top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Джерела теплопостачання промислових підприємств (теплові та атомні ЕС), ІV курс

Ведучі викладачі: Горячкін Вадим Миколайович

Споживачi пари та горячої води на промислових пiдприємствах i в житлово-комунальному секторi. Властивостi вологого повiтря. Тепловi та вологiснi режими виробничих i громадських будiвель. Розрахунки витрат теплоти на опалення, вентиляцiю, горяче водопостачання житлових, громадських, виробничих будинкiв та технологiчнi процеси промислових пiдприємств.

Системи механiчної вентиляцiї та кондицiонювання повiтря виробничих i громадських будинкiв; розрахунки повiтрообмiну, характеристика та вибiр устаткування.

Системи опалення. Схеми систем водяного та парового опалення. Розрахунки i вибiр трубопроводiв та нагрiвальних приладiв.

Системи гарячого водопостачання. Схеми. Розрахунки i вибiр трубопроводiв та устаткування.

Системи теплопостачання. Схеми та характеристики водяних та парових систем. Режими регулювання централiзованого теплопостачання. Тепловi пункти: схеми, розрахунки i вибiр устаткування. Технiко-економiчнi розрахунки систем теплопостачання. Математичне моделювання та оптимiзацiя систем теплопостачання.

Паровi, водогрiйнi та пароводогрiйнi котельнi. Схеми котелень i методики їх розрахункiв. Розрахунок i вибiр основного i допомiжного устаткування котелень. Паливопостачання котелень. Енергетичнi, економiчнi, режимнi показники роботи котелень.

ТЕС як промислове пiдпрiємство. Споживачi енергiї. Технологiчна схема паротурбiнних ТЕС. Теплова економiчнiсть i енергетичнi показники канденсацiйних електростанцiй. Методи пiдвищення теплової економiчностi ТЕС.

Деаерацiя води на ТЕС. Поповнювання втрат пари та конденсату. Живильнi установки, вибiр насосiв.

Принципова теплова схема конденсацiйної ТЕС. Комбiноване вироблення теплової та електричної енергiї. Видача теплоти зi станцiї та тепловi схеми ТЕЦ.

Пiдбiр основного i допомiжного обладнання ТЕС. Розгорнута теплова схема та трубопроводи ТЕС. Компоновка головного корпусу та генплан ТЕС.

Паротурбiннi АЕС, їх типи, показники теплової та загальної економiчностi. Фiзико-хiмiчнi процеси i матерiальнi баланси в тепловiй схемi АЕС. Склад реакторних установок з реакторами ВВЕР та РБМК. Допомiжнi системи АЕС. Компоновка головного корпусу та генплан АЕС.

Література:
 1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Учебник. - М.: Энергия, 1982.
 2. Григорьева В.А., Зорина В.М. Справочник ? М.: Энергия, 1983.
 3. Арсеньев Г.В. и др. Тепловое оборудование и тепловые сети. - М.: Энергоатомиздат., 1988.
 4. Цап В.С Методичні вказівки до виконання курсового проекту по курсу "Джерела та системи теплопостачання промислових пщприемств", Д., РВВ, 1997.
 5. Соловьёв Ю.П. Проектирование теплоснабжающих установок Для промышленных предприятий. - М.: Энергия, 1978.
 6. Андрюшенко А.И. и др. Теплофикационные установки и их использование. - М.: Высшая школа, 1989.
 7. В.Я. Рыжкин. Тепловые электрические станции. - М: Энергоиздат, 1987.
 8. Л.С. Стермин, А. Т. Шурков, С.А. Тевлин. Тепловые и атомные электростанции.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. практичні заняття;
 4. індивідуальні завдання:
  • курсовий проект;
 5. самостійна робота студентів;
 6. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!