Звернення завідуючого кафедрою

Ласкаво просимо на сайт кафедри «Інтелектуальні системи електропостачання».

На його сторінках Ви зможете дізнатися про все, що пов'язано з навчально-методичною і науковою діяльністю колективу. Кафедра "Інтелектуальні системи електропостачання" веде свою історію з першого року існування ДІІТу. За цей час в її складі працювало багато гарних вчених і педагогів, які підготували більше чотирьох з половиною тисяч фахівців в галузі електротехніки та електромеханіки.

На кафедрі створені умови для підвищення рівня кваліфікації. Існує магістратура та аспірантура денної та заочної форми навчання.

Багато приділяється уваги науковій роботі. При кафедрі створена та функціонує галузева науково-дослідна лабораторія, що сприяє активній науковій діяльності викладачів, наукових співробітників та інженерів. Галузева науково-дослідна лабораторія „Електропостачання та енергозбереження” є провідною в Укрзалізниці з питань впровадження новітніх енергозберігаючих технологій на електрифікованих ділянках.

Сподіваємось, що інформація на нашому сайті буде для Вас цікавою і корисною.

З повагою, доктор технічних наук Сиченко Віктор Григорович.

 

Загальні відомості про кафедру

Випускники спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» є фахівцями широкого профілю для роботи на підприємствах залізничного транспорту, у будь-яких галузях промисловості, будівництва, сервісу, у науково-дослідних і проектних організаціях у галузі електропостачання. Сфера професійної діяльності випускника:

  • 1.Виробництво, експлуатація, технічне обслуговування і ремонт пристроїв автоматики, телемеханіки, пристроїв електропостачання магістральних залізниць; методи й засоби підвищення надійності та довговічності системи електропостачання.
  • 2.Розробка проектної та нормативно-технічної документації.
  • 3.Виготовлення, випробування нових зразків приладів системи електропостачання.
  • 4.Електропостачання різних видів електричного транспорту та засоби забезпечення оптимального функціонування транспортних систем.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр. Основні навчальні дисципліни: Технологія виробництва електроенергії, Електротехнічні системи, Мікропроцесорна техніка, Електричні апарати, Електричні системи та мережі, Контактна мережа, Електротехнічні та конструкційні матеріали, Безпека руху на залізниці, Електричні станції та підстанції, Автоматизація систем електропостачання, Техніка та електрофізика високих напруг, Релейний захист, Електропостачання залізниць, Перетворювальна техніка в пристроях електропостачання, Спорудження та монтаж пристроїв електропостачання, Електромагнітна сумісність залізниць, Технічне обслуговування пристроїв електропостачання, Енергозбереження на залізниці. Можливості працевлаштування: Випускники направляються в дистанції електропостачання залізниць, енергетичні компанії, в проектні та монтажні підприємства.