top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Енерго- та ресурсозбереження, V курс

Ведучий викладач: Шаптала Максим Валентинович

Енергетичні програми впливу на споживання енергії, досвід країн ЄС. Енергетичний сектор України. Можливості економії енергії на Україні.

Енергетичний аудит підприємств. Організація енергетичного менеджменту.

Економія енергії на тепловому обладнанні. Сушильні пристрої. Промислові пічки. Пальники. Паровиробляюче обладнання.

Економія енергії на електрообладнанні. Системи стисненого повітря. Холодильне устаткування. Системи вентиляції. Насосне обладнання. Системи освітлення. Електротермічне устаткування. Енергозбереження в будівництві. Досвід країн ЄС щодо енергозбереження.

Література:
 1. Украина: Энергосбережение в зданиях. - Киев: Еnergy Centre Kiev.- 274 c.
 2. Лисиенко В.Г., Щелоков Я. М., Ладыгичев Хрестоматия энергосбережения: Справочное издание:В 2-х книгах. Под ред. В.Г. Лисиенко.- М.: ТЕплоэнергетик, 2002.
 3. Мезенцев A.П. Основы расчета мероприятий по экономии тепловой энергии и топлива - Л.: Энегроатомиздат, 1984.- 120 с.
 4. Ключников А.Д. Энергетика технологии и вопросы энергосбережения. - М.: Энегроатомиздат, 1986.-128 с.
 5. Мезенцев A.П. Эффективность применения утилизаторов теплоты в огнетехнических агрегатах. - Л.: Недра, 1987. - 127 с.
 6. Теплотехническая оптимизация топливных печей. М., Энергия, 1974, 343 с.
 7. Дэвинс Д. Энергия. - М.: Энергоатомиздат, 1985. -360 с.
 8. Дьячков Б.Г., Блинова В.А., Нефедова М.Г. Эффективность топливно-энергетических процессов. -М.: Энергоатомиздат, 1989. 136 с
 9. Мельниченко Е.Ф., Немзер Г.Г., Энко И.К. Пути экономии топлива в пламенных печах. - М.: Машиностроение, 1989. -152 с.
 10. Михайлов В.В., Гудков Л.В., Терещенко А.В. Рациональное использование топлива и энергии в промышленности. -М: Энергия, 1978. -224 с.
 11. Павлов В.А., Штейнер И.Н. Условия оптимизации процессов сжигания жидкого топлива и газа в энергетических и промышленных установках. -Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1984. -120 с.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. самостійна робота студентів;
 4. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!