UKR     RUS

Університет

Головна

Новини

Спеціальності

Кафедри

Абітурієнту

Дозвілля

Історія

Контакти

Історія факультету

Факультет засновано у 1930 р. Підготовка фахівців проводилась по двох спеціальностях: "Електричний рухомий склад" та "Електропостачання електрифікованих залізниць". Першим завідувачем факультету (декан факультету) був призначений доцент С.О. Кузнєцов.

В роки війни факультет з назвою "Енергетичний" працював у складі Томського електромеханічного інституту інженерів залізничного транспорту.

Після повернення ДІІТу до Дніпропетровська з 1944 р. до 1950 р. "Енергетичний" факультет очолював І.Я. Ришковський. Суттєвий внесок в розвиток факультету вніс С.К. Латишев, котрий працював деканом з 1937 р. по 1941 р. та з 1950 р. по 1971 р.

Декани факультету "Електрифікація залізниць":

Кузнецов
Сергій
Олександрович

Завідуючий факультетом
1930-1932 р.р.
 
Скоба
Анатолій
Пилипович

Декан факультету
1932-1937 р.р..
 
Ришковский
Ісаак
Яковлевич

Начальник факультету
1944-1950 р.р..
 
Латишев
Сергій
Кузьмич

Декан факультету
1937-1941,
1950-1971 р.р.
Петрович
Леонід
Вікентійович

Декан факультету
1971-1982 р.р.
Івлєв
Юрій
Костянтинович

Декан факультету
1982-1985 р.р.
Чілікін
Геннадій
Михайлович

Декан факультету
1985-2005 р.р.
Кійко
Анатолій
Іванович

Декан факультету
2005-2014 р.р.
Афанасов
Андрій
Михайлович

Декан факультету
з 2014 р.

З 1958 р. факультет відновив підготовку фахівців по спеціальності: "Інженер шляхів сполучення - електромеханік" для роботи на електрифікованих залізницях.

Останні десятиліття з 1971 р. факультет "Електрифікація залізниць" очолювали: Л.В. Петрович, Ю.К. Івлєв, Г.М. Чілікін.


Зараз в складі факультету "Електрифікація залізниць" чотири кафедри:

Електротехніка та електромеханіка - завідувач д.т.н., доцент А.М. Муха

Електрорухомий склад - завідувач д.т.н., професор Г.К. Гетьман

Електропостачання залізниць - завідувач д.т.н., доцент В.Г. Сиченко

Теплотехніка - завідувач д.т.н., професор В.О. Габрінець


Чотири випускаючі кафедри готують бакалаврів за трьома напрямами:

Електромеханіка (6.050702)

Електротехніка та електротехнології (6.050701)

Енергетика (6.050601)


та чотирма спеціальностями:

Електричний транспорт 7.(8).05070203

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 7.(8).05070204

Електротехнічні системи електроспоживання 7.(8).05070103

Теплоенергетика 7.(8).05060101


За 80 років роботи факультету підготовлено понад п'ять тисяч інженерів-електрифікаторів та енергетиків. Серед випускників є такі, що займали або, що займають відповідальні посади:

міністр транспорту - Костюченко Л.М.

заступник міністра транспорту - Корнієнко В.В.

начальники залізниць: Євдокіменко Р.Я., Момот О.І., Лоза П.О.

головні інженери і заступники начальників залізниць, начальники головних управлінь: Завгородній О.В., Філатов О.В., Рипюк П.П., Малишко І.В., Данильченко В.В.

директори заводів: Завгородній А.І., Мартинєнко О.П., Сандак В.А., Рудєвич І.І., Кулюкін С.В., Тараненко С.Д., Резніченко Г.Г., Чумак В.В., Харченко С.І., Федоренко В.І., Зорік С.М., Олівсон В.М.

головні конструктори: Варченко В.К., Гривнак А.Я., Кирилов В.С.

Багато випускників факультету різних років плідно працювали і працюють зараз в Україні та за кордоном.