UKR    RUS

Університет

Головна

Новини

Спеціальності

Кафедри

Абітурієнту

Дозвілля

Історія

Контакти

Спеціальності факультету

Факультет "Електрифікація залізниць" готує спеціалістів з 1930 р. - року заснування ДІІТу. Випускаються інженери-електромеханіки, інженери-електрики та інженери-теплоенергетики широкого профілю з базовою електротехнічною та теплотехнічною підготовкою за трьома бакалаврськими напрямками по чотирьох спеціальностях. За цими спеціальностями на факультеті існує магістратура і аспірантура. Гарантія працевлаштування випускників сьогодні і в майбутньому забезпечується широким застосуванням у всіх сферах життєдіяльності електричної енергії, як головної.

За період навчання студентам всіх спеціальностей факультету "Електрифікація залізниць" надається глибока теоретична підготовка з фундаментальних дисциплін. Значна увага приділяється електроніці, мікропроцесорній та обчислювальній техніці, сучасним системам автоматичного управління. Практичні знання та досвід студенти отримують в лабораторіях та на передових підприємствах промисловості і транспорту. Застосовується також навчання за індивідуальними навчальними планами. Найбільш здібні студенти поповнюють лави аспірантів та наукових співробітників університету. Розвиток автоматизації та підвищення рівня енергозабезпечення виробництва потребує висококваліфікованих спеціалістів, яких готує факультет "Електрифікація залізниць".

Всі випускники факультету отримують направлення на роботу в підприємства залізничного транспорту, міського електротранспорту та інші промислові підприємства.


1. Електричний транспорт 7.(8).05070203

Випускникам присвоюється кваліфікація інженер-електромеханік. Інженер електрорухомого складу є провідним фахівцем залізничного транспорту, який може працювати в сфері експлуатації, ремонту, проектування та випуску електрорухомого складу, магістрального, промислового електротранспорту, метрополітенів та міського електротранспорту.

Випускники досконало оволодівають електронною, обчислювальною технікою і мікропроцесорними автоматизованими системами керування. Випускники працюють в конструкторських бюро з проектування та розробки транспортних систем, на заводах по виготовленню трамваїв, тролейбусів, перспективних високошвидкісних транспортних засобів, на підприємствах по експлуатації, ремонту електротранспорту та систем електропостачання. За бажанням випускники одночасно з дипломом інженера можуть отримати посвідчення на право управління електровозом.


2. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 7.(8).05070204

Випускникам присвоюється кваліфікація інженер-електромеханік, який є фахівцем широкого профілю в галузі розробки, проектування та експлуатації автоматизованого технологічного устаткування підприємств, електроприводу, систем перетворювачів електроенергії і інформаційних елементів на базі ЕОМ та мікропроцесорів.

Випускник може працювати в проектних організаціях на підприємствах по виготовленню, обслуговуванню та ремонту електрообладнання і устаткування з електричним приводом.


3. Електротехнічні системи електроспоживання 7.(8).05070103

Випускникам присвоюється кваліфікація інженер-електрик. Це фахівці широкого профілю, які найбільше затребувані як на підприємствах залізничного транспорту, так і в будь-яких інших галузях промисловості, будівництва, у науково-дослідних і проектних організаціях. Фундаментальна електротехнічна підготовка, досконале володіння обчислювальною технікою, глибокі знання в галузі систем електропостачання і автоматизації процесів надає можливість випускнику швидко освоїти і успішно обслуговувати сучасне електротехнічне обладнання.


4. Теплоенергетика 7.(8).05060101

Випускникам присвоюється кваліфікація інженер-теплоенергетик, який займається виробничо-технологічною та організаційно-управлінською діяльністю, проектною роботою в галузі розробки і експлуатації теплоенергетичного устаткування та теплопостачання.

Спеціаліст працює на промислових підприємствах, теплових електростанціях, проектних і конструкторських організаціях, на підприємствах залізничного транспорту в сфері проектування і експлуатації систем тепло- енергопостачання підприємств і установок.

Всі чотири спеціальності акредитовані по самому високому, четвертому, рівню акредитації і на всіх кафедрах працює аспірантура.