top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Лабораторія

В 1969 р. відкрилася лабораторія при кафедрі «Теплотехніка», яка в 1979 р. отримала офіційну назву «Лабораторія інтенсивних теплових процесів». Основним напрямком роботи на той час було дослідження гідравлічних характеристик колекторних систем. Роботи виконувались на замовлення НПО «Енергія». Розроблялась система охолодження для космічних умов, для якої променевому теплообмінові немає альтернативи. Лабораторією кафедри досліджувались гідравлічні характеристики холодильника–випромінювача. Проблеми, що вирішувались в цій задачі, цікавили багато галузей (котельні і т.д.). Дана тематика дала початок вирішення для багатьох колекторних задач.

Іншим серйозним напрямком роботи лабораторії був інтенсивний теплообмін на ореберених поверхнях. Випробування проводились на стенді модулів електронного нагрівача, де були розроблені системи розпечення. Крім того, в цей час проводились дослідження з контролю кипіння, в наслідок яких були отримані перші результати при кипінні на ореберених поверхнях в великому об'ємі. Необхідно відмітити, що в цьому напрямку лабораторія також проводила дослідження з динамічного випарно-конденсаційного охолодження.

Наступний напрямок роботи лабораторії – конструювання катодів в співробітництві з ХАІ, де виготовлювались катоди. Лабораторія ж займалася безпосередньо конструюванням та випробуванням катодів. Був виготовлений спеціальний стенд для випробування катодів.

Один з найсерйозніших напрямків роботи лабораторії – дослідження оптичних елементів технологічних лазерів. В процесі цієї роботи була блискуче вирішена проблема охолодження дзеркала лазера. Крім того, проводились дослідження розподілу пучка електронів. Суттєвим здобутком цього часу для лабораторії було створення стенду, який імітував лазерне випромінювання, що дозволяло економити досить великі кошти. Установка була призначена для випробувань елементів на термодеформаційну стійкість при тепловому впливі на робочу поверхню об'єкту випробувань електронним променем.

Вона дозволяла проводити тепло гідравлічні випробування охолоджуваних оптичних елементів, визначати стійкість відобразників під впливом механічних навантажень, отримати часові залежності термодеформацій під впливом теплового навантаження. Складалась установка з вакуумної камери, електронної пушки, системи охолодження об'єкту досліджень та лазерного інтерферометру для контролю стану робочої поверхні об'єкта досліджень під навантаженням, який був власною розробкою лабораторії.

Основна мета лабораторного практикуму – дати можливість студентам самостійно відтворити найцікавіші теплотехнічні експерименти і більш глибоко зрозуміти таким чином основні положення і закони профілюючих дисциплін кафедри.

Необхідно відмітити, що останнім часом матеріальна база лабораторії кафедри суттєво збільшилась.

Устаткування лабораторії дає можливість студенту виконувати роботи із застосуванням парової компресійної холодильної машини 610-31, аеродинамічній установки, віскозиметра, насосної та сушильної установок, двигунів чи компресорної установки, побудови залежності температури кипіння води від тиску, відтворити досліди Бернулі, Рейнольда, самостійно визначити середню ізобарну теплоємність повітря, повірити механічні манометри чи термопари, визначити теплоту згоряння палива, проводити досліди на теплогенераторі, турбогенераторі, відцентровому вентиляторі чи навіть градирні, тощо.

Перелік дисциплін, з яких проводяться лабораторні роботи.

