top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Шановні абітурієнти!

За останні п'ятнадцять років всі 357 випускників кафедри "Теплотехніка" були успішно влаштовані за спеціальністю.

Для вступу необхідно мати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання:

  • українська мова;
  • математика;
  • фізика або хімія.

Для отримання детальної інформації про правила вступу звертайтеся на сайт приймальної комісії за адресою pk.diit.edu.ua

Теплоенергетика сьогодні є одною з найбільш поширених галузей в Україні і світі, яка забезпечує не тільки виробництво електроенергії та побутової теплоти, але й цілу низку важливих технологічних процесів у найрізноманітніших галузях промисловості, транспорту, будівництві, сільському господарстві.

Кафедра «Теплотехніка» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту готує кваліфіковані кадри з вищою освітою (бакалавр, спеціаліст, магістр) у галузі [0506] «Енергетика та енергетичне машинобудування» з напрямком підготовки [6.050504] «Теплоенергетика».

Узагальнений об’єкт професійної діяльності спеціаліста даного напрямку – теплотехнічні процеси, енергетичні теплотехнічні установки та устаткування.

Спеціаліст і магістр за фахом «Теплоенергетика» у відповідності з фундаментальною і спеціальною підготовкою може виконувати такі види професійної діяльності:

  • організаційно-управлінську;
  • проектно-конструкторську;
  • дослідницьку;
  • експлуатаційну;
  • монтажно - налагоджувальну.

Програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра теплоенергетика, поряд із загальноосвітнім блоком та блоком інженерних дисциплін, передбачає вивчення спеціальних курсів, більшість яких побудована на безперервному освоєнні і використанні сучасної комп’ютерної техніки протягом всього строку навчання. Комп’ютерна підготовка на кафедрі ведеться за двома напрямками:

  • комп’ютерна підготовка для обчислювання теплових процесів у теплотехнічних установках і устаткуванні;
  • комп’ютерне проектування теплоенергетичного обладнання.

За першим з напрямків передбачені курси: «Основи інформаційних технологій та програмування» - 2 семестри (курс передбачає вивчення таких комп’ютерних мов високого рівня, як «Фортран» та С++); «Основи обчислювальної теплофізики» - 2 семестри (після проходження цього курсу передбачена практика на обчислювальному центрі університету); «Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ» - 2 семестри; «Методи дослідження процесів теплообміну» - 2 семестри; «Автоматизація розрахунків на ПЕОМ - 2 семестри.

animation

За другим напрямком освоєння комп’ютерної техніки вивчаються такі дисципліни: «Нарисна геометрія і комп’ютерна графіка» - 2 семестри; «Автоматизація проектування в теплотехніці» - 2 семестри; «Машинне конструювання» - 2 семестри. Передбачається освоєння графічних редакторів AutoCad та Solid Work.

Поряд із теплотехнічними дисциплінами студенти теплоенергетичного профілю вивчають курс «Електропостачання промислових підприємств», що надає спеціалісту універсального характеру.

Випускники кафедри є спеціалістами в галузі енергетики. Вони можуть працювати на підприємствах будь-якого профілю (теплоелектростанції, котельні вагонних та локомотивних депо, енергетичні сектори заводів) в науково-дослідних установах, конструкторських бюро.

Спеціальність, за якою кафедра готує фахівців, акредитована за найвищим IV рівнем акредитації. Високий рівень підготовки випускників забезпечується висококваліфікованим складом викладачів. Кафедру очолює доктор технічних наук, професор. У складі кафедри приват-професор та сім кандидатів технічних наук, доцентів. Всі вони мають великий досвід професійної і виховної роботи. При кафедрі є аспірантура для підготовки фахівців найвищої кваліфікації за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». Кафедра має добрі традиції у виконанні важливих науково-дослідних робіт у співдружності з відомими в Україні і світі підприємствами і організаціями такими як: КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, НПО «Енергія», «Інститут загальної фізики РАН» та ін. На сьогодні кафедра має ліцензію на проведення енергоаудиту підприємств. Веде дослідження по освоєнню альтернативних видів палива у двигунах тепловозів та інших видів рухомого складу залізниць.

Приміщення кафедри займають площу 384 м2, на якій розміщена спеціалізована аудиторія, обладнана устаткуванням для демонстрації навчальних фільмів та іншими технічними засобами навчання. На цій площі розташована і лабораторна база кафедри, яка складається з установок для проведення лабораторних робіт з термодинаміки, тепло- та масообміну, гідроаеромеханіки, дослідження робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння, компресорних машин та холодильної техніки. У складі навчальних лабораторій є діючі: аеродинамічна труба, двигун внутрішнього згоряння, поршневий компресор, шестерний насос, вентилятор, холодильна установка та інше лабораторне обладнання. Поряд з лабораторією кафедри знаходиться центральна котельня університету, у якій студенти знайомляться з роботою парових і водогрійних котлів і виконують лабораторні роботи. Науково-дослідна частина лабораторії оснащена лабораторним комплексом для дослідження процесів спалювання альтернативних видів палива у двигунах внутрішнього згоряння.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

З усіх питань прийому до університету можна звертатися за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Ак.Лазаряна, 2, ДІІТ, кім. 261, 273. Телефони: +380-56-776-11-66, +380-56-776-18-30, +380-562-33-19-15, +380-562-33-19-20 E-mail: pk@pk.diit.edu.ua

Юнаки, що поступили до ДІІТу , навчаючись по спеціальності, мають можливість на конкурсній основі одержати воєнну професію на військовій кафедрі з присвоєнням звання офіцера.


[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!