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы планирования экспериментов. -М. Мир, 1981.-376с.
  3. Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. - М. Статистика. 1981.-264с.
  4. Гмурман B.C. Теория вероятностей и математическая статистика. - М. Высшая школа, 1972.- 368с.
Форми навчальної роботи:
  1. лекції;
  2. індивідуальні завдання:
    • розрахункові, розрахунково-графічні роботи;
  3. самостійна робота студентів;
  4. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!