Вибір мови
UA
RU
ENG
Пошук по сайту
Пошук по сайту
Новини
Календар

Підготовка кадрів

Кафедра «Електрорухомий склад залізниць» постійно здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі й докторантурі.

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у системі післявузівської професійної освіти й надає громадянам можливість підвищення рівня освіти, наукової та педагогічної кваліфікації на базі вищої професійної освіти. В аспірантуру на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту й кваліфікацію фахівця або магістра.

У докторантуру приймаються особи, які мають вчений ступінь кандидата наук, наукові досягнення й опубліковані роботи з обраної наукової спеціальності.

Починаючи з моменту створення, кафедра «Електрорухомий склад залізниць» постійно працює над підвищенням кваліфікації молодих вчених. У 60-80 роках основними керівниками аспірантів були доценти К. М. Кучма, С.К. Латишев, М.Г. Вісін, Д.О. Курасов, Є.О. Михайленко.

Доцент Кучма К.Г. підготував до захисту кандидатської дисертації Ю.Б. Напару (нині доцент кафедри ЕРС), Г.М. Чілікіна (доцента кафедри «Автоматизований електропривод»), Ф.Є. Пашкова (доцента кафедри ТОЕ).

Доцент М.Г. Вісін був основним керівником аспірантів: Б.Т. Власенко (нині доцент кафедри ЕРС), Г.К. Гетьмана (нині д.т.н., професор, завідувач кафедри ЕРС), В.О. Красильнікова (нині доцент кафедри «Локомотиви»), В.А. Лося (доцент кафедри ТОЕ), О.І. Гілевича (колишній заступник директора Українського науково-дослідного інституту електровозобудування, доцент кафедри «Автоматизований електропривод»).

Доцент Д.О. Курасов підготував двох кандидатів технічних наук: Г.В. Поленюк (нині доцент кафедри ЕРС) і Ю.Ф. Дубравіна (нині доцент кафедри рухомого складу Київського університету економіки й технології транспорту).

Доцент Є.О. Михайленко підготував двох кандидатів технічних наук: Ю.К. Івлєва (доцента кафедри «Енергопостачання») і В.М. Шевченко (нині доцент кафедри «Безпека життєдіяльності»).

Протягом останніх років кафедрою ЕРС виконані наступні науково-дослідні роботи, матеріали яких слугують вихідними для написання дисертацій:

– визначення раціонального ряду потужностей електровозів для забезпечення вантажних і пасажирських перевезень для залізниць України;

– проведення експлуатаційно-ремонтних випробувань електровозів ДЕ1 №№3-8;

– дослідження процесів електротермічного руйнування гідрогрязьових плівок у контакті «колесо-рейка» з метою підвищення тягових властивостей електровозів;

– визначення техніко-економічної ефективності впровадження електровоза змінного струму ДС3;

– розробка нових методів відновлення зношених деталей рухомого складу, методами електролітичного осадження.

У цей час над дисертаціями, з метою отримання вченого ступеня кандидата технічних наук, працюють:

 Дисертант  Тема дисертаційної роботи
 Марікуца Сергій Леонідович  Визначення параметрів номінального режиму вантажопасажирського електрорухомого складу
 Друбецький Антон Юхимович  Автоматизація приймально-здавальних випробувань тягових двигунів постійного та пульсуючого струму
 Голік Сергій Миколайович  Тягові розрахунки в задачах визначення параметрів номінального режиму ЕРС