top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Економіка енергетики, ІV курс

Ведучий викладач: Іщенко Володимир Олексійович

Особливостi галузi, її ресурси та їх ефективне використання. Забезпечення енергетичними ресурсами України. Паливний баланс України. Шляхи економiї енергетичних ресурсiв, органiчного палива. Безвiдходна енергетика. Захист довкiлля.

Основнi та обiговi фонди i їх використання. Капiтальнi вклади та капiтальне будiвництво в енергетицi. Кадри, продуктивнiсть та оплата працi. Система пiдготовки кадрiв.

Економiчнi показники виробництва i ефективнiсть в енергетицi. Собiвартiсть, цiна (тариф), прибуток, рентабельнiсть. Цiноутворення.

Методичнi основи визначення економiчної ефективностi виробництва, капiтальних вкладень та нової технiки.

Особливостi економiки енергетики станцiйної, промислової, транспортної, холодовиробництва; енергетичного машинобудування. Економiка енергоспоживання та енергопостачання промисловостi. Ринкова економiка i енергетика.

Література:
 1. Шишков А.Н. Экономика энергетики СССР. Из-во "Высшая школа" М., 1986.
 2. Златгопольский А.Н., ЗавадскийИ.М. Экономика промышленной теплоэнергетики, из-ние 2-е, из-во "Высшая школа". М., 1975.
 3. Прузнер С.Л. Экономика, организация и планирование энергетического производства. Из-во "Энергия", М., 1976.
 4. Справочное пособие по НОТ под авторством Смирнова Е.Л. из-во "Экономика", из-ние 3, М., 1986.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. практичні заняття;
 3. індивідуальні завдання:
  • курсовий проект;
 4. самостійна робота студентів;
 5. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!