Науково-дослідна робота

При кафедрі створена та функціонує галузева науково-дослідна лабораторія, що сприяє активній науковій діяльності викладачів, наукових співробітників та інженерів. Галузева науково-дослідна лабораторія „Електропостачання та енергозбереження” є провідною в Укрзалізниці з питань впровадження новітніх енергозберігаючих технологій на електрифікованих ділянках. В ній проводяться роботи присвячені створенню енергооптимальної технології процесу перевезень на залізничному транспорті та реалізації на залізницях України швидкісного руху. До робіт в цій лабораторії широко залучаються аспіранти та студенти, які навчаються за індивідуальним планом.

Основні наукові напрямки кафедри:
 • Електромагнітна сумісність на транспорті;
 • Впровадження енергозберігаючих технологій;
 • Автоматизоване управління системами тягового електропостачання;
 • Дослідження провідникових та ізоляційних матеріалів;
 • Корозійний захист підземних металевих споруджень;
 • Науково-технічна експертиза документації.

З 2006 по 2012 роки виконано 5 тем за рахунок державного бюджету. Перелік тем.

Підсумки роботи ГНДЛ:

 • розроблена Програма енергозбереження на залізничному транспорті України на період 1996-2010 р.;
 • розроблена концепція, створено апаратні і програмні засоби інтегрованої системи керування пристроями електропостачання залізниць з розподіленим інтелектом і експертною системою прийняття рішень;
 • розроблена і впроваджена на Придніпровській залізниці автоматизована система обліку, аналізу та регулювання електроспоживання на базі мікропроцесорних лічильників Альфа;
 • розроблено технічні та програмні засоби системи телемеханіки нового покоління Граніт-ЖД разом із заводом Промавтоматика (м. Житомир), що дозволяє значно підвищити надійність керування пристроями електропостачання;
 • розроблено концепцію енергетичної стратегії Укрзалізниці на період до 2010 р. та на перспективу до 2020 р.
 • розроблено методики, нормативні документи та інструкції для Головного управління електрифікації та електропостачання.

Лабораторія має також тісні ділові контакти з кафедрами автоматики, телемеханіки та зв’язку, електрорухомого складу, комп’ютерних та інформаційних технологій.

Публікації за результатами наукових досліджень

Починаючи з 2011 року кафедрою випускається науковий журнал "Електрифікація транспорту".

Щорічно кафедра є організатором Міжнародних науково-практичних конференцій "ТРАНСЕЛЕКТРО" і "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ".