Перелік тем

# п/п

Назва НДР та # держреєстрації

ПІБ учасників

Рік виконання

Держбюджетні

1.

Розробка концепції енергетичної стратегії Укрзалізниці на період до 2010 р. та на перспективу до 2020 р.

0106U005700

Сиченко В. Г.,
Кузнєцов В. Г.,
Босий Д. О.,
Зінар А. В.

2006

2.

Підвищення надійності пристроїв контактної мережі електрифікованих залізниць

0107U002523

Сиченко В. Г.,
Кузнєцов В. Г.,
Матусевич О. О.,
Полях О. М.,
Кучмій О. С.

2007

3.

Дослідження характеристик струмознімання та розробка рекомендацій щодо застосування матеріалів в умовах швидкісного та прискореного руху

0108U003064

Сиченко В. Г.,
Кузнєцов В. Г.,
Большаков Ю.Л.,
Кучмій О. С.,
Мандич В. Г.,
Колєснік В. В.,
Кирилюк Т. І.,
Рябокінь А. В.

2008

4.

Удосконалення електромагнітної сумісності систем тягового електропостачання постійного струму з суміжними пристроями

0109U002983

Сиченко В. Г.,
Зубенко В. А.,
Рябокінь Б. А.,
Босий Д. О.,
Кирилюк Т. І.,
Шевельов Д. А.

2009

5.

Розробка наукових основ раціональних режимів системи тягового електропостачання

Сиченко В. Г.,
Кузнєцов В.Г.
Кирилюк Т. І.,
Рябокінь Б. А.,
Калашников К.О.
Полях А. О.,
Перетятько Т. С.

2011

Госпрозрахункові

1.

Дослідження стану зовнішньої ізоляції на контактній мережі залізниць та розробка методики по визначенню залишкового робочого ресурсу ізоляторів на контактній мережі залізниць

0107U010375

Сиченко В. Г.,
Кім Є. Д.,
Кукс С. В.,
Таран В. М.,
Матусевич О. О.,
Босий Д. О.

2008

2.

Дослідження впливу рекуперації при русі поїздів змінного струму на якість електроенергії в первинній мережі та розробка рекомендацій

0107U010376

Сиченко В. Г.,
Кузнєцов В. Г.,
Босий Д. О.,
Коротун В. М.,
Лукашов Д. О.

2008

3.

Дослідження показників якості електроенергії на вводах і фідерах тягових підстанцій постійного струму та розробка рекомендацій

0107U010377

Сиченко В. Г.,
Кузнєцов В. Г.,
Ляшук В. М.,
Зубенко В. А.,
Босий Д. О.,
Коротун В. М.,
Лукашов Д. О.

2008

4.

Розробка нормативної документації пам’ятка ОСЗ «Рекомендації по компенсаційним пристроям тягових підстанцій 25 кВ, 50 Гц»

0108U008043

Сиченко В. Г.,
Кузнєцов В. Г.,
Босий Д. О.,

2008

5.

Дослідження захисту контактної мережі із застосуванням ОПН та розробка рекомендацій щодо їх розрахунку та підбору

0108U006571

Сиченко В. Г.,
Кім Є. Д.,
Козуб Б. П.,
Босий Д. О.,

2008

6.

Перегляд нормативної документації «Інструкція по заземленню пристроїв електропостачання на електрифікованих залізницях»

0108U010670

Сиченко В. Г.,
Дьяков В. О.,
Босий Д. О.,

2008

7.

Дослідження забезпечення пропускної спроможності пристроями електропостачання при електрифікації ділянок К–Б, З–Д

0108U010671

Сиченко В. Г.,
Босий Д.О.,
Кучмій О. С.,
Попов О. Г.

2009

8.

Дослідження підвищення ефективності використання автоматичної компенсації реактивної потужності на тяговій підстанції Ч

0109U002984

Сиченко В. Г.,
Босий Д. О.,
Кучмій О. С.,
Попов О. Г.

2008

10.

Проведення досліджень та обгрунтування можливості застосування швидкодіючих вимикачів нового покоління на фідерах контактної мережі постійного струму

0109U00901

Сиченко В. Г.,
Зубенко В. А.,
Данилов О. А.,
Кордін О. П.,
Дзюман В. Г.,
Рябокінь Б. А.,
Босий Д. О.

2009

9.

Дослідження та визначення уставок мікропроцесорного релейного захисту для тягових мереж постійного струму

0109U009014

Сиченко В. Г.,
Данилов О. А.,
Зубенко В. А.,
Попкович С. В.,
Рябокінь Б. А.,
Босий Д. О.

2010

11.

Дослідження корозійних процесів залізобетонних стояків контактної мережі та розробка рекомендацій щодо підвищення їх корозійної стійкості

0110U007509

Сиченко В. Г.,
Кучмій О. С.,
Босий Д. О.,
Рябокінь Б. А.,
Полях О. М.,
Дьяков В. О.,
Шевельов Д. А.,
Перетятько Т. С.,
Голядинець К. В.

2011

12.

Дослідження електромагнітного впливу контактної мережі на пристрої СЦБ при різних режимах роботи відсмоктуючих трансформаторів

0110U007510

Сиченко В. Г.,
Данилов О. А.,
Дьяков В. О.,
Босий Д. О.,
Кучмій О. С.,
Рябокінь Б. А.,
Кагляк Г. В.,
Зарівняк О. Г.,
Коняєва О. О.

2011

13.

Аналіз показників якості електричної енергії на тягових підстанціях постійного струму Донецької залізниці і розробка рекомендацій по їх поліпшенню

Сиченко В. Г.,
Босий Д. О.,
Зубенко В. А.,
Рябокінь Б. А.,

2011

14.

Дослідження наднормативних небалансів обліку електричної енергії на тягових підстанціях Донецької залізниці і розробка рекомендацій по їх приведенню до нормативних вимог

Сиченко В. Г.,
Кузнєцов В. Г.,
Кирилюк Т. І.,
Калашников К.О.,
Рябокінь Б. А.,

2011

15.

Оптимізація витрат Донецької залізниці при закупівлі електроенергії на тягу поїздів з розробкою рекомендацій

Сиченко В. Г.,
Кузнєцов В. Г.,
Матусевич О. О.,
Кирилюк Т. І.,
Калашников К.О.,
Богутенко О. М.

2011

16.

Дослідження впливу контактної мережі змінного струму 25 кВ 50 Гц на лінії електропостачання 6-10 кВ та ДПР, які розташовані на опорах контактної мережі, розробка технічних рішень і рекомендацій щодо його зменшення

0111U009656

Сиченко В. Г.,
Данилов О.А.,
Босий Д.О.,
Куриленко О.Я.,
Рябокінь Б.А.,
Кирилюк Т.І.,
Дем’яненко А.С.,
Горобець П.І.,
Єліна М.С.

2011