top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Методи дослідження процесів теплообміну, ІІІ - ІV курс

Ведучий викладач: Жевжик Олександр Владиславович

Математичне формулювання задач температурного поля та методи їх розв'язання: роздiлення змiнних; iнтегральних перетворювань по часу i по координатам; скiнчених рiзниць; скiнчених елементiв. Чисельне розв'язання багатовимiрних задач. Аналоговi методи розв'язання.

Методи моделювання задач конвективного теплообмiну. Установки для дослiдження конвективного теплообмiну при вiльному та примусовому руху рiдини. Аеродинамiчнi труби. Експериментальне дослiдження полiв температур та тискiв в потоку. Оптичнi методи дослiдження потокiв. Методи нагрiвання робочих тiл та дiльниць; вимiрювання теплових потокiв. Конструкцiї робочих дiльниць для дослiдження конвективного теплообмiну.

Дослiдження умов виникнення та механiзму кипiння, кризи теплообмiну при кипiннi. Методи iмiтацiї аварiйних ситуацiй теплообмiнного устаткування.

Методи дослiдження теплообмiну при конденсацiї пари, променевого та контактного теплообмiну.

Література:
  1. Мучник Г.Ф., Рубашов И.Б. Методы теории теплообмена. Ч.І. Теплопроводность. Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа. 1970. -288 с.
  2. Осипова В. А. Экспериментальное исследование процессов теплообмена. Изд. 2-е, пере-paб. и дошлн. - М.: Энергия, 1969. - 392 с.
  3. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник /Е.B. Аметистов, В.А. Григорьев, Б.Т. Емцев и др.; под общ ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. -М.: Энергоиздат, 1982. -512 с. -(Теплоэнергетика и теплотехника).
Форми навчальної роботи:
  1. лекції;
  2. лабораторні роботи;
  3. самостійна робота студентів;
  4. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!