top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Гідрогазодинаміка, ІІ курс.

Ведучий викладач: Івін Віталій Федорович

Поняття та теореми теорiї поля. Закони гiдрогазодинамiкi. Рiвняння, що описують стан та характеристики течiї рiдини та газу. Енергетичнi рiвняння (Бернулi та iншi).

Розповсюдження слабких обурень. Швидкiсть звуку. Одномiрна течiя. Iзоентропiйнi спiввiдношення. Сопло Лаваля. Плоска течiя. Механiзм пiдйомної сили. Надзвукова течiя. Поняття характеристик. Графо-аналiтичний спосiб розрахування надзвукової течiї. Стрибок щiльностi. Поняття турбулентної течiї. Течiя в'язкої рiдини. Поняття, рiвняння та способи розрахування ламiнарного пограничного шару. Турбулентний погранiчний шар. Механiзм вiдриву пограничного шару.

Характернi ознаки гiдрогазодинамiчних вимiрювальних пристроїв: решiтки профiлiв, дифузорiв, ежекторiв.

Література:
 1. А.Д. Альтшуль, П.Г. Киселев. Гидравлика и аэродинамика. - М.: Издательство литературы по строительству, 1965.
 2. M.E. Дейч. Техническая газодинамика. - М.: Энергия, 1974.
 3. В.С. Яблонский. Краткий курс технической гидромеханики. - М.: Физматгиз, 1963.
 4. Г.Н. Абромович. Прикладная газовая динамика. - М.: Наука, 1969.
 5. И.Л. Повх. Техническая гидромеханика - М.: Машиностроение, 1969.
 6. Л.Г. Лойцянский. Механика жидкости и газа. - М.: Наука, 1978.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. практичні заняття;
 4. індивідуальні завдання:
  • контрольні завдання - 2;
 5. самостійна робота студентів;
 6. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!