top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Оптимізація теплових процесів, VІ курс

Ведучий викладач: Жевжик Олександр Владиславович

Оптимізація - основний напрямок покращення техніко-економічних показників теплових процесів: подрібнення речовин, перемішування, випаровування, горіння, очищення газу і рідини, сушіння, плавлення, кристалізація, конденсація.

Закони збереження маси, кількості руху, енергії, компонента середовища в криволінійній системі координат. Взаємодія н поверхні розділу речовин. Багатофазове середовище. Плазма.

Закони переносу Ньютона, Фур'є, Фіка, Ома в текучому середовищі.

Теплофізичні властивості середовища. Гідродинаміка і тепло масообмін частинки речовини в багатофазовому середовищі. Математичне моделювання теплового процесу.

Література:
  1. Л.Г. Лойцянский. Механика жидкости и газа. - М.: Наука, 1978.
  2. Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. Инженерные методы расчета./Перев. с польск. - М.-Л., Химия, 1966. - 535с.
  3. Коваль В.П. Основы тепломассообмена в многофазной среде./Учебное пособие. - Днепропетровск, ДГУ, 1978. - 110с.
  4. Коваль В.П., Жигула В.А. Введение в аэрогидромеханику многофазной среды. Днепроперовск, ДГУ, 1975.
  5. Коваль В.П. Совершенствование энергетических аппаратов с вихревой камерой./ Диссер. д.т.н. - Днепропетровск: ДГУ, 1989. - 440с.
Форми навчальної роботи:
  1. лекції;
  2. практичні заняття;
  3. самостійна робота студентів;
  4. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!