top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ, ІІІ курс.

Ведучий викладач: Жевжик Олександр Владиславович

Загальна характеристика математичних методiв для iнженерних розрахункiв на ЕОМ.

Теорiя похибок наближених розрахункiв.

Методи наближення функцiй. Iнтерполяцiя. Метод найменших квадратiв. Полiноми Чебишева. Наближення в середньому та сплайнами.

Наближене обчислення iнтегралiв.

Методи розв'язання алгебраїчних та трансцендентних рiвнянь i систем: простих iтерацiй, Зейделя, Гауса, Ньютона, градiєнтного спуску.

Методи розв'язання звичайних диференцiйних рiвнянь: Єйлера, типа Рунге-Кутта, прогонки, Галеркiна, скiнчених елементiв.

Методи розв'язання основних крайових задач рiвнянь математичної фiзики.

Математичне забезпечення ЕОМ для iнженерних розрахункiв.

Література:
 1. БахваловН.С., Житков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. - М., 1987.
 2. Гутер Р.С. Программирование и вычислительная математика. - М.: Наука, 1971.
 3. Калиткин Н.Н. Численные методы. - М.: Наука, 1978.
 4. Самарский А.А. Введение в вычислительные методы. - М.: Наука, 1982.
 5. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. - М.: Наука, 1966.
 6. Демидович Б.П. Численные методы анализа. - М.: Наука, 1967.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. практичні заняття;
 4. індивідуальні завдання:
  • контрольні завдання - 2;
 5. самостійна робота студентів;
 6. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!