 1. Автоматизація розрахунків на ПЕОМ.
 2. Автоматика теплових процесів.
 3. Високотемпературні процеси та установки.
 4. Вторинні енергоресурси.
 5. Джерела теплопостачання промислових підприємств.
 6. Гідрогазодинаміка.
 7. Енерго та ресурсозбереження.
 8. Котельні установки промислових підприємств.
 9. Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ.
 10. Нагнітачі та теплові двигуни (Теплові двигуни).
 11. Нагнітачі та теплові двигуни (Нагнітачі).
 12. Машинне конструювання.
 13. Організація та планування виробництва.
 14. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря.
 15. Основи конструювання.
 16. Паливо та основи горіння.
 17. Системи виробництва та розподілу енергоносіїв.
 18. Стандартизація та метрологія.
 19. Технічна термодинаміка.
 20. Теплоенергетичне господарство на транспорті.
 21. Теплотехнічні вимірювання та прилади.
 22. Теплові мережі.
 23. Теплові та атомні електричні станції.
 24. Теплотехнологічні процеси та установки.
 25. Трансформатори теплоти.
 26. Тепломасообмін.

Перелік устаткування лабораторії "Теплових машин":

 1. Компресорна установка.
 2. Сушильна установка.
 3. Установка по визначенню теплоємності повітря.
 4. Калориметрична установка.
 5. Вентиляційна установка.
 6. Насосна установка.
 7. Установка по повірці механічних манометрів.
 8. Установка по повірці термопар.
 9. Парова компресійна холодильна машина.
 10. Турбогенератор ТГ-5-55.
 11. Установка визначення в'язкості мінерального масла.
 12. Теплогенератор.
 13. Термовакуумна установка.
 14. Аеродинамічна установка.
 15. Двигун Т-62 з генератором.
 16. Дизель-генератор СН-6Д.
 17. Стенд для випробування двигунів.
 18. Гідравлічний стенд.
 19. Градирня.
 20. Установка для визначення температури кипіння води від тиску.
 21. Установка дослідження процесів у вологому повітрі.
 22. Установка по повірці тягонапоромірів.
 23. Установка для демонстрації опитів Бернулі, Рейнольдса.
 24. Установка з дослідження теплоізоляційних матеріалів.
 25. Установка з дослідження конвективного теплообміну.
 26. Макети водогрійного котла , системи опалення приміщення , двигуна внутрішнього згоряння , тощо.
 27. Холодильна установка

Останні надбання:

 1. Згідно з рішенням Верховної Ради України №3158 про перехід транспортних засобів на біопаливо до 2010 року та лист №769/01-21/1 державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.06.2006 року адміністрацією університету було прийняте рішення про початок досліджень в даному напрямку. На кафедру теплотехніки був придбаний сучасний випробувальний стенд виробництва Німеччини в повній комплектації. В демонтажі та транспортуванні обладнання з міста Харків, Державне Спеціальне Конструкторське бюро –ДСКБД при заводі "Серп і молот", виконали доц. Бондаренко В.І., асистент Горбулицький О.П., учбовий майстер Кудашко І.І. та фахівець І категорії Підгорний С.О.
  Під час проведення монтажу обладнання стенду неоціненну допомогу надали студенти ІІI, ІV та V курсу. В теперішній ча лабораторія кафедри включає сучасний стенд для випробування двигунів внутрішнього згорання потужністю до 50 кВт та частотою обертання колінчатого вала не більше 5000 об/хв, який може бути використаний як для наукової роботи так і проведення лабораторних робіт для студентів багатьох спеціальностей.
 2. В серпні 2006 р. згідно з наказом № 799 міністра транспорту з метою підвищення ефективності використання державного майна, забезпечення організації навчального процесу та якісної підготовки майбутніх фахівців, враховуючи згоду Укрзалізниці, Дніпропетровське пасажирське вагонне депо № 1 зі свого балансу передало університету (кафедра «Теплотехніки») пасажирський вагон № 045 14402. Цей вагон планується використовувати в якості нової лабораторії кафедри «Теплотехніка», яка буде використовуватись як в навчальному процесі, так і для науково-дослідних робіт з питань опалення, вентиляції та кондиціювання пасажирських вагонів. На даний час знаходиться на ремонті в Синельниківському вагонному депо. Питаннями ремонту, оздоблення та транспортування майбутньої лабораторії, її роміщеннням на території ДІІТу займаються співробітники кафедри доц. Бондаренко В.І. та доц. Горячкін В.М.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!