top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Нагнітачі та теплові двигуни, IV курс

Ведучий викладач: Габринець Володимир Олексійович,

Нагнiтачi для перемiщення рiдин. Вiдцентровi, поршневi, роторнi насоси.

Вентилятори та вентиляцiйнi установки. Машини для перемiщення стисливих середовищ (компресори, вакуумнасоси). Основи теорiї компресорного процесу. Вiдцентровi, поршневi компресори.

Паровi турбiни та паротурбiннi установки. Тепловий процес в турбiнi. Односхiдчаста парова турбiна. Турбiна iз ступенями швидкостi. Багатосхiдчастi паровi турбiни. Конденсацiйнi турбiни. Турбiни для комбiнованого вироблення теплової та електричної енергiї (турбiни з противотиском, з ругульовиними вiдборами пари).

Регулювання, захист, постачання мастилом турбiн. Способи паророзподiлу. Схеми регулювання. Види захистiв. Схеми маслопостачання турбiн.

Конденсацiйнi установки парових турбiн. Схеми, елементи установок та їх характеристики, особливостi теплових процесiв.

Експлуатацiя парових турбiн. Пуск та зупинка турбiн. Основнi умови безаварiйної роботи. Технiка безпеки та протипожежнi заходи. Причини i аналiз характерних аварiй ПТУ.

Газовi турбiни i газотурбiннi установки. Робочий процес в турбiнi. Схеми та цикли ГТУ. Одновальнi ГТУ з регенерацiєю. ГТУ з промiжним охолодженням повiтря. ГТУ з промiжним пiдводом теплоти. Двовальнi ГТУ. Утилiзацiя теплоти вiдхiдних газiв ГТУ. Парогазовi установки. Експлуатацiя ГТУ.

Двигуни внутрiшнього згоряння (ДВЗ). Принципи роботи та основнi елементи ДВЗ. Чотирьохтактнi та двотактнi ДВЗ. Паливо ДВЗ. Системи сумiшоутворення, запалювання, мащення та охолодження ДВЗ.

Література:
 1. Черкасский В.М. Вентиляторы, насосы, компрессоры., 1984.
 2. Шерстюк. Вентиляторы, насосы, компрессоры.
 3. Киселев. Насосы, вентиляторы, компрессоры.
 4. Двигатели внутреннего сгорания: Теория комбинированных и поршневых двигателей. Под. ред. Орлина А.С., 1983.
 5. Газообмен в двигателях внутреннего сгорания. Дьяченко В.Г., 1989.
 6. Паровые и газовые турбины. Смоленский А.Н., 1977.
 7. Паровые и газовые турбины. Леонков А.М., 1986.
 8. Тепловые двигатели. Нигматулин И.Н., Ценев В.А., Шляхин П.Н., 1974.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. індивідуальні завдання:
  • розрахунково-графічні роботи - 2;
 4. самостійна робота студентів;
 5. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!