top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Автоматизація розрахунків на ПЕОМ, IV курс

Ведучий викладач: Жевжик Олександр Владиславович

Загальна характеристика математичних методiв для iнженерних розрахункiв на ЕОМ.

Теорiя похибок наближених розрахункiв.

Методи наближення функцiй. Iнтерполяцiя. Метод найменших квадратiв. Полiноми Чебишева. Наближення в середньому та сплайнами.

Наближене обчислення iнтегралiв.

Методи розв'язання алгебраїчних та трансцендентних рiвнянь i систем: простих iтерацiй, Зейделя, Гауса, Ньютона, градiєнтного спуску.

Методи розв'язання звичайних диференцiйних рiвнянь: Єйлера, типа Рунге-Кутта, прогонки, Галеркiна, скiнчених елементiв.

Методи розв'язання основних крайових задач рiвнянь математичної фiзики.

Математичне забезпечення ЕОМ для iнженерних розрахункiв.

Література:
  1. Дьяконов В. Mathcad 2000: учебный курс. - СПб.: Питер, 2001. - 592 с.
  2. Кудрявцев Е.М. Mathcad 2000 Pro. - М.: ДМК Пресс, 2001. - 576 с.
  3. Воеводин В.В. Линейная алгебра. -М.: Наука, 1980.
  4. Калихман И.Л. Линейная алгебра и программирование, - М.: Высшая школа, 1967
Форми навчальної роботи:
  1. лекції;
  2. лабораторні роботи;
  3. самостійна робота студентів;
  4. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!