Дисципліни

Кафедра здійснює навчання студентів за денною формою по наступним спеціальностям:

Факультет
курс
Спеціальність
Шифр Назва
1 Е: 1, 2, 3, 4, 5 7.090603 Електротехнічні системи електроспоживання
2 Е: 3 7.090603 Електромеханічні системи автоматизації й електропривод
3 Е: 3 7.090603 Електричний транспорт

Крім цього, кафедра також бере участь у навчанні студентів по денній і безвідривній формі навчання по тим же спеціальностям на:

  • Факультеті безвідривній підготовці (заочна форма)
  • Львівському факультеті (денна форма)

Форми навчальної роботи

Основними формами навчальної роботи кафедри, відповідно до п. 5 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого Указом МОУ № 161 від 2 червня 1993 р. є:

1. лекції;
2. лабораторні заняття;
3. практичні заняття;
4. консультації
5. індивідуальні заняття:
       а. розрахункові, розрахунково-графічні роботи;
       б. курсові проекти (роботи);
       в. дипломні проекти
6. організація самостійної роботи студентів;
7. практична підготовка студентів (навчальна чи виробнича практика)

Використання вказаних форм у дисциплінах:


п/п
Назва дисципліни   Курс
1 2 3 4 5 6 7
а б в
  І.Електротехнічні системи електропостачання
1 Технологія виробництва електроенергії + - - + - - - + + 1
2 Аварійні режими у системі електропостачання + - + + - - - + + 3
3 Електротехнічні системи + - + + + - - + + 2
4 Мікропроцесорна техніка + + - + + - + + - 2
5 Електричні апарати + + + + + - + + + 3
6 Електричні системи та мережі + - + + - + - + + 3
7 Контактна мережа + + + + - + + + + 3
8 Електротехнічні та конструкційні матеріали + + - + - - - + - 3
9 Безпека руху на залізниці + - + + - - + + + 3
10 Електричні станції та підстанції + + + + - + + + + 3-4
11 Автоматизація систем електропостачання + + + + - + + + + 4-5
12 Техніка та електрофізика високих напруг + + - + - - - - + 4
13 Релейний захист + + + + - + + + + 4
14 Електропостачання залізниць + + + + - + + + + 4
15 Організація виробництва та маркетинг + - + + - - - + + 4
16 Теорія автоматичного керування тягового електропостачання + - + + - - - + - 4
17 Надійність і діагностика електрообладнання тягового електропостачання + + + + - - + + + 4
18 Перетворювальна техніка в пристроях електропостачання + - + + - - - + + 4
19 Спорудження та монтаж пристроїв електропостачання + - + + - + - + + 4
20 Електромагнітна сумісність залізниць + + + + - + + + + 5
21 Технічне обслуговування пристроїв електропостачання + + - + - - - + + 5
22 Охорона праці в галузі та електробезпека + - + + - - + + + 5
23 Математичні моделі в системі електропостачання залізниць + + - + - - - + - 5
24 Алгоритмізація завдань та САПР + + - + - - - + - 5
25 Енергозбереження + + - + - - - + + 5
26 Міцність та стійкість лінії електропостачання + + + + - - - + + 4
27 Інформаційно-обчислювальні системи і мережі в керуванні електропостачанням + - + + - - - + - 4
  ІІ. Магістратура
28 Проблеми вдосконалення пристроїв електропостачання + + + + - - - + - 6
29 Діагностування пристроїв електропостачання + + + + - - - + - 6
30 Режими роботи систем тягового електропостачання + + + + - - - + - 6
31 Електромагнітна сумісність та якість електроенергії в системі тягового електропостачання + + + + - - - + - 6
32 Енергозбереження на залізниці + - + + - - - + - 6
33 Будування та монтаж пристроїв електропостачання + - + + - - - + + 6