top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Автоматика теплових процесів, ІV курс

Ведучий викладач: Арестов Олександр Петрович

Поняття про управління. Об'єкт автоматичного управління. Функціональна схема САУ. Класифікація САУ. Моделювання САУ. Розподіл САУ на ланки. Статичні та динамічні характеристики ланок САУ.

Складання диференційних рівнянь САУ. Основні поняття про операційну чинність. Перетворення Лапласа. Передавальна, перехідна та вагова функції лінійних САУ. Частотні та логарифмічні характеристики лінійних САУ. Типові характеристики лінійних САУ. Типові ланки лінійних САУ. З'єднання ланок i перетворення структурних схем лінійних САУ.

Усталення САУ. Критерії усталенни Гурвіца та Рауса. Критерії усталенни Михайлова, Найквиста. Показники якості перехідного процесу САУ. Загальні відомості про проектування САУ ТП.

Технічне завдання, технічний проект. Класифікація автоматичних регуляторів. Закони регулювання. Основні елементи промислових АР.

Первинний прилад, вимірювальний блок. Задаток ручного управління, командно-підсилюванний прилад, здійснюючий механізм. САУ теплоенергетичних установок.

Автоматичне регулювання барабанних пара - генераторів. Ділянки регулювання. Регулювання процесу горіння. Регулювання групи пара - генераторів, об'єднаних загальним паропроводом. Регулювання економічності процесу горіння i розрядження в опаленні. Регулювання температури перегнаного пару. Регулювання постачання парагенераторів водою. Регулювання водного режиму в пара - генераторах. Система регулювання пилеприготувальних приладів. САУ паливопостачальних, деараторних установок i РОУ. САУ установок до xiмічнoї очистки води. Автоматичний захист ТЕУ.

Література:
  1. Плетнев Г.П. Автоматическое регулирование и защита теплоэнергетических установок электрических станций. - М.: "Энергия", 1970. - 408 с.
  2. Чистяков С.Ф. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем управления теплотехническими объектами. - М.: "Энергия", 1980.?280 с.
  3. Основы автоматического регулирования и управления (под ред. Пономарева В.М. и Литвинова А.П.). - М.: "Высшая школа", 1974.-439 с.
  4. Лотош М.М. Основы теории автоматического управления. - М.: "Наука", 1979.- 256 с.
  5. Макаров И.М., Менский Б.М. Линейные автоматические системы. - М.: "Машиностроение", 1977. -464с.
  6. Герасимов С.Г. Теоретические основы автоматического регулирования тепловых процессов. - М.: Высшая школа, 1967. -296 с.
Форми навчальної роботи:
  1. лекції;
  2. практичні заняття;
  3. самостійна робота студентів;
  4. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!