top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Котельні установки, паливо та горіння, ІІІ курс.

Ведучий викладач: Перцевий Віталій Олександрович

Паливно-енергетичний баланс України. Енергетична криза і шляхи виходу з неї. Задачі інженера-теплоенергетика. Загальна класифікація палива. Елементарний склад, теплота згорання палива, умовне паливо. Відбір проб палива. Матеріальний і тепловий баланси процесу горіння органічного палива і повітря. Склад і кількість продуктів згорання. Види і характеристика різних видів палива. Основні положення теорії горіння. Гомогенне і гетерогенне горіння самозаймання і запалення суміші. Сумішоутворення. Молекулярна і турбулентна дифузії. Граничні випадки горіння Стабілізація фронту. Технічне спалювання газового, рідкого і твердого палива. Вихрове і факельне спалювання твердого палива. Факельне спалювання газового і рідкого палива. Конструкція пальників. Шляхи інтенсифікації горіння палива.

Загальна схема, джерела теплоти, матерiальний, тепловий та ексергетичний баланси котельної установки.

Топковi процеси та пристрої. Основи теорiї горiння. Пальники, форсунки їх конструкцiї, пiдбiр, розрахунки. Топки, їх класифiкацiя, конструкцiї, пiдбiр, розрахунки. Спалювання промислових вiдходiв.

Органiзацiя теплосприймання i руху води, пароводяної сумiшi та пари. Водяний режим i якiсть пари. Аеродинамiка газоповiтряного тракту котла. Розрахунки теплообмiну в топцi та конвективних поверхонь котла. Методика теплового розрахунку котла. Використання ЕОМ. Основи гiдродинамiчного розрахунку парогенераторiв з природною та примусовою циркуляцiєю. Газовий та повiтряний опiр трактiв котла. Основи аеродинамiчного розрахунку.

Теплова схема, характеристики та конструкцiї котлiв. Енергетичнi, водогрiйнi, пароводогрiйнi котли. Котли виробничих технологiчних систем. Видобуття пари в елементах теплотехнiчного обладнання та установок. Енерготехнологiчнi агрегати.

Основнi елементи i матерiали. Розрахунки на мiцнiсть. Допомiжне обладнання. Робота котла на змiнних режимах. Спiльна робота котлiв при сталому i змiнному навантаженнях. Перерозподiл навантаження помiж котлами. Експлуатацiя котлiв. Напрям ки розвитку промислових котельних установок.

Література:
 1. Стирикович М.А., Кактовская К.Я., Серов Е.П. Котельные агрегаты. - М.-Л.: Госеэнергоиздат, 1959 г.
 2. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий. - Москва: Энергоиздат, 1988.
 3. Зах Р.Г. Котельные установки. - Москва: Энергия, 1968.
 4. Рабинович О.Н. Котельные агрегаты. - Москва: Энергия, 1968.
 5. Тепловой расчет котельных агрегатов /Нормативный метод/, Изд. 2-е. Под редакцией Н.В.Кузнецова. - Энергия, 1973.
 6. Киселев Н. А. Котельные установки. - М.: Высшая школа, 1979 г.
 7. Тепловой расчет промышленных парогенераторов. Под редакцией В.И.Частухина. - Киев: Вища школа, 1980.
 8. Хамалян Д.И., Качан Я.А. Теория горения и топочные устройства. - М.: Энергия, 1986.
 9. Куликов В.Г., Покалюк А.И. Топливо и процессы. - М.: Трансжелдориздат, 1973.
 10. Пинчук Г.А. и др. Технология топлива, смазочных материалов и воды. - М: Трансжелдориздат, 1973.
 11. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. - М: Академия, 2009.
 12. Л. Н. Сидельковский, В. Н. Юренев Котельные установки промышленных предприятий - М: Бастет, 2009.
 13. Ю. М. Липов, Ю. М. Третьяков Котельные установки и парогенераторы. - М : Институт компьютерных исследований, 2006.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. практичні заняття;
 4. індивідуальні завдання:
  • курсовий проект;
 5. самостійна робота студентів;
 6. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!